Een autoluwe binnenstad in 2021

De binnenstad van Amersfoort wordt autoluw. Dat betekent dat er zo min mogelijk auto’s door de binnenstad rijden. Binnenkort starten hiervoor de eerste werkzaamheden. Ons doel is om de binnenstad per 4 januari 2021 autoluw te hebben. Door meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers kunnen we de historische binnenstad groener, veiliger en gezonder maken. Een fijne plek om te zijn.

Wat verandert er?

Om de binnenstad autoluw te krijgen, verandert er wat voor bewoners en ondernemers in de binnenstad en voor bezoekers van de stad. In het kort veranderen er vijf dingen: de toegangswegen naar de binnenstad worden aangepast, in enkele straten verandert de rijrichting, er komen twee toegangscamera’s in het autoluwe gebied, op een aantal locaties verdwijnen parkeerplekken én er komt een app waarmee bewoners en ondernemers hun bezoek kunnen aanmelden.

Klik op de kaart om een pdf met een grotere versie te downloaden.

Toegangswegen naar de autoluwe binnenstad

Het eerste wat zichtbaar wordt in de stad zijn de aanpassingen aan de toegangswegen naar de autoluwe binnenstad. Door een andere inrichting van de weg, is het straks voor de weggebruiker duidelijk dat hij/zij een ander gebied inrijdt: het autoluwe gebied, waar andere regels gelden. Dat betekent dat we de toegangswegen bij de Molenstraat, de Kleine Haag, de Kamp (ter hoogte van de Kamperbinnenpoort) en de Bloemendalsestraat (ter hoogte van de Teut) aanpassen.

Omdraaien van de rijrichting

Op twee plekken in de stad wordt de rijrichting voor autoverkeer omgedraaid. De eerste plek is de Zuidsingel, tussen de Kamperbinnenpoort en de Sint Andriesstraat. Uit onderzoek blijkt dat de Kamp – Zuidsingel – Sint Andriesstraat wordt gebruikt als sluiproute. Door de rijrichting hier om te draaien, is deze sluiproute niet meer mogelijk. De tweede plek waar de rijrichting wordt omgedraaid, is de Grote Sint Jansstraat. Dit geeft de bezoeker op de Kamp de mogelijkheid om zowel via de Coninckstraat als via de Grote Sint Jansstraat de stad te verlaten.

Camera's

We plaatsen camera’s om sluipverkeer tegen te gaan. De camera’s worden tegelijk met de werkzaamheden geplaatst. De camera’s registreren de kentekens van de voertuigen die het autoluwe gebied inrijden. Als u in het gebied woont of een onderneming heeft, dan komt u in aanmerking voor een doorlopende ontheffing. Hierover worden de bewoners en ondernemers binnenkort geïnformeerd. Een bezoeker van het autoluwe gebied moet aangemeld worden via een app. Is een bezoeker niet binnen 15 minuten aangemeld dan is hij/zij in overtreding en krijgt een bekeuring.

De kentekens van de bezoekers worden 48 uur bewaard, tenzij een boete volgt. Dan wordt het kenteken bewaard zo lang de juridische procedure loopt.

App

Een bewoner of ondernemer die bezoek ontvangt, meldt het voertuig van de bezoeker aan via een app. Denk aan visite, servicediensten zoals aannemers, klanten van ondernemers in het gebied e.d. Komt de bezoeker onverwachts dan heb je 15 minuten de tijd om zijn voertuig alsnog aan te melden via de app. Aangemelde bezoekers van de bewoners mogen het gebied in om bijvoorbeeld iemand in- of uit te laten stappen. Parkeren kan in de parkeergarages. We willen dat de app makkelijk te gebruiken is.

Parkeren

Als een bezoeker van een bewoner (aangemeld via de app) van het autoluwe gebied wil parkeren, kan dit tegen een laag tarief via een digitale bezoekersregeling. Dit kan in één van de drie parkeergarages: Koestraat, Stadhuisplein of Flintplein.

Klanten van ondernemers in het autoluwe gebied parkeren tegen normaal tarief in één van de parkeergarages in de binnenstad of (aangemeld via de app) op eigen terrein van de ondernemer.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Heeft u een gehandicaptenkaart? Dan mag u de autoluwe binnenstad in. De gehandicaptenparkeerplaatsen veranderen niet.

Wat betekent een autoluwe binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers van Amersfoort?

