Heemskerklaan e.o. (Berg 7)

De gemeente Amersfoort brengt verbeteringen aan in diverse straten in het Bergkwartier. De riolering wordt vervangen en de straat wordt opnieuw ingericht. Woensdag 6 mei is Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Amersfoort gestart met de herinrichting van diverse straten in de wijk Berg 7 in Amersfoort. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met de zomer van 2021.

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit de volgende straten:

 • Warande
 • Borgesiuslaan
 • Mr. TH. Heemskerklaan
 • Talmalaan
 • Pieter Jelles Troelstralaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Mr. TH. Heemskerklaan)
 • Kappeyne van de Coppellolaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Talmalaan)
 • Ruys de Beerenbroucklaan
 • Aalberselaan
 • Cort van der Lindenlaan
 • Treublaan
 • Van Karnebeeklaan
 • Loudonlaan
 • De Savornin Lohmanlaan
 • Prins Frederiklaan (vanaf Daam Fockemalaan tot Emmalaan)

Ontwerp

Alle straten en stoepen en een deel van de bomen in het projectgebied worden vervangen. Het ontwerp van deze herinrichting is afgestemd op het beschermd stadsgezicht dat op de Berg van toepassing is. Tijdens een inloopbijeenkomst op 12 september 2019 kon de buurt reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties zijn verwerkt in het uiteindelijke uitvoeringsontwerp.

Inloopbijeenkomst 16 januari 2020

Inloopbijeenkomst 20 mei 2019

Na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de herinrichting van het project Berg 7 heeft de gemeente een aantal wijzigingen/aanvullingen in het ontwerp gemaakt waarin de eerder vergunning nog niet was voorzien. De wijzigingen zijn het resultaat van het participatieproces, op het onderdeel parkeren bij de appartementen.

De wijzigingen betreffen:

 • De rijbaan in de P.J. Troelstralaan tussen de Talmalaan en de Daam Fockemalaan wordt versmald van 5,0 meter naar 4,5 meter.
 • De aanleg van negen langsparkeervakken in de P.J. Troelstralaan tussen de Talmalaan en de Daam Fockemalaan. Als verharding wordt de grijze grasbetonplaat, type Solidrain S2 van Swaans Beton toegepast. De openingen in de stenen worden ingezaaid met gras.
 • Het vernieuwen van de bestaande 'haaks' parkeerplaatsen in de Kappeyne van de Coppellolaan en Aalberselaan. Hier worden de zwarte betonstraatsteen vervangen door de grijze grasbetonplaat, type Solidrain S2 van Swaans Beton toegepast. De openingen in de stenen worden ingezaaid met gras.
 • Uitbreiding aantal parkeervakken met één parkeervak in de Aalberselaan.

Planning

Wilt u zien wanneer uw straat aan de beurt is? Bekijk dan onderstaand overzicht:

De gemeente Amersfoort vernieuwt de wegen en stoepen in de wijk. Netbeheerder Stedin heeft vooruitlopend op onze werkzaamheden de hoofdleidingen van het energienetwerk vervangen. Stedin had als doel om tegelijkertijd (waar nodig) ook de huisaansluitingen te vernieuwen. Helaas gaat het vernieuwen van huisaansluitingen langzamer dan gepland. Daarom kan het gebeuren dat een aantal van de vernieuwde stoepen gedeeltelijk weer open moet om de huisaansluiting te kunnen maken.

Afkoppelen regenpijp

In het project Berg & biedt de gemeente Amersfoort alle bewoners van het projectgebied de mogelijkheid om kosteloos de regenpijp van hun woning af te koppelen van de riolering. Het schone regenwater kan dan duurzaam infiltreren in de tuin of de straat. Alle bewoners hebben een flyer ontvangen met informatie en de mogelijkheid om zich voor 21 mei 2021 aan te melden voor het afkoppelen.

Bomen

Alle bomen in het projectgebied zijn in de zomers van 2017 en 2019 onderzocht op kwaliteit en levensverwachting. De bomen die nog slechts een beperkte levensverwachting hebben worden binnen dit project vervangen door nieuwe bomen. De wortels van de kersenbomen in de Borgesiuslaan liggen erg ondiep waardoor zij de tegels in de trottoirs opdrukken. De trottoirs zijn daardoor slecht begaanbaar. Daarom zal de aannemer ook die bomen vervangen.

In de Mr. Th. Heemskerklaan, tussen de Daam Fockemalaan en de PJ Troelstralaan, is ondergronds te weinig ruimte om tussen het bestaand riool en de bestaande bomen een nieuw regenwaterriool te kunnen aanbrengen. Daarom moeten alle bomen op dit gedeelte plaatsmaken en worden zij vervangen door nieuwe exemplaren. Aanwonenden hebben samen met de gemeente bepaald welke boomsoorten dan worden geplant.

Bewonersbrieven

Andere werkzaamheden in hetzelfde projectgebied

In het projectgebied Berg 7 vernieuwt Stedin haar gas- en elektriciteitsnetwerk. De meeste van die werkzaamheden gebeuren in de stoepen. Stedin stemt haar werkzaamheden af met de gemeente zodat de wijk bereikbaar blijft. 

Daarnaast wordt in de Daam Fockemalaan gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen voor het project Westelijke ontsluiting.

Contact

Gemeente Amersfoort
Robert Hulsman (projectleider)

033 469 5871

berg7@amersfoort.nl

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Paulien Bisschop (omgevingsmanager)

06 83282822

berg7@vangelder.com