Nieuwe bomen en herplant

Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort, verspreid over de hele stad, zo’n 4000 nieuwe bomen. De bomen komen te staan op plekken waar in de afgelopen jaren zieke of dode bomen zijn weggehaald zonder deze te vervangen door nieuwe bomen.

Nieuwe bomen en herplant

In dit filmpje ziet u hoe de gemeente dat aanpakt:

Bomenkaart

Op deze kaart zijn met gekleurde bolletjes alle plekken aangegeven waar tussen 2011 en 2018 een boom is weggehaald. Als u inzoomt, kunt u op een bolletje klikken. Dan opent er een veld met meer informatie. De betekenis van de verschillende kleuren van de bolletjes vindt u in de legenda van de kaart. Staat een boomstronk in uw buurt niet op de kaart? Stuur dan een e-mail aan bomen@amersfoort.nl. De bomen waarvan in 2019 is bepaald dat deze gekapt moeten worden omdat ze bijvoorbeeld ziek of dood zijn, staan op een aparte kaart. Hiervoor is een kapvergunning verleend, deze bomen worden in 2020 gekapt.

Start werkzaamheden

Staat er een informatiebordje bij een boomstronk in uw straat? Dan start de aannemer binnen een week met de eerste werkzaamheden. In onderstaand filmpje ziet u wat u kunt verwachten vanaf de eerste werkzaamheden tot en met het planten van de nieuwe boom.

Waarom worden de bomen nu (pas) vervangen?

Ieder jaar controleert de gemeente een gedeelte van alle bomen in de stad. Als bomen ziek of dood zijn en er daardoor grote takken uit kunnen vallen of de boom gemakkelijk om kan vallen, worden ze weggehaald. Tot 2011/2012 werd er dan direct een nieuwe boom geplant. Sinds de bezuinigingen vanaf 2011/2012 zijn er (bijna) geen nieuwe bomen meer geplant op plekken waar een oude boom weg moest. Dat levert enkele duizenden plekken op in de stad waar nog boomstronken staan of lege plekken zijn.

Omdat bomen belangrijk zijn voor de stad, heeft de gemeenteraad besloten om deze achterstand in te lopen en heeft de nieuwe coalitie hier geld voor beschikbaar gesteld. 

Bomen zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat en dragen bij aan het bereiken van doelstellingen als een gezondere stad, het verminderen van de effecten van een veranderd klimaat, een betere milieukwaliteit (bomen reduce­ren fijnstof, CO2 en leveren zuurstof) en meer natuur in de stad.

Waarom komt er soms geen boom op dezelfde plek terug?

We proberen zoveel mogelijk bomen terug te planten op plaatsen waar ze eerst stonden. Soms is het beter voor een boom dat deze op een andere plek terug wordt geplant. In sommige gevallen kan er geen boom (meer) terugkomen. Er zijn verschillende redenen waarom we dit besluiten:

Boven de grond:

 • er is te weinig ruimte boven de grond voor de kroon van de boom om goed uit te kunnen groeien. De boom groeit hierdoor scheef of geeft heel veel schaduw in huizen en tuinen.
 • door val- en rukwinden bij hoge gebouwen kunnen takken afbreken en kunnen boomziekten (die overlast geven) zoals bladluis, ontstaan.
 • de afstand tot de weg of het fietspad is te klein. Als een boom op een te krappe afstand van de weg of een fietspad komt is de kans op aanrijschade (van bijvoorbeeld vuilniswagens) groter.
 • er zijn extra functies in de omgeving gekomen zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen en uitritten. Of de opvang van het regenwater is veranderd. Er zijn kolken in de stoep gekomen.
 • In de directe omgeving van lantaarnpalen plaatsen we liever geen bomen, zo blijft het veilig in de straat.

Onder de grond:

 • de groeiplaats van een boom, is de bodem waarin de boom zijn wortels maakt. Dit kan bij veel bomen problemen geven omdat er:

  • een te kleine groeiruimte onder de grond is;
  • te weinig zuurstof, water of voedsel voor de boom is;
 • onder de grond zijn kabels en leidingen voor bijvoorbeeld stroom, water, internet of het riool gelegd. We willen niet dat boomwortels deze beschadigen maar ook voorkomen dat bedrijven die bij de kabels moeten werken boomwortels beschadigen. We blijven daarom altijd zover mogelijk bij kabels en leidingen vandaan.

Waarom staat de boomstronk in mijn buurt niet op deze kaart?

Er blijken op een aantal plekken nog achterstanden in onze data te zitten, waardoor de kaart niet in alle gevallen de goede informatie toont.

Als er bij u in de buurt in de afgelopen jaren een boom is weggehaald omdat deze ziek of dood was, en deze boom staat niet op de kaart, stuur dan s.v.p. een e-mail aan bomen@amersfoort.nl waarin u zo precies mogelijk aangeeft waar de boomstronk of lege plek zich bevindt en wanneer de boom ongeveer is weggehaald. Als u een foto van de plek mee kunt sturen is dat zeker behulpzaam. Wij gaan die plekken dan bekijken en zo nodig de kaart aanpassen.

