Groenmarkt

De Groenmarkt is een gezellig en knus plein in Amersfoort dat tussen de Hof en de Appelmarkt ligt. Samen met de ondernemers en inwoners een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van dit plein. Op dit voorlopig ontwerp kon je tot en met 9 juli 2022 reageren. De opgehaalde informatie wordt deze zomer verwerkt en wordt als bijlage bij het B&W-voorstel voor het voorlopig ontwerp gevoegd. Dit zal na het zomerreces zijn.

Groenmarkt

Voorlopig ontwerp

Over de totstandkoming van het voorlopig ontwerp

De ondernemers van de Groenmarkt hebben het initiatief voor de herinrichting van de Groenmarkt genomen. Samen met ontwerpbureau Burobol en Gemeente Amersfoort onderzochten zij de kansen voor een herinrichting die recht doet aan de prachtige historische plek en de wensen van de ondernemers.

Het voortraject

In 2019 heeft de Stichting Groenmarkt Festiviteiten aandacht gevraagd voor de horecapleinen. Om deze reden heeft de Gemeente Amersfoort samen met de ondernemers een visie document opgesteld.

Van visie naar voorlopig ontwerp

De visie Groenmarkt is een verzameling van mogelijke ingrediënten waarin ruimte is voor (creatieve) ideeën en keuzes gemaakt moeten worden. Het afgelopen jaar werkten we toe aan een schetsontwerp voor de Groenmarkt en dat resulteerde in een voorlopig ontwerp. Extern bureau Burobol ondersteunt dit traject. Op 26 april 2022 presenteerde bureau Burobol het voorlopig ontwerp aan de klankbordgroep. Tijdens de bijeenkomst werden nog opmerkingen gemaakt. De presentatie en de opmerkingen kun je hieronder lezen:

Welke stappen zijn er doorlopen?

De 1e stap was het verzamelen van informatie en het analyseren daarvan. Deze analyse en verschillende inrichtingsmodellen zijn gedeeld aan de klankbordgroep. Tijdens meerdere sessies werden de ontwerpmodellen toegelicht en onderzochten we wat goed is aan elk model. Door met verschillende modellen te werken kreeg Burobol inzicht in wat belangrijk is voor de Groenmarkt. Onderdelen uit de modellen zijn ook onderling uitwisselbaar. De modellen werden getoetst aan het toetsingskader en of de modellen in evenwicht zijn op de thema’s:

  1. Beleving
  2. Iedereen is welkom
  3. Verblijven en ontmoeten
  4. Oud en nieuw
  5. Kwaliteit van natuur en milieu

Proces afweging modellen

Om de modellen goed te kunnen beoordelen is er een afwegingskader gemaakt. Deze is samen met de klankbordgroep besproken en opgesteld.

In het afwegingskader zijn de modellen voor de Groenmarkt beoordeeld door de gemeente. Het afwegingskader is een hulpmiddel om de modellen op een gelijke manier te vergelijken.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar pleinen@amersfoort.nl.

Planning

Tweede helft 2022

Voorlopig ontwerp naar het college van B&W.