De Hoef-West: van kantoorgebied naar stadswijk

De Hoef in Amersfoort is nu vooral een kantoorgebied met een aantal onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk voor wonen, werken, leren en recreëren.

Wonen

De gemeente ziet kansen om in 10 jaar tijd maximaal 2000 woningen in bestaande panden en via nieuwbouw te realiseren op de Hoef-West. Het is de bedoeling dat ongeveer 35 procent van de woningen geschikt is voor sociale huur.

Samenwerking

Het gebied transformeren kan en wil de gemeente niet alleen doen. De gemeente is hiervoor in gesprek met eigenaren van de panden, huidige en nieuwe ondernemers op De Hoef-West, ontwikkelaars, bewoners(initiatieven) en bijvoorbeeld innovators en de creatieve sector.

De gemeente begeleidt het proces en zorgt voor soepele toepassing van de regelgeving om het gebied te ontwikkelen.

Structuurvisie

In nauwe samenwerking met de provincie Utrecht en relevante partijen zijn kansen verkend voor het gebied. In augustus en eind november 2016 zijn de bedrijvenvereniging De Hoef 3.0, ondernemers, eigenaren van gebouwen op De Hoef, potentiële investeerders, woningbouwcorporaties, de gemeente en de provincie bij elkaar gekomen om de kansen in kaart te brengen voor De Hoef. Alle kansen zijn samengevat in een Structuurvisie voor het gebied.

In december 2016 hebben bewoners van de Hoef-West, omwonenden, ondernemers en andere gebruikers op en van De Hoef tijdens een inloopbijeenkomst hun vragen en opmerkingen gesteld over de concept structuurvisie.

De structuurvisie geeft de richting aan voor de toekomst van De Hoef-West en is voor de gemeente Amersfoort een bindend document. Het biedt een kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen kunnen worden uitgewerkt. De gemeenteraad heeft de structuurvisie 14 februari 2017 vastgesteld.

Volg de ontwikkelingen op De Hoef

Er gebeurt veel op De Hoef. De eerste bewoners wonen al in een getransformeerd kantoorpand en er zijn meer transformatieplannen. Er is gestart met een kunstroute en er vinden regelmatig evenementen plaats. De website www.hethoefpunt.nl volgt alle ontwikkelingen in het gebied in beweging en geeft de mogelijkheid zelf onderdeel te worden van de transformatie van De Hoef-West. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en volg Het Hoefpunt op Facebook voor het laatste nieuws.

    Contact

    Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van De Hoef-West? Of wilt u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op De Hoef? Neem dan contact op met Hendrika Dijkstra:

    033 469 4639

    H.Dijkstra@amersfoort.nl