Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Op de locatie van het Sportfondsenbad komt een gemengd woonprogramma met woningen voor sociale huur en ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de koopsector. Hierbij werkt een groep toekomstige bewoners samen bij de ontwikkeling van een (nieuwbouw) woonvoorziening. De sloop van het Sportfondsenbad is inmiddels gereed.

Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Woningbouw: CPO en sociale huur

Op het terrein van het Sportfondsenbad komen vier kleinschalige appartementengebouwen, zogenaamde urban villa’s. Twee voor sociale huur aan de Bisschopsweg, ontwikkeld door Omnia Wonen, en twee voor CPO-groepen aan de Rubensstraat.

Droomcollectief Beekdal en woongroep Randenbroek gaan ieder een urban villa in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkelen.

Voor de sociale huurwoningen kunt u zich inschrijven via Woningnet: www.woningneteemvallei.nl.

Er is in overleg met alle betrokken partijen een inrichtingsplan opgesteld.

Overleg met de omgeving

Op woensdag 29 januari 2020 was er een inloopbijeenkomst over de woningbouwontwikkelingen. Aan de hand van een maquette werd getoond hoe het nieuwe gebied er straks uit gaat zien:

Omnia Wonen liet het ontwerp en de indeling van nieuwe appartementen zien:

Ook werd het inrichtingsplan van de openbare ruimte getoond:

Daarnaast werd er ook een afbeelding getoond van hoe de sportzaal er bij de ijsbaan uit komt te zien:

Op 10 april 2019 was er een inloopbijeenkomst over de voorlopige bouwplannen van Omnia Wonen, CPO groep Droomcollectief Beekdal en CPO groep Woongroep Randenbroek. Ook was er informatie over het inrichtingsplan van het gebied en de inpassing van de gymzaal.

In juli 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats over de sloop, voor meer informatie over de sloop zie:

Op 8 maart 2018 vond een bijeenkomst plaats over de herontwikkeling van de locatie:

Op donderdag 7 september 2017 vond ook een inloopbijeenkomst plaats over de woningbouwontwikkeling op de locatie van het Sportfondsenbad. Op deze bijeenkomst hingen panelen met informatie. Die kunt u hier downloaden. Of bekijk de vragen en antwoorden die tijdens de inloopbijeenkomst gesteld zijn:

Planning

Onderstaand is een indicatieve planning. Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen waardoor deze planning niet wordt gehaald.

Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad
Start Einde
Deel van de locatie tijdelijk in gebruik door aannemer KWS voor herinrichting Bisschopsweg Gestart Eind 2020
Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden terrein (trapveld, tuintjes en hekwerken verwijderen) Januari 2020 Eind januari 2020
Archeologisch onderzoek (terrein deel west) Gestart April 2020
Ontwerpen gebouwen Omnia Wonen Afrondende fase Januari 2020
Ontwerpen gebouwen CPO: Droomcollectief Beekdal en Woongroep Randenbroek Afgerond
Bouw/omgevingsvergunningprocedures Eind 2019 Voorjaar 2020
Bouw gebouwen Omnia Wonen April/mei 2020 Eind 2021
Bouw gebouwen CPO groepen: Droomcollectief Beekdal en Woongroep Randenbroek April/mei 2020 Eind 2021
Inrichting terrein: inpassen gymzaal en inrichten park 2021 2022

Meer informatie

Contact

Neem contact op met het KCC:

Bel 14033

Of stuur een mail naar:

Henk Jan Dokter (projectmanager)
E-mail: HJ.Dokter@amersfoort.nl

Hendrika Dijkstra
(assistent projectmanager)
E-mail: H.Dijkstra@amersfoort.nl