Nieuwe natuur Westelijke Ontsluiting

Voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting verdwijnt er groen. De gemeente compenseert dit door meer nieuwe natuur te realiseren.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

  • Bomen rondom de weg
  • Bomen in bos Birkhoven
  • Nieuw natuurgebied in de Melksteeg

Rondom de nieuwe weg worden nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast wordt op andere plaatsen in Bos Birkhoven bos hersteld. De huidige parkeerplaatsen van Het Utrechts Landschap, van de hockeyvelden en het Bosbad liggen op een cruciale plek in de ecologische verbinding. Daarom zijn ze verplaatst. Het parkeerterrein in het bos wordt opgeheven als de parkeergarage bij het dierenpark in gebruik is. De parkeerplaatsen worden met bomen beplant, waardoor de ecologische verbinding breder wordt en beter gaat functioneren. In de Melksteeg richten we een nieuw natuurgebied in met een gemengd droog en nat terrein.

Melksteeg

Het nieuwe natuurgebied in de Melksteeg is ecologisch interessant omdat droge zandgrond en open polder op natte klei elkaar raken. In Nederland is natuurgebied relatief vaak natuur op droge zandgrond. Logisch, want dit was het gebied waar boeren minder interesse in hadden. Door het omzetten van agrarisch gebied in natuurgebied in de Melksteeg komt er waardevol natuurgebied op natte klei bij. Het wordt een gemengd terrein met bos, bomenrijen, poelen, sloten en droog en nat bloemrijk grasland. Voor libellen bijvoorbeeld, maar ook voor reeën, vleermuizen en kikkers en padden. Daarnaast vormt de Melksteeg straks een verbinding tussen twee natuurgebieden; Birkhoven en de Eem met het landgoed Coelhorst. Dankzij de samenwerking met Rijkswaterstaat werd een gebied van 19 hectare aangekocht. Dit gebied stond al lang op de provinciale kaarten als gewenste ecologische verbindingszone. Het wordt onderdeel van NNN, Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS/Ecologische Hoofdstructuur). De inrichting heeft de Utrechtse natuurprijs van provincie gewonnen. De jury van De Groene Kroon gaf aan onder de indruk te zijn van het feit dat een gemeente een dergelijk project initieert. “Het sluit feilloos aan bij de natuurvisie van de provincie waarbij icoonsoorten, aandachtsoorten en natuurparels op unieke wijze worden betrokken.”

Recreatie in de Melksteeg

De nieuwe natuur ligt net in de gemeente Soest. Voor de dieren is dat vanzelfsprekend geen bezwaar. Zoals de stadsecoloog zegt: “Ik ben nog geen dier tegengekomen die zich iets van gemeentegrenzen aantrekt.” Voor inwoners van Amersfoort is het gebied goed bereikbaar. Het gebied is groot genoeg voor fauna én recreatie. Er komt een nieuw fietspad naar Soest en dwars door het gebied komt een extra klompenpadroute.    

Zie ook

Projectoverzicht
Bestaande natuur
Onderzoek en Kap
Fietsers en Voetgangers
Actuele Documenten

Contact

U kunt Simone Koster e-mailen met uw vragen over het project. E-mail Simone Koster

De gemeente is daarnaast telefonisch bereikbaar via het Klant Contact Centrum:

14033