Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Op de locatie van het Sportfondsenbad komt een gemengd woonprogramma met woningen voor sociale huur en ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de koopsector. Hierbij werkt een groep toekomstige bewoners samen bij de ontwikkeling van een (nieuwbouw) woonvoorziening. De sloop van het Sportfondsenbad is inmiddels gereed.

Herontwikkeling locatie Sportfondsenbad

Woningbouw: CPO en sociale huur

Op het terrein van het Sportfondsenbad komen vier kleinschalige appartementengebouwen, zogenaamde urban villa’s. Twee voor sociale huur aan de Bisschopsweg, ontwikkeld door Omnia Wonen, en twee voor CPO-groepen aan de Rubensstraat.

Droomcollectief Beekdal en woongroep Randenbroek gaan ieder een urban villa in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkelen.

Voor de sociale huurwoningen kunt u zich inschrijven via Woningnet: www.woningneteemvallei.nl.

Overleg met de omgeving

Op 10 april 2019 was er een inloopbijeenkomst over de voorlopige bouwplannen van Omnia Wonen, CPO groep Droomcollectief Beekdal en CPO groep Woongroep Randenbroek. Ook was er informatie over het inrichtingsplan van het gebied en de inpassing van de gymzaal.

In juli 2018 vond een informatiebijeenkomst plaats over de sloop, voor meer informatie over de sloop zie:

Op 8 maart 2018 vond een bijeenkomst plaats over de herontwikkeling van de locatie:

Op donderdag 7 september 2017 vond ook een inloopbijeenkomst plaats over de woningbouwontwikkeling op de locatie van het Sportfondsenbad. Op deze bijeenkomst hingen panelen met informatie. Die kunt u hier downloaden. Of bekijk de vragen en antwoorden die tijdens de inloopbijeenkomst gesteld zijn:

Planning

Wat Verwachte planning
Sloop zwembaden Gereed
Ontwerpen gebouwen Gestart - eind 2019
Bouw/omgevingsvergunningprocedures eind 2019 – voorjaar 2020
Start bouw Omnia Wonen 2020 - 2021
Start bouw gebouwen CPO (Droomcollectief Beekdal en Woongroep Randenbroek) 2020 - 2022
Inrichting terrein en inpassen gymzaal 2021 - 2022

Meer informatie

Contact

Neem contact op met het KCC:

Bel 14033

Of stuur een mail naar:

Henk Jan Dokter (projectmanager)
E-mail: HJ.Dokter@amersfoort.nl

Hendrika Dijkstra
E-mail: H.Dijkstra@amersfoort.nl