Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk, tussen half 2017 en 2020, over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis.

Huishoudelijk afval kunt u straks met containers aan huis sorteren. De containers aan huis zijn voor papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit soort afval kan worden hergebruikt. We noemen het daarom geen afval meer, maar grondstoffen. Voor het afval dat overblijft komen ondergrondse afvalcontainers. Daarin kunt u ieder moment uw huishoudelijk restafval kwijt.

Planning

De invoering van omgekeerd inzamelen start geleidelijk, met maximaal 3.000 huishoudens tegelijk. Zo kan de introductie zorgvuldig gebeuren.

In 2019 staan de volgende wijken in de planning om te starten met het omgekeerd inzamelen: Kattenbroek, Zielhorst, Schothorst (Noord en Zuid), Soesterkwartier, Liendert en Rustenburg, Randenbroek en Schuilenburg, Vermeerkwartier en Leusderkwartier.

Inloopbijeenkomsten omgekeerd inzamelen voor Kruiskamp, Schuilenburg Randenbroek en Koppel

In de tweede helft van 2020 beginnen de wijken Kruiskamp, Schuilenburg Randenbroek en Koppel met omgekeerd inzamelen. Op 16 en 17 december a.s. kunnen inwoners van deze wijken kunnen tijdens één van de inloopbijeenkomsten hun praktische vragen stellen over omgekeerd inzamelen of over de gekozen ondergrondse containerlocatie. Vorige week ontvingen alle bewoners in deze wijken hierover ook een brief.

  • Wanneer: maandag 16 of dinsdag 17 december tussen 16.00 en 20.00 uur
  • Locatie: De Brug, Schuilenburgerweg 2 in Amersfoort

U kunt binnen lopen op de dag en het tijdstip dat u het beste uitkomt.

Locatieplannen

Bekijk hieronder de locatieplannen per gebied. Sommige locatieplannen zijn nog in conceptfase, anderen in ontwerpfase en sommige gebieden zijn al definitief.

Klik op het '+' teken in het bestand om verder in te zoomen op de kaart. De huizen en de stippen (aanduiding ondergrondse afvalcontainer) met dezelfde kleur laten zien waar bewoners van de huizen terecht kunnen voor hun restafval.

Woont u in een bovenwoning of appartement?

Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. U gaat uw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?

We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de 'af te leggen afstand' tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de afvalwagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

Voor papier en glas kunt u op de vertrouwde plekken in de stad terecht. Ook de verzamellocaties voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) blijven voorlopig bestaan. U vindt op de website van ROVA een kaart met alle afvallocaties in de stad.

Vervolgprocedure

Na de inloopbijeenkomsten wordt bekeken welke locaties eventueel gewijzigd worden. Daarna wordt het ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval voor het betreffende gebied vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het ontwerp locatieplan ligt dan 6 weken ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Tijdens deze periode kunnen door belanghebbenden zienswijzen (reacties) bij de gemeente worden ingediend. U krijgt hierover t.z.t. opnieuw een brief. Nadat de periode voor het indienen van zienswijzen is verstreken wordt een definitief locatieplan gemaakt en vastgesteld door het college. En wordt gestart met het plaatsen van de containers.