Goed idee? Kom ermee!

Heb je goede ideeën voor je wijk? Laat het dan weten, mogelijk is er geld voor. Dan kun je een bijdrage krijgen uit het buurtbudget of uit de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt.

Buurtbudget

Elke wijk in Amersfoort heeft een eigen buurtbudget, voor goede ideeën om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een wijkkrant tot een rommelroute of een moestuin. De aanvraag hiervoor loopt via wijkstichtingen en -verenigingen. Bekijk meer informatie over het Buurtbudget.

Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt

Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen goede ideeën gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen. Elke wijk heeft een wijkplan met doelen voor een sociale en leefbare wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid.

Dus: heb je een goed idee? Kom ermee en vraag een bijdrage aan bij het Buurtbudget of vraag subsidie bij Indebuurt033.