Lichtplan binnenstad

De gemeente heeft een Lichtplan voor de binnenstad van Amersfoort gemaakt.

Lichtplan binnenstad

Het lichtplan geeft aan wat voor type verlichting past bij de verschillende onderdelen van de binnenstad. Het beschrijft principes en geeft adviezen voor alle soorten kunstmatige verlichting: openbare verlichting, aanlichting van gebouwen, seizoensverlichting en particuliere verlichting. Het Lichtplan geeft de doelen en een toetsingskader weer voor een aantrekkelijke en afgestemde verlichting van de Binnenstad. Het geeft de kaders voor een goede verlichting, maar is nog geen uitvoeringsplan.

Het Lichtplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Analyse van de kwaliteiten van de binnenstad en de kansen voor verbeteringen van de verlichting
  • Visie: algemene kaders en uitgangspunten om te komen tot het juiste licht op de juiste plek en op verschillende momenten in de avond
  • Gebieden: per type gebied wordt een lichtprofiel uitgewerkt, met daarin de specifiek voor die plek geldende kaders en uitgangspunten.

Belanghebbenden zijn op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het Lichtplan.

Dit is de link naar het Lichtplan, het bijbehorende collegebesluit en een overzicht van reacties en antwoorden daarop.

Met het lichtplan (en de uitvoering daarvan) wil de gemeente:

  • bijdragen aan een aangenaam verblijf in de binnenstad, waardoor mensen er langer blijven
  • belangrijke plekken, zoals (fiets)parkeergarages makkelijker vindbaar maken
  • kaders bieden voor verlichting door particulieren

Uitvoering van het lichtplan

De uitvoering gebeurt als de huidige lichtmasten en –armaturen aan vervanging toe zijn, zoals over enkele jaren in de Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Varkensmarkt en Langestraat. Daarnaast vindt uitvoering plaats in aansluiting op herinrichtingsprojecten van het programma Stadshart, zoals De Hof.