De Hoef: van kantoorgebied naar stadswijk

De Hoef in Amersfoort is nu nog vooral een kantoorgebied met een aantal grote onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen.

De Hoef: van kantoorgebied naar stadswijk

In De Hoef zijn veel ondernemingen en kantoren gevestigd. Ook studenten maken gebruik van de voorzieningen in het gebied. De gemeente wil daarnaast een flink aantal woningen in De Hoef realiseren, via nieuwbouw en in bestaande panden. De bedoeling is dat ongeveer 35 procent hiervan geschikt is voor sociale huur. De gemeente denkt hier met verschillende betrokken partijen over na. Daarbij wordt onder meer gekeken naar duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Het idee is dat De Hoef een herkenbare, aansprekende identiteit krijgt.

Van structuurvisie naar ontwikkelkader

In 2016 en 2017 zijn veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en andere partijen om een plan te maken. In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van De Hoef. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk.

De structuurvisie De Hoef West wordt nu verder uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader. Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort.

Hoef Café

De gemeente heeft tijdens het Hoef Café op 29 november 2018 een eerste concept van het ontwikkelkader besproken. Tijdens het Hoef Café werden een presentatie en een video getoond:

29 november 2018 kwam het verzoek om ook een video-impressie te maken van hoe De Hoef West eruit komt te zien vanuit het perspectief van de bewoners. Dit kunt u hieronder bekijken.

Er kon tot 4 januari 2019 worden gereageerd op het concept ontwikkelkader. Het verder uitgewerkte ontwikkelkader is op 31 januari in het Hoef Café gepresenteerd.

Het ontwikkelkader vormt de basis voor het bestemmingsplan en de milieu effect rapportage die de gemeente voor het gebied gaat maken.

    Contact

    Meer informatie over de ontwikkelingen in De Hoef? Neem contact op met een van de projectleiders: Maud Schimmel of Alex de Ligt.

    dehoef@amersfoort.nl