Een autoluwe binnenstad in 2021

De binnenstad van Amersfoort wordt autoluw. Dat betekent dat er zo min mogelijk auto’s door de binnenstad rijden. Binnenkort starten hiervoor de eerste werkzaamheden.

Een autoluwe binnenstad in 2021

Ons doel is om de binnenstad per 4 januari 2021 autoluw te hebben. Door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers kunnen we de historische binnenstad groener, veiliger en gezonder maken. Een fijne plek om te zijn.

Wat verandert er?

Om de binnenstad autoluw te krijgen, verandert er wat voor bewoners en ondernemers in de binnenstad en voor bezoekers van de stad. In het kort veranderen er vijf dingen: de toegangswegen naar de binnenstad worden aangepast, in enkele straten verandert de rijrichting, er komen twee toegangscamera’s in het autoluwe gebied, op een aantal locaties verdwijnen parkeerplekken én er komt een app waarmee bewoners en ondernemers hun bezoek kunnen aanmelden.

Hier kunt u een grotere versie van de kaart downloaden (pdf)

Toegangswegen naar de autoluwe binnenstad

Het eerste wat zichtbaar wordt in de stad zijn de aanpassingen aan de toegangswegen naar de autoluwe binnenstad. Door een andere inrichting van de weg, is het straks voor de weggebruiker duidelijk dat hij/zij een ander gebied inrijdt: het autoluwe gebied, waar andere regels gelden. Dat betekent dat we de toegangswegen bij de Molenstraat, de Kleine Haag, de Kamp (ter hoogte van de Kamperbinnenpoort) en de Bloemendalsestraat (ter hoogte van de Teut) aanpassen.

Omdraaien van de rijrichting

Op twee plekken in de stad wordt de rijrichting voor autoverkeer omgedraaid. De eerste plek is de Zuidsingel, tussen de Kamperbinnenpoort en de Sint Andriesstraat. Uit onderzoek blijkt dat de Kamp – Zuidsingel – Sint Andriesstraat wordt gebruikt als sluiproute. Door de rijrichting hier om te draaien, is deze sluiproute niet meer mogelijk. De tweede plek waar de rijrichting wordt omgedraaid, is de Grote Sint Jansstraat. Dit geeft de bezoeker op de Kamp de mogelijkheid om zowel via de Coninckstraat als via de Grote Sint Jansstraat de stad te verlaten.

Camera's

We plaatsen camera’s om sluipverkeer tegen te gaan. De camera’s worden tegelijk met de werkzaamheden geplaatst. De camera’s registreren de kentekens van de voertuigen die het autoluwe gebied inrijden. Als u in het gebied woont of een onderneming heeft, dan komt u in aanmerking voor een doorlopende ontheffing. Hierover worden de bewoners en ondernemers binnenkort geïnformeerd. Een bezoeker van het autoluwe gebied moet aangemeld worden via een app. Is een bezoeker niet binnen 15 minuten aangemeld dan is hij/zij in overtreding en krijgt een bekeuring.

App

Een bewoner of ondernemer die bezoek ontvangt, meldt het voertuig van de bezoeker aan via een app. Denk aan visite, servicediensten zoals aannemers, klanten van ondernemers in het gebied e.d. Komt de bezoeker onverwachts dan heb je 15 minuten de tijd om zijn voertuig alsnog aan te melden via de app. Aangemelde bezoekers van de bewoners mogen het gebied in om bijvoorbeeld iemand in- of uit te laten stappen. Parkeren kan in de parkeergarages. We willen dat de app makkelijk te gebruiken is. Om dit te testen, zijn we op zoek naar bewoners en ondernemers die ons willen helpen met het testen van de app. U kunt zich binnenkort hier aanmelden als tester.

Parkeren

Als een bezoeker van een bewoner (aangemeld via de app) van het autoluwe gebied wil parkeren, kan dit tegen een laag tarief via een digitale bezoekersregeling. Dit kan in één van de drie parkeergarages: Koestraat, Stadhuisplein of Flintplein.

Klanten van ondernemers in het autoluwe gebied parkeren tegen normaal tarief in één van de parkeergarages in de binnenstad of (aangemeld via de app) op eigen terrein van de ondernemer.

Wat betekent een autoluwe binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Amersfoort?

We hebben in het kort uitgelegd wat er gaat gebeuren nu de binnenstad van Amersfoort autoluw wordt. Er verandert voor iedereen iets, maar voor bewoners veranderen er andere dingen dan voor ondernemers en voor ondernemers veranderen andere dingen dan voor bezoekers. Daarom kunt u voor uzelf nagaan wat er gaat veranderen.

  • Autoluwe binnenstad voor bewoners
  • Autoluwe binnenstad voor ondernemers
  • Autoluwe binnenstad voor bezoekers
    Als bezoeker van de binnenstad parkeert u uw voertuig in een van de parkeergarages. Rond de binnenstad zijn zeven parkeergarages.

Bevoorraden kernwinkelgebied per 1.1.2020

Vanaf 1 januari 2020verloopt het bevoorraden in de binnenstad al anders. Het doel is om het kernwinkelgebied in Amersfoort in 2025 geheel tot uiterlijk 11.00 uur te bevoorraden en dit geheel duurzaam te doen. Dit doen we in fases, verspreid over vijf jaren. Vanaf 1 januari 2020 geldt als overgangsregeling:

  • 'Schone’ voertuigen (geen emissie) mogen tot 12.00 uur in de binnenstad zijn.

  • 'Vervuilende’ voertuigen moeten voor 11.00 uur de binnenstad uit zijn.

De gemeente gaat actief handhaven op deze tijden.
Vanaf 2025 mogen alleen voertuigen zonder uitstoot tot 11.00 uur de ondernemingen in het kernwinkelgebied bevoorraden.

Documenten autoluwe binnenstad

Raadsbesluit autoluwe binnenstad - 3 december 2019 (link naar raadsbesuit)

Raadsinformatiebrief - 18 mei 2020 (link naar raadsinformatiebrief)

Collegebericht 003, januari 2019 (link naar collegebericht)

Uitkomsten Design Thinking proces (gesprekken met betrokkenen uit de Binnenstad over bereikbaarheid en leefbaarheid in de Binnenstad) (pdf - 14,9 mb)

Stadshart Amersfoort

Een autoluwe binnenstad is een van de stappen om het stadshart van Amersfoort aantrekkelijker te maken. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken. Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken. Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Florian de Ligt via binnenstadenverkeer@amersfoort.nl.