Mobility as a Service (MaaS)

Wat doen we met alle auto’s voor degenen die al in Amersfoort wonen, maar ook voor nieuwe Amersfoorters? Het antwoord is Mobility as a Service (MaaS): het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via een app. Het college stelt aan de raad voor om bij woningbouw nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals deelauto’s en deelfietsen. Deelvervoer dat eenvoudig te gebruiken is en dat aan de behoefte van de bewoners voldoet. Waar de stad groeit staat de vraag naar een bepaald soort vervoer centraal, in plaats van bezit van een eigen auto of brommer. De raad beslist naar verwachting eind 2021 over het invoeren van MaaS bij woningbouw.

Mobility as a Service (MaaS)

Wat is MaaS?

‘MaaS’ is het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via één app. Vervoer zoals bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, bus, of taxi en vooral ook combinaties van al deze soorten vervoer, zodat reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk is.

We willen een inclusieve stad met betaalbare woningen. Met het invoeren MaaS kunnen we meer betaalbare woningen bouwen op inbreidingslocaties. En is de stad beter voorbereid op de toekomst; er zijn dan minder parkeerplaatsen nodig en is er meer ruimte voor groen. De wijken worden hierdoor ook leefbaarder.

Peiling raad Parkeervisie 2035

Deelvervoer vraagt om een andere kijk op parkeren en de samenhang in alle wijken en buurten. Er moeten keuzes worden gemaakt om Amersfoort ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Om richting te krijgen voor de Parkeervisie 2035 vraagt het college aan de raadsleden om zich hierover uit te spreken in een peiling (4e kwartaal 2021). Onderwerpen zijn vergunningparkeren, lang-parkeren en of stadsrandparkeren, deelvervoer en differentiatie in parkeertarieven.

'Nieuwe visie nodig'

Wethouder Roald van der Linde: ,,Er zijn verschillende manieren om te kijken naar de huidige parkeerproblematiek en hoe we daar in de toekomst mee om willen gaan. Willen we vergunningparkeren voor een veel groter gebied, hoe geven we parkeerregulering vorm, parkeren aan de rand van de stad of stimuleren van alleen deelvervoer? Daar willen we graag als eerste met de gemeenteraad over in gesprek. De stad groeit en we moeten kritisch naar het gebruik van de openbare ruimte kijken. Dus hebben we een nieuwe visie nodig op parkeren en de parkeersituatie van alle wijken. Als we als stad goed willen groeien, moeten we ook toekomstbestendig kijken naar parkeren en soms gevoelige keuzes durven maken.''

Meer weten?

Klik op deze link voor meer informatie over deelvervoer