Omgevingsvisie 2030

Amersfoort is volop in ontwikkeling. Zo worden er per jaar rond de 1.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer een derde deel sociale woningbouw. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de overgang naar duurzame energie. In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad tot 2030. Het gaat naast ruimte voor wonen en duurzame energie bijvoorbeeld ook over werken, verkeer, groen, water en recreëren.

Omgevingsvisie 2030

Om tot een Omgevingsvisie voor Amersfoort te komen, gaan we graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.

2019: Bouwstenen bepalen

Het doel van deze eerste stap is het bepalen van de belangrijkste vraagstukken waar de Omgevingsvisie antwoord op moet geven. De ruimte is beperkt, ook in Amersfoort, en dat vraagt om keuzes. Maar wat zijn nu precies de belangrijkste vraagstukken voor die keuzes?

Om tot die vraagstukken te komen, zijn de volgende stappen gezet:

 • In de periode van juli tot en met september 2019 zijn iets meer dan 40 bewoners en andere belanghebbenden geïnterviewd over de kwaliteiten en ontwikkelingen van de stad. Welke kwaliteiten vinden Amersfoorters van belang en welke ontwikkelingen juichen zij toe en welke minder?

  • Op basis van de interviews zijn thema’s benoemd. Aan de hand van de opbrengst van de interviews, bestaand beleid en ontwikkelingen zijn per thema vraagstukken benoemd voor de inrichting van de stad.

  • In 4 bijeenkomsten in de stad zijn deze thema’s en de vraagstukken verder onderzocht en besproken met meer dan 100 bewoners en andere belangstellenden. Bekijk de opbrengst van deze gebiedsgesprekken.
  • Daarnaast is van de thema’s en vraagstukken een expositie gemaakt die u kunt bezoeken in het Rietveldpaviljoen. Daar ziet u ook de opbrengst van de bijeenkomsten.

Op 20 november vindt een grote bijeenkomst plaats over de concept bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Tekening met goedkeurende en afkeurende duimen bij een bouwplan
Expositie Panorama NL en Amersfoort in Rietveldpaviljoen

Van 16 oktober tot en met 6 november stond het Rietveldpaviljoen in het teken van Panorama NL en Amersfoort.

Kaar Zonnehof en afbeelding van het Rietveldpaviljoen

De expositie Panorama NL en Amersfoort bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Panorama NL: In de landelijke en rondreizende tentoonstelling Panorama NL geven de rijksadviseurs een advies voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

 2. Panorama Amersfoort: In de vorm van puzzelstukken geeft Panorama Amersfoort een eerste indruk van de vraagstukken die in Amersfoort spelen voor de ruimtelijke inrichting van de stad.

 3. Zeven houten palen met borden met tekst erop geven een indruk van de opbrengst van de bijeenkomsten in de stad.

 4. Hoe denken kinderen over de stad? Kinderen zijn van harte welkom en worden uitgenodigd om met een tekening of lego-bouwwerk antwoord te geven op een paar vragen over de toekomst van Amersfoort.

 5. FASadE exposeert met Scholen in de Kunst foto’s die zijn gemaakt naar aanleiding van de Jane’s walks: buurtwandelingen met bewoners waarbij door de bril van Jane Jacobs naar de omgeving wordt gekeken. Jane Jacobs was een beroemde stadsactiviste die het belang van straten als ontmoetingsplekken en de kwaliteit van gemengde buurten op de kaart zette.

 6. Op de eerste verdieping exposeert 033Fotostad werk van fotografen uit stad en regio, zowel van professionals als van getalenteerde vrijetijdsfotografen. Doordat de inhoud van de expositie enkele keren wisselt, wordt een breed beeld gegeven van de fotografie anno 2019.

Uitleg: Jane Jacobs wandeling

Wandel door u buurt/wijk, kijk om u heen en ontmoet

Tijdens een Jane Jacobs wandeling verkent u, uw eigen buurt/wijk aan de hand van een gids die in de buurt woont, werkt of er vaak komt. De gids neemt u wandelend, per fiets of openbaar vervoer mee door uw buurt/wijk. Tijdens de tour zoekt u het gesprek op met de mensen die meelopen of die u ontmoet. U laat zich inspireren door wat u ziet en wat de buurtgenoten u vertellen. Op deze manier komt u samen achter de verbeteringen die nodig zijn voor uw buurt/wijk om er plezierig te wonen, werken of om er te recreëren.

  Meer informatie over de onderdelen van de expositie vindt u in de folder over de Expositie Panaroma NL en Amersfoort.

  Download expositie folder (pdf 3.78 MB)

  Stadsgesprek 20 november 2019

  Op woensdagavond 20 november vindt het Stadsgesprek over de toekomst van Amersfoort plaats in de Joriskerk op de Hof. U bent welkom tussen 19.00 - 21.00 uur op een moment dat u het beste uitkomt. We horen die avond graag uw feedback op de vraagstukken voor de toekomst van Amersfoort. Meldt u zich svp aan via onderstaande knop, dan weten wij op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

  Op basis van interviews en bijeenkomsten met inwoners en andere belanghebbenden, bestaand beleid en ontwikkelingen, zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van de stad in beeld gebracht. We zijn benieuwd of u zich als inwoner of belanghebbende in deze vraagstukken herkent, of u misschien nog iets mist daarin. Komend jaar gaat de gemeente op basis van de vraagstukken een Omgevingsvisie maken, waarin staat hoe de stad zich tot 2030 kan ontwikkelen. De afgelopen periode is erop gericht geweest de vraagstukken te benoemen waarop de Omgevingsvisie een antwoord moet geven. Na het verwerken van de reacties uit het Stadsgesprek legt het college van burgemeester en wethouders de vraagstukken voor aan de gemeenteraad. Met daarbij een voorstel voor de vervolgstappen om tot de Omgevingsvisie te komen.

  AANMELDEN

  2020: uitwerken bouwstenen in Omgevingsvisie

  In 2020 werken we de in stap 1 benoemde bouwstenen uit in een daadwerkelijke Omgevingsvisie. Ook rondom deze uitwerking gaan we in gesprek met bewoners, belanghebbenden en andere overheden en overheidsorganisaties.

  Stadsgesprek

  Meld u aan voor het stadsgesprek over de Omgevingsvisie op 20 november 2019

  AANMELDEN