Huisvesting voor statushouders

Statushouders zijn mensen die als asielzoekers in Nederland zijn gekomen en nu een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Een statushouder heeft in eerste instantie een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Hij of zij heeft daardoor recht op eigen woonruimte.

Een vluchteling is iemand die uit zijn eigen land heeft moeten vluchten en die hier asiel aanvraagt. Elke gemeente in Nederland neemt vluchtelingen op. Statushouders zijn mensen die hier asiel hebben gekregen. In het onderstaande overzicht kunt u deze procedure bekijken.

Wat doet Amersfoort?

Het Rijk stelt elk half jaar vast hoeveel statushouders gehuisvest moeten worden. Gemeenten krijgen naar rato van hun inwonertal een aantal mensen toegewezen. Dit is de taakstelling. Alles over de taakstelling leest u op de website van de Rijksoverheid.

Integratiewerk, begeleidt statushouders met het zoeken naar woonruimte en bij het maken van een start in onze gemeente. Een statushouder in Amersfoort mag natuurlijk ook zelf naar woonruimte zoeken. Maar in de praktijk worden zij vooral gehuisvest met behulp van een urgentieverklaring.

Minderjarige statushouders

Ook voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar stellen de gemeente en de Amersfoortse woningcorporaties woonruimte ter beschikking. Deze jongeren staan onder voogdij van Nidos en worden begeleid.

Meer informatie