Knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt vanaf 2021 aan. Op deze manier wordt de bereikbaarheid van Midden-Nederland beter en neemt de luchtvervuiling en geluidoverlast af.

In de plannen zijn ook de wensen van de gemeente meegenomen, zodat Amersfoort aantrekkelijk blijft voor wonen en werken.

Wat gaat er veranderen?

Bekijk de video van het nieuwe knooppunt Hoevelaken.

Amersfoortse betrokkenheid en wensen

Ook de gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond het knooppunt te verbeteren. Het budget wordt gebruikt om:

 • meer te doen tegen geluidsoverlast dan wettelijk noodzakelijk is
 • de aansluiting Hoevelaken van en naar richting Amsterdam te behouden
 • de fietsverbinding op de route Amersfoort –Hoevelaken te verbeteren door het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer

In de uitvoering worden de volgende Amersfoortse wensen meegenomen:

 • verbreden van het viaduct aan de Oude Zevenhuizerstraat
 • verbeteren van de Reiniertunnel
 • verbinding Dantzigweg-Terminalweg
 • aansluiting A1 Hoevelaken van en naar Utrecht en van en naar Zwolle
 • fietstunnel Oude lageweg en Barneveldsebeek
 • fietstunnels aansluiting A28 Hogeweg en aansluiting A1 Westerdorpsstraat-Amersfoortsestraat
 • verbeteren doorvaarthoogte Valleikanaal
 • voetgangerstunnel Heiligenbergerbeek
 • aanpassen kolommen fietsonderdoorgang Dorrestein
 • 25-meter eco- en recreaduct buurtweg Nimmerdor

Planning

De uitvoering van het werk aan knooppunt Hoevelaken start in 2021. De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in 2023-2025.  

Meer informatie

De verbeteringen maken deel uit van het programma VERDER. Daarin werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. Kijk voor meer informatie over het project op de website van Rijkswaterstaat.

Contact

Peter Richters (projectleider)

P.Richters@amersfoort.nl