Fietsroute Amersfoort – Soest

De gemeente Amersfoort wil fietsroutes in de stad aantrekkelijker en comfortabeler maken. Zo ook de route van Soest naar Amersfoort over de Amsterdamseweg. We kijken naar mogelijkheden om het fietspad te verbreden en de oversteekpunten te verbeteren.

Fietsroute Amsterdamseweg tussen Barchman Wuytierslaan en Drentsestraat.

Begin 2018 hebben we een enquête uitgezet om te kijken wat fietsers nu van de Amsterdamseweg vinden. In de enquête konden zij aangeven wat volgens hen beter kan voor de fietser. De reacties die zijn binnengekomen nemen we mee in de voorbereiding van de verbeterpunten voor de route.

Planning
Wanneer? Wat?
Januari 2018 Gesprekken met ondernemers Amsterdamseweg noord
24 januari - 9 februari 2018 Enquête onder fietsgebruikers
Maandag 29 januari 2018 in de spitstijden Voorlichtingstent aan de Amsterdamseweg (locatie volgt nog)
Tweede helft februari 2018 Inloopavond voor belanghebbenden over de plannen voor de verbetering
Maart 2018 Afronding definitief ontwerp
April 2018 Start bestekfase
September 2018 Start uitvoering
November 2018 Verbeteringen doorgevoerd