Hoogbouwvisie

Amersfoort staat voor de grote opgave om tot 2030 ongeveer 13.000 woningen bij te bouwen. Deze woningen wil de gemeente zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen realiseren. Onder meer door hoogbouw.

Hoogbouwvisie

Het gemeentebestuur heeft op 20 november 2018 de concept hoogbouwvisie vastgesteld.

Waarom een hoogbouwvisie?

Bekijk onderstaande video:

Stadsbreed gesprek

De gemeente wil de concept Hoogbouwvisie aan de stad voorleggen. Tijdens een 'stadsbreed gesprek' op woensdag 20 februari 2019 in stadscaf├ę de Observant praten ambtenaren van de gemeente met bewoners, marktpartijen, belangengroeperingen en andere belanghebbenden over de inhoud van het plan. Met de opbrengst van deze gesprekken scherpt gemeente de concept visie aan. Een aangepast plan wordt vervolgens voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Programma 20 februari 2019

19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Opening en een korte toelichting op de inhoud van de hoogbouwvisie
20.10 uur: Het gesprek met u en andere geïnteresseerden over de visie aan verschillende tafels.
Ongeveer 21.45 uur: Afsluitende borrel.

Verhinderd?

Kunt u niet bij deze avond aanwezig zijn? U kunt ook reageren via het E-mailadres hoogbouw@amersfoort.nl.

Afwegingsinstrument

De concept hoogbouwvisie bevat een beeld van waar de gemeente hoogbouw wil aanmoedigen, waar de gemeente geen hoogbouw wil en waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw. De afweging of en hoe hoogbouw op een plek kan, blijft maatwerk en wordt per locatie beoordeeld met de Hoogbouw Effect Rapportage (HER).

Met een hoogbouwvisie en afwegingsinstrument ontstaat voor iedereen meer helderheid over de keuze om hoogbouw in bepaalde gebieden wel of niet te realiseren. Dat geldt ook voor de kwaliteitseisen die aan hoogbouw worden gesteld.

Ja, mits gebieden

Gebieden en lijnen in de stad waar de gemeente hoogbouw aanmoedigt (Ja, mits gebieden) zijn langs de Eem en Spoor (dat betreft de Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt), Stationsgebied en de Hoef en langs aangewezen lijnen (Valleikanaal, Spoorlijnen, Amsterdamseweg en Hogeweg). Ook de entrees van de stad zijn
locaties waar hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de stad.

Nee, tenzij gebieden

Gebieden en lijnen waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw (Nee, tenzij gebieden) zijn de gebieden die voornamelijk uit laagbouw bestaan en waar hoogbouw afbreuk kan doen aan bijvoorbeeld de dorpse of tuinstedelijke karakteristiek of die in de invloedssfeer van de binnenstad liggen. In de binnenstad wil de gemeente geen hoogbouw.

Contact

Arno Goossens (projectmanager)

hoogbouw@amersfoort.nl