Circulaire economie

Amersfoort wordt een afvalloze en CO₂-neutrale stad. Daarvoor is een ander gebruik van grondstoffen nodig. De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om producten en grondstoffen slim in te zetten en maximaal te hergebruiken.

Circulaire economie

Lees hier hoe we de circulaire economie samen met de stad willen versnellen.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie bestaat geen afval. Restmaterialen zijn een belangrijke bron voor nieuwe producten of worden weer opgenomen door de natuur. Veel afgedankte spullen zijn heel goed opnieuw te gebruiken, te repareren, aan te passen of te hergebruiken. Deze manier van werken is goed voor klimaat en milieu, voor de werkgelegenheid én we zijn niet meer afhankelijk van schaarse, dure grondstoffen. Zo werken we als bedrijfsleven, inwoners en overheid samen aan een duurzame stad zonder afval.

Hoe kan je circulair werken?

Het begint ermee dat producten modulair worden ontworpen. Dit betekent dat ze zó ontworpen worden dat ze na gebruik eenvoudig kunnen worden gerepareerd of uit elkaar worden gehaald om opnieuw te gebruiken. Belangrijk is ook dat ze zijn gemaakt van niet-giftige, zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. En dat ze geproduceerd zijn met respect voor mens en milieu. Circulair werken vraagt dat bedrijven meer en beter samenwerken om de grondstoffen in de keten te behouden en te delen. Ook gaan bewoners en ondernemers spullen meer delen, om ze langer en efficiënter te kunnen gebruiken.

Voorbeelden:

 • nieuwe huizen bouwen met materialen uit gesloopte huizen
 • reststromen zoals papier en plastic apart inzamelen zodat we daar weer nieuwe, hoogwaardige producten van kunnen maken > link naar ReMake Plastics
 • kleding en meubilair een tweede leven geven, in plaats van nieuw textiel te laten maken in andere landen.

Bouw en sloop

De gemeente besteedt extra aandacht aan circulaire bouw en sloop omdat daar veel resultaat te behalen is. Er wordt de komende jaren veel nieuw gebouwd in Amersfoort. Ook komt er door sloop veel bouwmateriaal (beton, zand en hout) vrij, dat opnieuw kan worden gebruikt. Beton heeft een grote impact op het milieu en een hoge CO₂-uitstoot. Daarom stimuleren we de bouwsector om duurzamer beton te produceren.

 • Bedrijfsleven en overheid werken hieraan in de Betonketen Amersfoort-Utrecht. Meer informatie over de betonketen vindt u op de website van BouwCirculair.
 • We verkennen de mogelijkheid voor een regionale betonhub, waar gebruikt beton een nieuw leven krijgt.
 • Het is belangrijk dat circulair bouwen vanzelfsprekend onderdeel in het onderwijs wordt.
 • We organiseren bijeenkomsten waar bouwondernemers kennis en ervaring kunnen uitwisselen op het gebied van circulaire bouw en sloop. Interesse? Stuur een mail naar duurzamestad@amersfoort.nl.
 • We hebben voor de bouw- en sloopopgave tot 2021 een uitgebreide grondstofanalyse laten uitvoeren. