Onderzoek en kap Westelijke ontsluiting

Voordat de gemeente met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting start zijn voorbereidende werkzaamheden nodig.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit onderzoek naar:

  • Niet gesprongen explosieven (NGE) en zo nodig het ruimen daarvan;
  • Archeologisch onderzoek;
  • Draagkracht van de ondergrond bij de onderdoorgang van het spoor en de fietsbrug.

Daarnaast worden vooruitlopend op de aanleg van de Westelijke Ontsluiting:

  • Diverse boringen uitgevoerd, bijvoorbeeld onder het spoor door, voor de doorvoer van kabels en leidingen
  • De kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd en aangelegd.

Om al deze onderzoeken en werkzaamheden uit te kunnen voeren was het noodzakelijk om al voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting bomen te kappen. Dit ging om bijna 1.400 bomen die sowieso voor de uitvoering van het project gekapt werden.

Struiken

Waar mogelijk wordt alleen de onderbegroeiing weggehaald. Het gaat dan om struiken, bramen en opschot. Dat gebeurt zoveel mogelijk met de hand om de ondergrond zo weinig mogelijk te verstoren.

Duurzaam hergebruik

Al het hout van de kap wordt duurzaam hergebruikt. Er verdwijnt dus niks in een houtkachel. Het stamhout blijft bijna allemaal in Amersfoort. Zo gaat er hout naar het Dierenpark Amersfoort en naar scouting Mondriaan.

Zie ook

Projectoverzicht

Bestaande natuur

Nieuwe natuur

Fietsers en Voetgangers

Actuele documenten

Contact

U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

14033