Het Stadshart

We willen ons aantrekkelijke en levendige Stadshart met zijn hoge kwaliteit aan winkels, horeca en culturele voorzieningen op peil houden en laten meegroeien met de behoeftes in de stad en de regio. Daarom willen we, samen met ondernemers, initiatiefnemers en bewoners, meer bezoekers en bewoners in en rond het Stadshart. Dat willen we bereiken door onder andere meer aantrekkelijke plekken in het Stadshart te creëren.

Welke gebieden vormen het Stadshart?

Het Stadshart bestaat uit meerdere gebieden:

Stationsgebied

De komende jaren vinden er grote veranderingen plaats in het stationsgebied.

Langs Eem en Spoor

Met de ontwikkeling van het gebied willen we de komende 10 jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een plek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, recreatie en duurzaamheid.

Langs Eem en Spoor bestaat uit 5 gebiedsdelen:

 • Wagenwerkplaats

 • Trapezium

  • Eemplein

  • De Nieuwe Stad

  • Kop van Isselt

  Binnenstad

  In de binnenstad lopen meerdere projecten om de binnenstad aantrekkelijk en levendig te maken.

  Bekijk de afbeelding van de autoluwe binnenstad in een groter formaat (.pdf)

  Overzicht projecten binnenstad

  Vanaf 4 januari 2021 is de binnenstad alleen toegankelijk voor vergunninghouders, leveranciers en aangemeld bezoek.

  Herinrichting van het gedeelte tussen de Coninckstraat en de Kamperbinnenpoort als Shared Space.

  De make-over van de Varkensmarkt start binnenkort door advies in te winnen van de stad. Het doel is het maken van een aantrekkelijk, toekomstbestendig plein waar ondernemers, bewoners en bezoekers zich prettig voelen. Een plein dat een verbindende schakel vormt in de stad.

  • Havik

  Bewoners zijn gevraagd om mee te denken met de inrichting van hun directe leefomgeving nu er geen plek is voor geparkeerde auto’s op het Havik. Zodra de kademuur is gerenoveerd, krijgt het Havik z’n definitieve inrichting.

  • Fietsparkeren

  We willen het fietsgebruik naar de binnenstad en het Eemplein aantrekkelijker maken voor alle doelgroepen. Komende jaren stimuleren we het gebruik van bestaande stallingen en richten we ons op uitbreiding van de capaciteit en aanvullende handhaving.

  De Hof is een prominent plein in Amersfoort en is voor veel verschillende partijen om verschillende redenen belangrijk. Aangezien in de gemeentelijke ‘Visie stadshart’ (mei 2017) een visie voor de Hof ontbreekt is begin 2019 gestart met het samenbrengen van betrokkenen om te komen tot een gedragen ontwikkelscenario voor het plein. We kijken nu naar een herindeling van de Hof.

  • Groenmarkt

  Ondernemers willen van de Groenmarkt een pittoreske plek maken waar mensen zich thuis voelen. Met het Programma Stadshart werkt de gemeente Amersfoort met ondernemers aan een gezamenlijke visie. We kijken nu naar een herindeling van de Groenmarkt.

  Draagt bij aan een aangenaam verblijf in de binnenstad, maakt belangrijke plekken, zoals (fiets)parkeergarages, makkelijker vindbaar en biedt handvatten voor verlichting door particulieren.

  De bewegwijzering draagt bij aan de bereikbaarheid van de binnenstad. De bewegwijzering bestaat uit verwijspalen en totems met plattegronden.

   Drie pijlers

   In de ontwikkelingen van het Stadshart staan drie pijlers centraal:

   Amersfoort heeft een keur aan voorzieningen als het gaat om winkels, horeca en cultuur en kent weinig tot geen leegstand. We blijven alert en proberen steeds aan te sluiten bij waar behoefte aan is. Levendigheid heeft te maken met een divers aanbod aan (culturele) activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in de stad. Het Stadshart heeft een prachtige historische binnenstad die we koesteren en versterken met onder meer sfeervolle verlichting. Daarnaast heeft Amersfoort ook grote, nieuwe iconische architectuur die aandacht verdient. In De Nieuwe Stad en op de Wagenwerkplaats krijgt industrieel erfgoed een nieuw leven. Verder bouwen we kantoren om naar woningen en stimuleren we in het centrum bouwen in hogere dichtheden. Daardoor komt er meer ruimte voor bewoners in het Stadshart.

   Met het uitwerken van de Visie Stadshart toont Amersfoort lef. We experimenteren en gieten niet direct alles in uitvoerig uitgewerkte plannen. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats en in de Nieuwe Stad. We geven het culturele klimaat een impuls door evenementen beter te mogelijk te maken en te ondersteunen, musea aantrekkelijker te maken en het Rietveldpaviljoen te behouden voor cultuur. Dit paviljoen staat op de Zonnehof. De Zonnehof heeft inmiddels een hele metamorfose ondergaan (video).

   We nemen maatregelen tegen sluipverkeer door de Binnenstad. Uitgangspunt is een autoluwe Binnenstad. Daarnaast onderzoeken we hoe we in de binnenstad meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen maken en hoe we de overlast van vrachtverkeer kunnen verminderen.

   We verbeteren de verkeersdoorstroming en -veiligheid van de Nieuwe Poort bij het Eemplein en zorgen ervoor dat voetgangers en fietsers de Stadsring veilig kunnen oversteken. De route naar en hoe je ontvangen wordt in de binnenstad of op pleinen moet aantrekkelijk, gemakkelijk en logisch zijn. Goede voorbeelden daarvan zijn het project Bewegwijzering Stadshart en de aanpak van het Stationsgebied, dat een nieuwe fietskelder krijgt.

   Contact

   Vragen over het Stadshart? Neem contact op met Arno Goossens:

   ahg.goossens@amersfoort.nl

   Meer achtegrondinformatie - download pdf: