Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst

De komende jaren groeit de wijk Vathorst uit naar zo’n 30.000 inwoners in 2030. Om Vathorst en Hooglanderveen bereikbaar te houden, zijn maatregelen nodig. In 2015 is een bereikbaarheidsonderzoek Vathorst uitgevoerd. De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 10 mei 2016 ingestemd met de maatregelen uit dat onderzoek.

Maatregelen Bereikbaarheid Vathorst

Werkzaamheden op dit moment

Aannemer Salverda Bouw gaat de fiets- en voetgangerstunnel onder Rotonde 2 aanleggen. De aannemer begint na de zomervakantie (augustus/september) met de uitvoering. De nieuwe inrichting van de Heideweg en Van Tuyllstraat is bijna afgerond.

De voorbereidingen voor de aanleg van de Veentunnel in Hooglanderveen zijn in volle gang. Naar verwachting zijn vanaf mei de eerste werkzaamheden in uitvoering.

Maatregelen om de bereikbaarheid van Vathorst te verbeteren

  • Verbeteren doorstroming Bergenboulevard bij Rotonde 1 en Rotonde 2

Om de doorstroming van het autoverkeer op de Bergenboulevard in Vathorst te verbeteren, is Rotonde 1 aangepast naar een turborotonde met een extra rijstrook. Onder Rotonde 2 komt een fiets- en voetgangerstunnel. Lees meer.

Op dinsdag 7 juli 2020 was er een inloopbijeenkomst over de fietstunnel rotonde 2. Belangstellenden kunnen het ontwerp bekijken en vragen stellen aan ons en aannemer Salverda Bouw geven we graag uitleg.

  • Herinrichting Heideweg en Van Tuyllstraat

De Heideweg en de Van Tuyllstraat krijgen een apart regenwaterriool waardoor het regenwater naar het dichtstbij zijnde open water gaat en niet langer naar de rioolwaterzuivering. Hiermee voorkomen wij in natte perioden wateroverlast. Beide wegen krijgen ook een nieuwe weginrichting. Lees meer.

  • Snelfietsroute Amersfoort centrum - Nijkerk: Veentunnel

Een snelfietsroute van het centrum van Amersfoort naar Nijkerk is flink in te korten door een tunnel aan te leggen onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan. Samen met ProRail bereiden wij de aanleg van de Veentunnel voor. De aanleg van de tunnel begint naar verwachting in het eerste halfjaar van 2020. Lees meer.

  • Aansluiting Vathorst op A1 bij Amersfoort/Bunschoten

We zijn met de gemeente Bunschoten in overleg over een directe verbinding van Vathorst, langs Bovenduist, naar de Amersfoortseweg. Dit is de provinciale weg Bunschoten-Amersfoort (N199). Lees meer.

  • Aansluiting Danzigtunnel

De Danzigtunnel wordt de nieuwe wegverbinding tussen de Valutaboulevard in Vathorst en de Terminalweg in de Hoef. De aanleg van de tunnel maakt deel uit van de aanpak van knooppunt Hoevelaken door Rijkswaterstaat tussen 2021-2025. Lees meer.

  • Verkeersveiligheid Vrouwenpolder (winkelcentrum Vathorst)

Met voorrang voor fietsers langs de hele Vrouwenpolder en veiliger oversteken bij winkelcentrum Vathorst is de verkeersveiligheid op de Vrouwenpolder verbeterd. Lees meer.

  • Verkeersveiligheid Rotonde 6

Aan Rotonde 6 is in oktober 2018 een aantal verbeteringen uitgevoerd. We blijven de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer bij de rotonde monitoren. Lees meer.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bereikbaarheid Vathorst:

14033

Of mail:

Roy Fox
RJ.Fox@amersfoort.nl

Maurice Reinink MC.Reinink@amersfoort.nl

Een actueel overzicht van wegwerkzaamheden vindt u ook op de wegwerkzaamheden-kaart.