De Hoef West wordt stadswijk Hoefkwartier

Hoefkwartier in Amersfoort kent u nu vooral nog als De Hoef West, een kantoorgebied met ook een aantal grote onderwijsinstellingen. Dit gebied verandert de komende jaren in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. Er komt een flink aantal nieuwe woningen door nieuwbouw en het verbouwen van bestaande panden. Ongeveer 35% van de woningen is beschikbaar voor sociale huur. De nieuwe stadswijk ligt als driehoek tussen Schothorst, Zielhorst, Liendert-Rustenburg en De Hoef Oost. De binnenstad, treinstation Schothorst en de toegang tot snelwegen zijn allemaal dichtbij.

De Hoef West wordt stadswijk Hoefkwartier

Video

In de nieuwe stadswijk ben je straks omringd door groen, fiets je in een paar minuten naar de binnenstad, haal je een kop koffie om de hoek en loop je zo naar het treinstation Schothorst. Alles is dichtbij. De video geeft een inkijkje in deze nieuwe stadswijk die steeds meer vorm krijgt.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Hoef Café 26 mei terugkijken

Op 26 mei hebben we een aantal van u weer gesproken tijdens het Hoef Café. U kunt deze en de andere uitzendingen van Hoef Café's terugkijken.

De onderwerpen van 26 mei waren:

 • Bouwplannen en planningen van de projectontwikkelaars;
 • een terugblik op een bijzonder rondetafelgesprek op dinsdag 18 mei waarin raadsleden, bewoners, projectontwikkelaars, ondernemers en andere betrokkenen met elkaar praten over de ambities van Hoefkwartier.

Kaart

Onderstaande kaart geeft de plek aan van de toekomstige stadswijk Hoefkwartier.

Plannen Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6

Voor de gebieden Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6 lagen van 25 maart tot en met 5 mei drie plannen ter inzage. U kon erop reageren. We verwerken op dit moment de ingediende reacties (zienswijzen) en het advies van de commissie MER.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6’ (identificatienummer NL.IMRO.0307.BP00189-0201) met de daarbij behorende documenten;
 • Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Kop van de Hoef’;
 • Ontwerpbeleidsregels ‘Bestemmingsplan Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6’.

Het bouwen van de woningen en de kantoren op de Kop van de Hoef past niet in het bestemmingsplan dat nu geldt voor dit gebied. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan Kop van de Hoef en Lichtpenweg 6 opgesteld. De locatie Lichtpenweg 6 is apart aan het bestemmingsplan toegevoegd om het bestaande woongebouw en de binnenkort te verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van twee appartementengebouwen op deze plek ook planologisch-juridisch vast te leggen. Voor het bouwplan van Bouwfonds Property Development op de locatie Lichtpenweg 6 heeft de gemeenteraad in de vergadering van 26 januari 2021 al een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' afgegeven en de stukken hebben voor u samen met het MER ter inzage gelegen.

Street work out in Hoefkwartier

Tekening van een work out plek

Bewegen is fijn en gezond en hoort natuurlijk ook helemaal thuis in de nieuwe stadswijk Hoefkwartier. Daarom gaan we naast de vijver aan de Hoefseweg een work out plek maken van ongeveer 70 m2. Iedereen kan er gebruik van maken. We willen vooral een plek bieden waar je lekker buiten kunt sporten of waar je even kunt uitrusten in de schaduw van de bomen. Tot en met 28 maart kon u ideeën of opmerkingen over de plek aan ons doorgeven.

Stand van zaken

Het plan voor Hoefkwartier is uitgewerkt in een ontwikkelkader. Daarin staan de mogelijkheden voor bouw en ruimte voor sport en spel, parkeren en winkelen. Het Milieu Effect Rapport, de omgevingsvergunning Lichtpenweg 6 en de vaststelling geluidswaarden hebben van 4 februari tot en met 17 maart ter inzage gelegen.

Als u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen binnen Hoefkwartier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook bent u van harte welkom op het Hoef Café dat wij regelmatig organiseren.

