Een autoluwe binnenstad

Het gemotoriseerd verkeer neemt in de binnenstad veel ruimte in. Op 3 december 2019 besloot de gemeenteraad de binnenstad autoluw te maken. Door ruimte te geven aan fietsers en voetgangers, kunnen we de historische binnenstad groener, gezonder en klimaatbestendig maken. Bovendien verminderen we hier dan de hoeveelheid fijnstof. De leefbaarheid en de luchtkwaliteit van de binnenstad verbetert als we het sluipverkeer uit het centrum weren. Hiermee wordt ons stadscentrum aantrekkelijker om te wonen en te verblijven, ook voor de generaties na ons.

Ontheffingssysteem

Autoluw betekent vooral geen sluipverkeer meer en een binnenstad die nagenoeg alleen toegankelijk is voor bewoners en ondernemers. Er komt een ontheffingssysteem voor de bewoners en hun bezoek en voor de ondernemers. We maken het hen zo makkelijk mogelijk door met een app te werken. Bezoekers van de bewoners mogen het gebied in tot aan de voordeur en parkeren dan tegen een laag tarief in drie parkeergarages namelijk de Koestraat-, Stadhuisplein- en Flintgarage. Ook ondernemers kunnen via de app bezoekers aanmelden voor het ophalen of brengen van artikelen. Bezoekers aan de binnenstad die gaan winkelen, parkeren rondom het winkelgebied in één van de zeven garages rondom het centrum. Zo kiezen we er voor om de voetganger en fietser voorrang te geven in onze historische binnenstad.

Bevoorraden kernwinkelgebied per 1.1.2020

Vanaf 1 januari 2020 is het bevoorraden in de binnenstad veranderd. Het doel is om het kernwinkelgebied in Amersfoort in 2025 geheel tot uiterlijk 11.00 uur te bevoorraden en dit geheel duurzaam te doen. Dit doen we in fases, verspreid over vijf jaren. 

Vanaf 1 januari 2020 geldt als overgangsregeling:
- ‘Schone’ voertuigen (geen emissie) mogen tot 12.00 uur in de binnenstad zijn.
- ‘Vervuilende’ voertuigen moeten voor 11.00 uur de binnenstad uit zijn.
De gemeente gaat actief handhaven op deze tijden.

Vanaf 2025 mogen alleen voertuigen zonder uitstoot tot 11.00 uur de ondernemingen in het kernwinkelgebied bevoorraden.

Fietsparkeren

We zien graag dat mensen de fiets pakken naar de binnenstad en daarom moeten we het parkeren van fietsen goed regelen. Ook om ervoor te zorgen dat de binnenstad goed toegankelijk blijft. Het gebied rond de Hof trekt veel fietsers vanwege de winkels, horeca en markt en daarom gaan we onderzoeken of een nieuwe ondergrondse stalling daar uitkomst kan bieden. Op andere plekken in de binnenstad en het Eemplein gaan we op zoek naar structurele oplossingen. Door het fietsgebruik aantrekkelijker te maken, willen we de groei van de mobiliteit in de stad opvangen.

Documenten autoluwe binnenstad

Collegebericht 003, januari 2019 (link naar collegebericht)

Uitkomsten Design Thinking proces (gesprekken met betrokkenen uit de Binnenstad over bereikbaarheid en leefbaarheid in de Binnenstad) (pdf - 14,9 mb)

Stadshart Amersfoort

We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken. Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken.
Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Contact

Meer informatie over de autoluwe binnenstad? Neem contact op met Florian de Ligt via:

BinnenstadEnVerkeer@amersfoort.nl