De Hoef: van kantoorgebied naar stadswijk

De Hoef in Amersfoort is nu nog vooral een kantoorgebied met een aantal grote onderwijsinstellingen. Het plan is om dit gebied de komende jaren te veranderen in een stadswijk waar het fijn is om te wonen, werken, leren en ontspannen. De gemeente wil daarnaast een flink aantal woningen in De Hoef realiseren, via nieuwbouw en in bestaande panden. De bedoeling is dat ongeveer 35 procent hiervan geschikt is voor sociale huur. De gemeente denkt hier met verschillende betrokken partijen over na. Daarbij wordt onder meer gekeken naar duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Het idee is dat De Hoef een herkenbare, aansprekende identiteit krijgt.

De Hoef: van kantoorgebied naar stadswijk

Van structuurvisie naar ontwikkelkader

In 2016 en 2017 zijn veel gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en andere partijen om een plan te maken. In februari 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie De Hoef West vastgesteld. In deze visie staan de ambities en kansen van De Hoef. Het eindbeeld is een levendige Amersfoortse stadswijk.

De structuurvisie De Hoef West wordt nu verder uitgewerkt in een zogenoemd ontwikkelkader. Het ontwikkelkader geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden om te bouwen in het gebied. Daarnaast laten we zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort.

Bedrijfsbijeenkomsten

Op 12 februari 2019 organiseerden de Bedrijvenvereniging de Hoef en de gemeente samen een voorlichtingsmiddag voor de bedrijven die op de Hoef West gevestigd zijn en voor andere belangstellenden. In de bijeenkomst werden de bedrijven geïnformeerd over de transformatieplannen en gevraagd mee te denken over het proces en tijdsplanning van het project.

Op 9 april 2019 vond er opnieuw een bijeenkomst plaats bij The Wing op de Hoef West.

Voor informatie: Mieke van de Beek: 06 5251 3025 of w.vandebeek@amersfoort.nl

Hoef Café

Eerstvolgende Hoef Café: 27 juni 2019

Tijdens dit ‘inloop café’ presenteren een aantal projectontwikkelaars hun ideeën. U kunt met elkaar, de projectontwikkelaars en de gemeente in gesprek.
Vanaf 18.30 uur openen we de deuren. Het Hoef Café eindigt om 20.30 uur. Het vindt plaats bij ROC Midden-Nederland, Disketteweg 2 in Amersfoort.

De plannen voor de onderstaande deelprojecten kunt u bekijken. Ook is de gemeente aanwezig voor vragen over het vervolg.

 • Stationsgebied, door projectontwikkelaar Hagedoorn
 • Printerweg 10, door SmarterTalent
 • Lichtpenweg 6, nieuwbouw bij parkeerterrein door projectontwikkelaar BPD
 • Lichtpenweg 6, huur appartementen door woningcorporatie de Alliantie
 • Informatie over het ontwikkelkader en het vervolgproces, door de gemeente Amersfoort

De plannen hebben een verschillende status. Voor het plan van de Alliantie is een vergunning verleend. Het voorlopig ontwerp van BPD voor nieuwbouw is door de gemeente goedgekeurd. De overige plannen bevinden zich in een conceptfase. Het gaat daarbij om eerste ideeën van de initiatiefnemers.

11 april 2019

Op donderdag 11 april 2019 was er weer een Hoef Café. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de gemeente het aangepaste ontwikkelkader. Na de presentatie konden bewoners, gebruikers, projectontwikkelaars, eigenaren en gemeente in gesprek aan gebiedstafels over de nadere uitwerking van de plannen in de verschillende deelgebieden van de Hoef. Meer informatie bij de uitnodiging.

De presentatie en video hierboven zijn getoond tijdens het Hoef Café van 11 april 2019. De animatie geeft een impressie van hoe De Hoef uiteindelijk kan worden.

29 november 2018

De gemeente heeft tijdens het Hoef Café op 29 november 2018 een eerste concept van het ontwikkelkader besproken. Tijdens het Hoef Café werden een presentatie en een video getoond:

29 november 2018 kwam het verzoek om ook een video-impressie te maken van hoe De Hoef West eruit komt te zien vanuit het perspectief van de bewoners. Dit kunt u hieronder bekijken.

31 januari 2019

Er kon tot 4 januari 2019 worden gereageerd op het concept ontwikkelkader. Het verder uitgewerkte ontwikkelkader is op 31 januari in het Hoef Café gepresenteerd.

Het ontwikkelkader vormt de basis voor het bestemmingsplan en de milieu effect rapportage die de gemeente voor het gebied gaat maken.

  Bekijk ook

  Ontwikkelkader De Hoef:

  Deel 1

  Deel 2

  Deel 3

  Reacties Ontwikkelkader:

  Reacties Ontwikkelkader

  Contact

  Meer informatie over de ontwikkelingen in De Hoef? Neem contact op met de projectleider: Maud Schimmel

  dehoef@amersfoort.nl