Milieu Effect Rapport, omgevingsvergunning Lichtpenweg 6 en vaststelling geluidswaarden

Voor de transformatie van Hoefkwartier is een Milieu Effect Rapport (MER) uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier. Het MER geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen.

Bekijk ook:

De wettelijke procedure voor het MER is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit waarmee de transformatie van het gebied mogelijk wordt gemaakt. Dat is het besluit over de bouw van 98 appartementen en de 200 m2 horeca aan de Lichtpenweg 6. Het MER voor Hoefkwartier is daarmee een gecombineerd plan-MER: voor Hoefkwartier als geheel, de ontwerp-omgevingsvergunning bouw appartementen Lichtpenweg 6 en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere geluidswaarden (als bedoeld in de Wet geluidhinder).

De gemeenteraad heeft op 13 juli de MER vastgesteld.

Participatie

Op 31 oktober 2019 was er een informatie- en participatieavond over deelgebied Kop van Hoef. Hagedoorn Ontwikkelingen presenteerde hier het uitgewerkte plan voor het gebied en haalde bij de aanwezigen meningen en ideeën op. Het verslag dat zij hiervan maakten, kunt u lezen via onderstaande link.

Op 30 januari 2020 was er een informatie- en participatie-avond van Camelot, Certitudo en GetGripp/Unifore. De verslagen die zij hiervan maakten, kunt u lezen via onderstaande links.

Van een visie naar een ontwikkelkader

In 2016 en 2017 hebben we veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en andere partijen om tot een structuurvisie voor het gebied te komen. In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader.

Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we hierin zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom: alles wat bij een echte stadswijk hoort. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het omgevingsplan en de milieueffectrapportage die we voor het gebied gaan maken. Binnen dit kader worden de spelregels voor het SOMTcampus apart uitgewerkt.

U kunt het Ontwikkelkader De Hoef West in 3 delen bekijken.

Ontwikkelkader deel 1: de aanleiding, het doel en het begin van de planvorming.

Ontwikkelkader deel 2: de 5 leidende principes voor de structuur van De Hoef West.

Ontwikkelkader deel 3: De Hoef West als gemengd stadsblok, gebiedssferen, ontwikkelprincipes voor bebouwen, dichtheid, progammamix en duurzaamheid in het gebied en de Ontwikkeling en het proces.

U kunt ook de reacties op het Ontwikkelkader bekijken.

Diverse ontwikkelingen in Hoefkwartier

Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers. Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heeft u interesse of wilt u meer weten over een ontwikkeling in een gebied, dan kunt u zelf contact opnemen met de initiatiefnemer. Door de kaart te downloaden kunt u het beeld vergroten.

Bouwen in Hoefkwartier?

Heeft u als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van u. Als u een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvangt u van ons de informatie die u nodig heeft voor uw bouwinitiatief.

Een eigen visuele stijl voor Hoefkwartier

Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Beeld dat gebruikt kan worden op websites, in nieuwsbrieven, folders en andere communicatiemiddelen. Vanaf mei 2020 kunnen de partijen in het gebied verder met de naam Hoefkwartier en de gekozen visuele stijl. Ook u kunt daar gebruik van maken. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Een gebiedsorganisatie voor Hoefkwartier

Tot nu toe heeft de gemeente het contact tussen alle betrokken partijen bij de transformatie van Hoefkwartier verzorgd. Het is ook mogelijk om de betrokken partijen zelf in meer of mindere mate de organisatie van het gebied op te laten pakken. Dit kan door een zogenoemde gebiedsorganisatie.

  Contact

  Meer informatie over de ontwikkelingen in Hoefkwartier? Neem dan contact op met de projectleiders Maud Schimmel en Karen Ammerlaan via hoefkwartier@amersfoort.nl.

  Of bel assistent-projectleider Hendrika Dijkstra via:

  06 1482 6057

  Bekijk ook:

  Video's en presentaties Hoef Café

  Aanmelden nieuwsbrief

  Op deze website informeren wij u over het project. Wilt u nieuws hierover in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Hoefkwartier. Deze versturen wij regelmatig.

  AANMELDEN