We hebben in het kort uitgelegd wat er gaat gebeuren nu de binnenstad van Amersfoort autoluw wordt. Er verandert voor iedereen iets, maar voor bewoners veranderen er andere dingen dan voor ondernemers en voor ondernemers veranderen andere dingen dan voor bezoekers. Daarom kunt u voor uzelf nagaan wat er gaat veranderen.

  • Autoluwe binnenstad voor bewoners
  • Autoluwe binnenstad voor ondernemers
  • Autoluwe binnenstad voor bezoekers
    Als bezoeker van de binnenstad parkeert u uw voertuig in een van de parkeergarages. Rond de binnenstad zijn zeven parkeergarages.

Documenten autoluwe binnenstad

Raadsbesluit autoluwe binnenstad - 3 december 2019 (link naar raadsbesuit)

Raadsinformatiebrief - 18 mei 2020 (link naar raadsinformatiebrief)

Werkzaamheden

Aanpassing entree

Omdat bij het binnenrijden van de binnenstad al duidelijk moet zijn, dat dit een gesloten gebied is en alleen toegankelijk voor vergunninghouders, passen we de toegangsweg aan. Uit het wegbeeld moet het voor de weggebruiker duidelijk zijn dat men een keuze moet maken, het autoluwe gebied inrijden en dus een ontheffing hebben of de stad verlaten.

Wat gaan we doen?

Zuidsingel
Vanaf 12 oktober gaat de Zuidsingel vier weken dicht. De rijrichting wordt omgedraaid. De fietsstrook wordt weggehaald, de parkeerplekken worden veranderd en het straatbeeld wordt aangepast. We plaatsen op diverse plekken borden verboden inrijden en eenrichtingsborden. Er komt een omleidingsroute (gele borden). Woningen en bedrijven zijn te voet bereikbaar.

Molenstraat
De Molenstraat wordt aangepast vanaf 12 oktober. De weg vanaf het zebrapad aan de Molenstraat wordt smaller en anders ingericht. Ook komt hier een bord Autoluwe Binnenstad. De weg hoeft voor de werkzaamheden niet afgesloten te worden. De werkzaamheden duren twee weken.

De Kamp
Vanaf dinsdag 27 oktober passen we de Kamp aan en beginnen voorbereidende werkzaamheden in het verkeer zelf. De week daarna, 2 november leggen we op de Kamp een drempel aan nabij de Coninckstraat/Grote St. Jansstraat en plaatsen we op de hoek met de Weverssingel een camera. Ook komt er een bord dat het autoluwe gebied begint. De Kamp gaat woensdag 4 november tussen 11.00 en 21.00 uur dicht. Woningen en bedrijven zijn te voet bereikbaar. Bent u ondernemer, houd rekening met bevoorraden.

Kleine Haag
Het trottoir op de Kleine Haag wordt breder. Door de inrichting van de straat en het breder maken van de stoep, gaat de weg op een natuurlijke wijze over op de Grote Haag en is doorrijden niet vanzelfsprekend. Door de weginrichting is het duidelijk dat bij het vervolgen van de Kleine Haag men een ander gebied inrijdt. Ook komt hier een bord Autoluwe Binnenstad. De weg hoeft voor de werkzaamheden niet afgesloten te worden. De werkzaamheden starten op 26 oktober en duren zo’n 8 dagen.

Bloemendalsestraat
Vanaf dinsdag 3 november verbreden we het trottoir op de Bloemendalsestraat ter hoogte van de Teut. Door de inrichting van de straat en het breder maken van de stoep, gaat de weg op een natuurlijke wijze over op de Teut en is doorrijden niet vanzelfsprekend. Door de weginrichting is het duidelijk dat men na dit punt op de Bloemendalsestraat een ander gebied inrijdt. Ook komt hier een camera en een bord Autoluwe Binnenstad. De weg zal op donderdag 5 november tussen 09.00 en 15.00 uur worden afgesloten. Een omleidingsroute is niet nodig, verkeer wordt door verkeersregelaars begeleid.

Wanneer gaan we aan het werk?

Volgens de huidige planning start de aannemer Van Schoonhoven BV op 12 oktober. De werkzaamheden duren ongeveer een maand.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

Houd er rekening mee dat de betreffende straten tijdens de werkzaamheden tijdelijk minder goed bereikbaar is.

Stadshart Amersfoort

Een autoluwe binnenstad is een van de stappen om het stadshart van Amersfoort aantrekkelijker te maken. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken. Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken. Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Florian de Ligt via binnenstadenverkeer@amersfoort.nl.