De Hoef: van kantoorgebied naar stadswijk

De Hoef in Amersfoort is nu nog vooral een kantoorgebied met een aantal grote onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De gemeente wil daarnaast een flink aantal woningen in De Hoef realiseren, via nieuwbouw en in bestaande panden. De bedoeling is dat ongeveer 35 procent hiervan geschikt is voor sociale huur.

Welke ontwikkelingen spelen in De Hoef West?

Op onderstaande kaart staan de verschillende deelgebieden. Wilt u meer weten van een ontwikkeling in een specifiek gebied? Neem dan contact op met de betreffende initiatiefnemer.

Wilt u een grotere versie van de overzichtskaart met initiatieven zien? Download van de pdf.

Van structuurvisie naar ontwikkelkader

In 2016 en 2017 zijn veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en andere partijen om een plan te maken. In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van De Hoef. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk.

De structuurvisie De Hoef West wordt nu verder uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader. Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort.

Bekijk het Ontwikkelkader De Hoef:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Bekijk ook de reacties op het Ontwikkelkader.

Het ontwikkelkader vormt de basis voor het bestemmingsplan en de milieu effect rapportage die de gemeente voor het gebied gaat maken.

Hoef Café

De gemeente organiseert regelmatig een Hoef Café om betrokkenen en belangstellenden te informeren.

Het eerstvolgende Hoef Café is op 14 november 2019
Vanaf 18.30 uur openen we de deuren. Het Hoef Café eindigt om 20.30 uur. Het vindt plaats bij ROC Midden-Nederland, Disketteweg 2 in Amersfoort.

Bekijk de video's en presentaties die bij eerdere Hoef Cafés zijn getoond.

    Contact

    Meer informatie over de ontwikkelingen in De Hoef? Neem contact op met de projectleider: Maud Schimmel

    dehoef@amersfoort.nl

    Bekijk ook:

    Video's en presentaties Hoef Café