Omgevingsvisie 2030

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. Het gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, groen, water en recreëren.

Omgevingsvisie 2030

Om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort te komen, gaan we graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.

2019: Bouwstenen bepalen

Het doel van deze eerste stap is het bepalen van de belangrijkste vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven. De ruimte is beperkt, ook in Amersfoort, en dat vraagt om keuzes. Maar wat zijn nu precies de belangrijkste vraagstukken voor die keuzes?

Om tot die vraagstukken te komen, zijn de volgende stappen gezet:

 • In de periode van juli tot en met september 2019 zijn iets meer dan 40 bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten en ontwikkelingen van de stad. Welke kwaliteiten vinden Amersfoorters van belang en welke ontwikkelingen juichen zij toe en welke minder?

  • Op basis van de interviews zijn thema’s benoemd. Aan de hand van de opbrengst van de interviews, bestaand beleid en ontwikkelingen zijn per thema vraagstukken benoemd voor de inrichting van de stad.

  • In 4 bijeenkomsten in de stad zijn deze thema’s en de vraagstukken verder onderzocht en besproken met meer dan 100 bewoners en andere belangstellenden.

  • Daarnaast is van de thema’s en vraagstukken een expositie gemaakt die u kunt bezoeken in het Rietveldpaviljoen. Daar ziet u ook de opbrengst van de bijeenkomsten.

Op 20 november vindt een grote bijeenkomst plaats over de concept bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Tekening met goedkeurende en afkeurende duimen bij een bouwplan
Expositie Panorama NL en Amersfoort in Rietveldpaviljoen

Tussen 16 oktober en 6 november bent u van harte welkom in het Rietveldpaviljoen om de expositie Panorama NL en Amersfoort te bezoeken.

Kaar Zonnehof en afbeelding van het Rietveldpaviljoen

De expositie Panorama NL en Amersfoort bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Panorama NL: In de landelijke en rondreizende tentoonstelling Panorama NL geven de rijksadviseurs een advies voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

 2. Panorama Amersfoort: In de vorm van puzzelstukken geeft Panorama Amersfoort een eerste indruk van de vraagstukken die in Amersfoort spelen voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

 3. Zeven houten palen met borden met tekst erop geven een indruk van de opbrengst van de bijeenkomsten in de stad.

 4. Hoe denken kinderen over de stad? Kinderen zijn van harte welkom en worden uitgenodigd om met een tekening of lego-bouwwerk antwoord te geven op een paar vragen over de toekomst van Amersfoort.

 5. FASadE exposeert met Scholen in de Kunst foto’s die zijn gemaakt naar aanleiding van de Jane’s walks: buurtwandelingen met bewoners waarbij door de bril van Jane Jacobs naar de omgeving wordt gekeken. Jane Jacobs was een beroemde stadsactiviste die het belang van straten als ontmoetingsplekken en de kwaliteit van gemengde buurten op de kaart zette.

 6. Op de eerste verdieping exposeert 033Fotostad werk van fotografen uit stad en regio, zowel van professionals als van getalenteerde vrijetijdsfotografen. Doordat de inhoud van de expositie enkele keren wisselt, wordt een breed beeld gegeven van de fotografie anno 2019.

Uitleg: Jane Jacobs wandeling

Wandel door u buurt/wijk, kijk om u heen en ontmoet

Tijdens een Jane Jacobs wandeling verkent u, uw eigen buurt/wijk aan de hand van een gids die in de buurt woont, werkt of er vaak komt. De gids neemt u wandelend, per fiets of openbaar vervoer mee door uw buurt/wijk. Tijdens de tour zoekt u het gesprek op met de mensen die meelopen of die u ontmoet. U laat zich inspireren door wat u ziet en wat de buurtgenoten u vertellen. Op deze manier komt u samen achter de verbeteringen die nodig zijn voor uw buurt/wijk om er plezierig te wonen, werken of om er te recreëren.

  Meer informatie over de onderdelen van de expositie vindt u in de folder over de Expositie Panaroma NL en Amersfoort.

  Download expositie folder (pdf 3.78 MB)

  Het Rietveldpaviljoen is van woensdag 16 oktober tot en met woensdag 6 november geopend voor publiek op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur en donderdagavond tot 21.00 uur. Neem voor het kunnen beluisteren van gesproken woord door de rijksadviseurs in Panorama NL uw smartphone en oortjes mee.

  Stadsgesprek 20 november 2019

  Op woensdag 20 november ontmoeten we u graag voor het stadsgesprek. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over de concept bouwstenen voor de Omgevingsvisie.  Nadere informatie over locatie en tijd en een aanmeldmogelijkheid volgen zo spoedig mogelijk.

  U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor dit stadsgesprek.

  AANMELDEN

  2020: uitwerken bouwstenen in Omgevingsvisie

  In 2020 werken we de in stap 1 benoemde bouwstenen uit in een daadwerkelijke Omgevingsvisie. Ook rondom deze uitwerking gaan we in gesprek met bewoners, belanghebbenden en andere overheden en overheidsorganisaties.

  Informatie expositie

  Expositie Panorama NL & Amersfoort

  Locatie: Rietveldpaviljoen

  Openingstijden:

  • dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur
  • donderdagavond van 12.00 tot 21.00 uur.

  Stadsgesprek

  Meld u aan voor het stadsgesprek over de Omgevingsvisie op 20 november 2019

  AANMELDEN