Aanpak

Hieronder staat meer informatie over de aanpak van het project om in 3 jaar tijd 4000 bomen te planten. U kunt ook het filmpje bovenaan deze pagina bekijken.

De gemeente heeft alle plekken waar de afgelopen jaren een boom is weggehaald bekeken en brengt plek voor plek in beeld wat er moet gebeuren op die plek. Op deze kaart is iedere plek waar in de afgelopen jaren een boom is weggehaald, gemarkeerd met een gekleurd bolletje. U kunt ieder bolletje aanklikken om te zien wat de stand van zaken op die plek is. 

De voorbereiding is uitgevoerd volgens de aanpak van de bomenleidraad die de gemeenteraad eind 2017 heeft vastgesteld. ‘De juiste boom op de juiste plek’ is hierin het uitgangspunt. Onderstaand filmpje geeft meer informatie over de bomenleidraad.

In sommige gevallen is de plek niet (meer) geschikt om een nieuwe boom te planten, in de meeste gevallen komt er wel een nieuwe boom. Als de plek zelf niet (meer) geschikt is, wordt in de directe omgeving gekeken of er een betere plek is.

Als inmiddels op de plek van de weggehaalde boom spontaan één of meer jonge bomen zijn gegroeid, kan de afweging zijn om deze door te laten groeien en niet te vervangen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de boom in een plantsoen stond.

Planning

We hebben de stad in drie werkgebieden verdeeld. Elk gebied heeft een eigen uitvoerende  aannemer. Ieder jaar geeft de gemeente aan welke bomen dat jaar geplant moeten worden. De aannemers mogen voor die bomen de planning zelf bepalen. Een week voordat de aannemer ergens start met de plantwerkzaamheden, zet hij op die plek een informatiebordje neer. Zo weet iedereen dat hier iets gaat gebeuren. In onderstaand filmpje onder het kopje 'Start werkzaamheden' wordt uitgelegd wat u kunt verwachten aan werkzaamheden.

Als in een straat al andere werkzaamheden gepland staan, zoals het vervangen van een riool, dan worden de bomen geplant als onderdeel van dat project.

Het herplanten van deze 4000 bomen is een inhaalslag voor de bomen die vanaf 2011 zijn weggehaald.

Keuze boomsoort

Op de kaart kunt u zien op welke plek voor welke boomsoort is gekozen. Die keuze heeft onder andere te maken met de beschikbare ruimte en met de wens om meer verschillende boomsoorten door elkaar te planten. Zo is het hele bomenbestand minder kwetsbaar als er een boomziekte uitbreekt en dragen we bij aan meer natuur in de stad. De gemeente volgt bij het selecteren van een nieuwe boomsoort de afspraken die zijn vastgesteld in de bomenleidraad. Bekijk het filmpje onder het kopje 'Aanpak' voor meer informatie over de bomenleidraad.

In het informatieveld per boom ziet u de Nederlandse naam en de wetenschappelijke naam. Als u meer informatie wilt over de boomsoort, kunt u het beste de wetenschappelijke naam kopiëren in Google of bijvoorbeeld in deze bomen-app.

Werkzaamheden en mogelijke overlast

Wanneer er nog een boomstronk staat, wordt deze eerst weggehaald. Deze werkzaamheden zullen wat herrie maken, maar duren meestal maar een paar uur.

Daarna graaft de aannemer een groot gat en vult dit met goede grond, zodat de boom genoeg voedsel, water en lucht krijgt. Ook dit graven en het storten van nieuwe grond gaat met machines en maakt dus geluid.

Daarna wordt de boom geplant. Soms zitten er een paar maanden tussen het voorbereidende werk en het planten van de boom. Bomen worden namelijk alleen geplant tussen oktober en april.

Bekijk ook de video onder 'Start werkzaamheden'.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de gemeente:

Projectleider: Christel Tijhuis
Directievoerder: Gerrit Oortgiesen

bomen@amersfoort.nl

14 033

Heeft u vragen over aanstaande werkzaamheden in uw straat? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer:

Amersfoort Noord (Calveen, Hooglanderveen, Kattenbroek, Liendert, Nieuwland, Rustenburg, Valleipoort, Vathorst en Zielhorst),
Aannemer: Sight Landscaping. Contactpersoon: Chris Heberle

06 2848 8171

bomenamersfoort@sightlandscaping.nl

Amersfoort Midden (Buitengebied West, Koppel, Kruiskamp, Hoogland, Isselt, Park Schothorst, Schothorst Noord en Zuid, Centrum, Stoutenburg Noord en Zonnehof)
Aannemer: Van Dijk Groenvoorziening. Contactpersoon: Robert Prins

06 2938 8332

Amersfoort Zuid (Bosgebied, Berg Noord en Zuid, Leusderkwartier, Randenbroek, Schuilenburg, Soesterkwartier, Vermeerkwartier). In dit gebied is op dit moment geen aannemer actief. Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen via bomen@amersfoort.nl. We verwachten vanaf het najaar van 2020 weer verder te gaan met het planten van bomen in deze wijken.

06 2240 8140