Make-over Varkensmarkt

Op woensdag 23 juni presenteren wij het concept voorlopig ontwerp voor de Varkensmarkt. U bent om 19.30 uur van harte welkom bij de digitale bijeenkomst. Meld u aan voor 20 juni via pleinen@amersfoort.nl. Na uw aanmelding krijgt u kort voor de 23 juni de link voor de bijeenkomst.

Ga direct naar:

Nadat de input vanuit de samenleving en de klankbordgroep, voor zover mogelijk, zijn verwerkt in het ontwerpplan, wordt een definitief plan gemaakt dat aan het college van B&W wordt voorgelegd.

In de visie Stadshart (2017) staat dat de Varkensmarkt een plein is met (te) veel functies, fietsen, terrassen, kramen, uitstallingen. Om de aantrekkelijkheid van het Stadshart te versterken en de plekken voor ontmoeting en beleving uit te breiden, willen we naast andere plekken in de stad ook dit plein herinrichten. Het karakter van het plein versterken we en krijgt een levendige impuls.

Doel

Het uiteindelijke doel is het maken van een aantrekkelijk, toekomstbestendig plein waar ondernemers, bewoners en bezoekers zich prettig voelen. Een plein dat een verbindende schakel vormt in de stad.

Voorlopig ontwerp

Het afgelopen half jaar is intensief gewerkt aan sferen en thema’s als ontwerpmodellen voor dit mooie plein in de binnenstad. In april kon u uw mening geven over de schetsontwerpen en de uitstraling van het plein. Bureau Loos van Vliet helpt met het ontwerpen van een mooi plein waar ontmoeten en genieten centraal staan. Dit bureau heeft alle input van de inwoners, de ondernemers, de klankbordgroep en de projectgroep samengebracht in een voorlopig ontwerp.

Visie in het kort

In de visie wordt het huidige plein beschreven als een kakofonie van functies die elkaar enerzijds bijten en anderzijds aanvullen.

'Het stallen van de vele fietsen op het plein, het rijden over en het laden en lossen op het plein worden als het meest storend ervaren. Verder worden de aanwezigheid van taxi’s, de vorm van het plein, de geslo­ten gevels aan het plein en de bestrating op het plein negatief beoor­deeld. Grotere of meerdaagse evenementen met luide muziek, zoals de kermisattractie, gaan moeilijk samen met het zitten op een terras, aangenaam winkelen of wonen aan of bij het plein.'

De visie stelt een aantal thema’s voor van waaruit de make-over kan worden opgepakt. De 6 thema’s zijn:

 • Groen en bomen

 • Ontmoeten en terrassen

 • Sfeer en authenticiteit

 • Fietsen

 • Vrachtverkeer en taxi’s

 • Vorm van het plein

Ontwerpproces

Het bureau Loos van Vliet is door ons in de arm genomen om van visie tot ontwerp te komen. We doorlopen een aantal stappen waarbij wij u graag betrekken. Wel hebben we rekening te houden met bestaande afspraken zoals raadsbesluiten, verordeningen enzovoort. Enkele voorbeelden van de zogeheten randvoorwaarden kunt u hieronder lezen.

Wanneer alle input vanuit de participatie zorgvuldig is afgewogen, waar mogelijk is verwerkt en de klankbordgroep om advies is gevraagd, maakt een bureau Loos van Vliet een schetsontwerp voor de Varkensmarkt.

Het schetsontwerp leggen we weer aan u voor. Na eventuele laatste aanpassingen in het ontwerp maakt bureau Loos van Vliet het ontwerp klaar. Dat wordt dan ter goedkeuring aan het college van B&W voorgelegd.

Randvoorwaarden

Voor de gehele binnenstad gelden meerdere vastgestelde plannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de visie Stadshart, Autoluwe Binnenstad, het Lichtplan, Fietsplan, uitgegeven vergunningen terrassen. Onderaan deze pagina vindt u de links naar de diverse besluiten.

Uitkomsten participatie

Op 21 april was er een bijeenkomst waar de eerste 3 sfeerbeelden voor het plein aan de stad is gepresenteerd. Hieronder vindt u de gedeeltelijke presentatie en de uitkomsten van de vragen die we aan de stad hebben gesteld. Bewoners konden tot eind februari hun mening en ideeën achterlaten op metamersfoort.nl. Zo bleek daaruit dat de meeste mensen liever geen fietsen meer willen zien op de Varkensmarkt en dat het merendeel een voorkeur heeft voor houten zitobjecten. De uitkomsten van de vragen op metamersfoort.nl zijn meegenomen in de drie sfeerbeelden die we op 21 april aan de stad toonden. Hieronder vindt u de gedeeltelijke presentatie, drie video’s met de impressies van de sfeerbeelden en de uitkomsten van metamersfoort.nl:

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.
Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.
Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Planning

 • Verzamelen en verwerken opbrengst participatie en oprichten klankbordgroep  - maart 2021

 • Eerste ontwerp klaar, voorleggen aan de klankbordgroep – begin april 2021

 • Bijeenkomst voor de stad met presentatie voorlopig schetsontwerp Varkensmarkt –  eind april 2021

 • Aanpassingen schetsontwerp – tot half mei 2021

 • Bijeenkomst presentatie concept voorlopig ontwerp aan de stad – 23 juni 2021

 • Concept voorlopig ontwerp naar het college – september 2021

   Autoluwe binnenstad

   De autoluwe binnenstad

   Contact

   Projectleider Florian de Ligt Projectleider Florian de Ligt

   U kunt bellen naar 14033 of mailen naar: pleinen@amersfoort.nl

   Visie Varkensmarkt

   Lees de visie Varkensmarkt die overhandigd is aan wethouder Stegeman.