Omgevingsplan Hoogland

De gemeente gaat voor Hoogland een omgevingsplan maken, een plan waarin alle regels voor het gebruik en de inrichting van de leefomgeving bij elkaar komen. Tot nu toe stonden die regels in allerlei verschillende plannen en verordeningen. In Hoogland brengen we voor het eerst alle regels bij elkaar in één plan. Daarna doen we dat ook voor de rest van Amersfoort.

Omgevingsplan

U kent misschien het bestemmingsplan wel dat beschrijft wat waar mogelijk is in een gebied. Bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, wat groen moet blijven en waar bedrijven zich mogen vestigen. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en andere gemeentelijke (beleids)regels en verordeningen zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het omgevingsplan gaat over de fysieke leefomgeving, zoals bouwwerken, water (systemen), milieu (bodem, lucht, geluid, geur) landschappen, ecologie, cultureel erfgoed, gezondheid en veiligheid. Dat de gemeente een omgevingsplan maakt, komt door de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in gaat.

Meedenken?

Wilt u meedenken met het maken van het omgevingsplan voor Hoogland, ga dan naar www.metamersfoort.nl en plaats daar uw opmerking of geef ons tips en ideeën mee.

Regels

De volgende ingrediënten (regels) worden o.a. gebruikt voor het maken van het omgevingsplan voor Hoogland:

Doel van het omgevingsplan

Het doel van het omgevingsplan volgens de nieuwe Omgevingswet, is het overzichtelijker maken van alle regels voor het gebruiken en inrichten van de ruimte. Daarom worden alle regels nu in één plan samengevoegd. In het omgevingsplan komen het bestemmingsplan, de geldende verordeningen en de zogeheten bruidsschat bij elkaar. Zie plaatje hieronder en de animatie voor wat de bruidsschat is.

Bekijk de animatie Bruidsschat Omgevingswet.

Op de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ kunt u - zo gewenst - meer informatie vinden over het omgevingsplan via de volgende link: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan/

Hoogland is veelzijdig, levendig en heeft een dorpskarakter. Deze kenmerken willen we zeker behouden. Het nieuwe omgevingsplan heeft vooral als doel om met de nieuwe systematiek de bestaande en nieuwe regels (op de nieuwe manier) vast te leggen en waar nodig te actualiseren. De volgende ingrediënten worden o.a. gebruikt voor het maken van het omgevingsplan voor Hoogland:

Planning

  • Starten voor de start – meedenken tot 1 september 2020
  • Concept ontwerp-omgevingsplan (met hopelijk weer een fysieke bijeenkomst) – 4e kwartaal 2020
  • Verwerken ideeën en opmerkingen en 0pstellen ontwerp-omgevingsplan –1e kwartaal 2021
  • Ter inzage + zienswijzen ontwerp-omgevingsplan – 2e kwartaal 2021
  • Vaststelling van het omgevingsplan voor Hoogland vindt plaats als de Omgevingswet is ingevoerd in 2022

Meedenken?

Wilt u meedenken met het maken van het omgevingsplan voor Hoogland? Ga dan naar www.metamersfoort.nl en plaats daar uw opmerking of geef ons tips en ideeën mee.