Huisvesting Scholencomplex De Vosheuvel

Scholencomplex De Vosheuvel, voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs, krijgt een nieuw schoolgebouw. Dit nieuwe schoolgebouw moet uiterlijk 1 maart 2019 gerealiseerd zijn op de huidige locatie aan de Heiligenbergerweg 185. Tot die tijd gaan de leerlingen tijdelijk naar school in Leusden.

Huisvesting Scholencomplex De Vosheuvel

De voormalige school is inmiddels gesloopt. Op 5 oktober 2017 is tijdens een informatieavond het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan ouders van de leerlingen, omwonenden en andere geïnteresseerden. In maart 2018 is de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw verleend.

Stand van zaken

Op 1 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat Scholencomplex De Vosheuvel toe is aan vervangende nieuwbouw. Het gebouw was na 40 jaar gebruik op.

Omdat het nieuwe gebouw niet precies op dezelfde plek komt als het oude gebouw, moesten er 17 bomen gekapt worden. Op de patio’s stonden bijvoorbeeld enkele bomen. De omgevingsvergunning om te mogen kappen, is afgegeven (onherroepelijk) en de kap heeft inmiddels plaatsgevonden. Als het ontwerp voor de buitenruimte definitief is, moeten er mogelijk nog enkele bomen worden gekapt. Ook daarvoor zal een vergunning aangevraagd worden. Aan de nieuw aan te leggen buitenruimte worden nieuwe bomen toegevoegd.

De bouw van het nieuwe schoolgebouw is inmiddels in volle gang en verloopt volgens planning om eind februari 2019 in gebruik te kunnen worden genomen.

Informatiebijeenkomsten

De sloop en de nieuwbouw is een samenwerking van de gemeente en de scholen. Op 20 februari 2017 hebben zij samen omwonenden en betrokkenen geïnformeerd over de nieuwbouw. Op 5 oktober 2017 hebben de scholen, de architect en de gemeente tijdens een informatieavond het voorlopig ontwerp van het gebouw gepresenteerd en het proces toegelicht. Ook zijn de vragen van de circa 37 aanwezigen beantwoord.

Tijdelijke huisvesting leerlingen

De ongeveer 300 leerlingen krijgen sinds 1 februari 2017 tijdelijk les in het SBBO-gebouw, Clarenburg 1 in Leusden. Het gebouw is een voormalig mbo-school dat de afgelopen periode gebruikt is door het COA voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Bij de keuze voor het gebouw is rekening gehouden met de benodigde speciale voorzieningen, zoals voldoende praktijklokalen, goede toegankelijkheid voor de leerlingen en bereikbaarheid voor de leerlingenvervoerders.

Op de hoogte blijven

Wilt u uitgenodigd worden voor een volgende bijeenkomst of heeft u als omwonenden vragen of opmerkingen voor de gemeente? Dan kunt u contact opnemen via nieuwbouwvosheuvel@amersfoort.nl. Heeft u als ouder van een kind dat les krijgt op Scholencomplex De Vosheuvel vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur PCOU.

Contact

Yordi Grutters (gemeente Amersfoort)

14 033

nieuwbouwvosheuvel@
amersfoort.nl

Chantal Broekhuis (schoolbestuur PCOU)

06 34944098

c.broekhuis@bcou.nl