De Hoef West wordt stadswijk Hoefkwartier

Hoefkwartier in Amersfoort kent u vooral nog als kantoorgebied De Hoef West, met ook een aantal grote onderwijsinstellingen. Het plan is om dit noordoostelijke gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De gemeente wil hier een flink aantal woningen realiseren, door nieuwbouw en in bestaande panden. De bedoeling is dat ongeveer 35% dan geschikt is voor sociale huur.

De Hoef West wordt stadswijk Hoefkwartier

(Dit is een sfeerbeeld van de nieuwe stadswijk Hoefkwartier)

Hoef Café

Woensdag 17 februari van 19.00 tot 20.30 uur bent u weer van harte welkom bij een Hoef Café. We missen het contact met u en daarom gaan we verder met het Hoef Café. Maar dan natuurlijk in digitale vorm.

We praten u graag bij over de ontwikkelingen binnen Hoefkwartier en vertellen u meer over de milieu effect rapportage die binnenkort ter inzage ligt. Reserveert u alvast 17 februari in uw agenda? We hopen u te zien en te spreken. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief en deze webpagina. U kunt eerdere video's en presentaties van Hoef Cafés terugzien.

Een gebiedsorganisatie voor Hoefkwartier

Tot nu toe heeft de gemeente het contact tussen alle betrokken partijen bij de transformatie van Hoefkwartier verzorgd. Het is ook mogelijk om de betrokken partijen zelf in meer of mindere mate de organisatie van het gebied op te laten pakken. Dit kan door een zogenoemde gebiedsorganisatie. Bekijk het korte filmpje met uitleg over zo'n gebiedsorganisatie.

Een eigen visuele stijl voor Hoefkwartier

Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe naam, een nieuwe profilering en een eigen visuele stijl. Projectontwikkelaars, eigenaren van panden in Hoefkwartier, toekomstige bewoners en gebruikers van de wijk hebben behoefte aan (sfeer)beeld bij de toekomstige wijk. Beeld dat zij kunnen gebruiken op hun websites, in nieuwsbrieven, in folders en dergelijke. Belanghebbenden konden tot en met 20 april 2020 laten weten wat zij van twee uitgewerkte visuele stijlen vonden en van de naam Hoefkwartier. Vanaf mei 2020 kunnen de partijen in het gebied verder met de naam Hoefkwartier en de gekozen visuele stijl. Ook u kunt daar gebruik van maken. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Stand van zaken

Het plan voor Hoefkwartier is inmiddels uitgewerkt in een ontwikkelkader. Daarin staan de mogelijkheden voor bouw en ruimte voor sport en spel, parkeren en winkelen. Alles wat nodig is om van Hoefkwartier een echte stadswijk te maken. Als u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen binnen Hoefkwartier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook bent u van harte welkom op het Hoef Café dat wij regelmatig organiseren.

Milieu-effectrapport MER

Voor de transformatie van Hoefkwartier is een milieueffectrapportage uitgevoerd. Dat is gedaan om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig te betrekken in de plan- en besluitvorming over Hoefkwartier. Het milieu-effectrapport (MER) geeft spelregels en randvoorwaarden voor de transformatie van Hoefkwartier. Deze zijn een aanvulling op het eerder vastgestelde ontwikkelkader van Hoefkwartier. Toekomstige bouwinitiatieven moeten hieraan voldoen. U kunt het MER online bekijken.

We bieden het MER aan de gemeenteraad aan, samen met het bouwplan voor de Lichtpenweg. Daarna leggen we het MER met de ontwerp omgevingsvergunning voor de Lichtpenweg ter inzage. Iedereen kan daarop reageren. Daarnaast wordt het MER getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. We vullen de MER aan met het advies van de commissie en met de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de reacties. Dan vragen we de gemeenteraad het vast te stellen.

Participatie

Op 31 oktober 2019 was er een informatie- en participatieavond over deelgebied Kop van Hoef. Hagedoorn Ontwikkelingen presenteerde hier het uitgewerkte plan voor het gebied en haalde bij de aanwezigen meningen en ideeën op. Het verslag dat zij hiervan maakten, kunt u lezen via onderstaande link.

Op 30 januari 2020 was er een informatie- en participatie-avond van Camelot, Certitudo en GetGripp/Unifore. De verslagen die zij hiervan maakten, kunt u lezen via onderstaande links.

Van een visie naar een ontwikkelkader

In 2016 en 2017 zijn veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en andere partijen om tot een structuurvisie te komen. In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van het gebied. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk. De structuurvisie is vervolgens uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader. Behalve voor de campus SOMT. Voor dit gebied wordt nog een aparte visie gemaakt.

Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we hierin zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom: alles wat bij een echte stadswijk hoort. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het omgevingsplan en de milieueffectrapportage die we voor het gebied gaan maken. U kunt het Ontwikkelkader De Hoef West in 3 delen bekijken.

Ontwikkelkader deel 1: de aanleiding, het doel en het begin van de planvorming.

Ontwikkelkader deel 2: de 5 leidende principes voor de structuur van De Hoef West.

Ontwikkelkader deel 3: De Hoef West als gemengd stadsblok, gebiedssferen, ontwikkelprincipes voor bebouwen, dichtheid, progammamix en duurzaamheid in het gebied en de Ontwikkeling en het proces.

U kunt ook de reacties op het Ontwikkelkader bekijken.

Diverse ontwikkelingen in Hoefkwartier

Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden van Hoefkwartier en de bijbehorende initiatiefnemers. Veel initiatiefnemers realiseren naast woningen ook bedrijfsruimte, voor grote en kleine ondernemers. Heeft u interesse of wilt u meer weten over een ontwikkeling in een gebied, dan kunt u zelf contact opnemen met de initiatiefnemer. Door de kaart te downloaden kunt u het beeld vergroten.

Bouwen in Hoefkwartier?

Heeft u als projectontwikkelaar of eigenaar van een pand in Hoefkwartier bouwplannen die bijdragen aan de nieuwe stadswijk? Dan horen we graag van u. Als u een mail stuurt naar hoefkwartier@amersfoort.nl ontvangt u van ons de informatie die u nodig heeft voor uw bouwinitiatief.

  Contact

  Meer informatie over de ontwikkelingen in Hoefkwartier? Neem dan contact op met de projectleiders Maud Schimmel en Karen Ammerlaan via hoefkwartier@amersfoort.nl.

  Of bel assistent-projectleider Hendrika Dijkstra via

  033 469 46 39

  Bekijk ook:

  Video's en presentaties Hoef Café

  Aanmelden nieuwsbrief

  Op deze website informeren wij u over het project. Wilt u nieuws hierover in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Hoefkwartier. Deze versturen wij regelmatig.

  AANMELDEN