Heemskerklaan e.o. (Berg 7)

De gemeente Amersfoort brengt verbeteringen aan in diverse straten in het Bergkwartier. De riolering wordt aangepast en de straat wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn gestart in mei 2020 en duren naar verwachting tot en met de zomer van 2021.

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

 • Warande
 • Borgesiuslaan
 • Mr. TH. Heemskerklaan
 • Talmalaan
 • Pieter Jelles Troelstralaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Mr. TH. Heemskerklaan)
 • Kappeyne van de Coppellolaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Talmalaan)
 • Ruys de Beerenbroucklaan
 • Aalberselaan
 • Cort van der Lindenlaan
 • Treublaan
 • Van Karnebeeklaan
 • Loudonlaan
 • De Savornin Lohmanlaan
 • Prins Frederiklaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Emmalaan)

Riolering

In het projectgebied wordt straks het schone regenwater van daken en straten apart van het afvalwater opgevangen. In een deel van de straten laten we het regenwater direct in de bodem zakken en helpen we verdroging te verminderen. Waar dat niet kan voeren we af via een nieuw aan te leggen regenwaterriool. Beide duurzame maatregelen zorgen voor minder (al schoon) water bij de rioolwaterzuivering. Daardoor kan ons afvalwater milieuvriendelijker en goedkoper worden gezuiverd.

Ontwerp

Alle straten en stoepen en een deel van de bomen in het projectgebied worden vervangen. Het ontwerp van deze herinrichting is afgestemd op het beschermd stadsgezicht dat op de Berg van toepassing is. Tijdens een inloopbijeenkomst op 12 september 2019 kon de buurt reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties zijn verwerkt in het uiteindelijke uitvoeringsontwerp.

Inloopbijeenkomst 16 januari 2020

Inloopbijeenkomst 20 mei 2019

Planning

De werkzaamheden zijn in mei 2020 gestart en duren naar verwachting tot en met de zomer van 2021. Meer informatie over de planning per fase vindt u in onderstaand overzicht.

Bomen

Alle bomen in het projectgebied zijn in de zomers van 2017 en 2019 onderzocht op kwaliteit en levensverwachting. De bomen die nog slechts een beperkte levensverwachting hebben worden binnen dit project vervangen door nieuwe bomen. De wortels van de kersenbomen in de Borgesiuslaan liggen erg ondiep waardoor zij de tegels in de trottoirs opdrukken. De trottoirs zijn daardoor slecht begaanbaar. Daarom zal de aannemer ook die bomen vervangen.

In de Mr. Th. Heemskerklaan, tussen de Daam Fockemalaan en de PJ Troelstralaan, is ondergronds te weinig ruimte om tussen het bestaand riool en de bestaande bomen een nieuw regenwaterriool te kunnen aanbrengen. Daarom moeten alle bomen op dit gedeelte plaatsmaken en worden zij vervangen door nieuwe exemplaren. Aanwonenden hebben samen met de gemeente bepaald welke boomsoorten dan worden geplant.

Bewonersbrieven

Andere werkzaamheden in hetzelfde projectgebied

In het projectgebied Berg 7 vernieuwt Stedin haar gas- en elektriciteitsnetwerk. De meeste van die werkzaamheden gebeuren in de stoepen. Stedin stemt haar werkzaamheden af met de gemeente zodat de wijk bereikbaar blijft. 

Daarnaast wordt in de Daam Fockemalaan gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen voor het project Westelijke ontsluiting.

Contact

Gemeente Amersfoort
Robert Hulsman (projectleider)

033 469 5871

berg7@amersfoort.nl

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Bettine Potter (omgevingsmanager)

06 5335 4308

berg7@vangelder.com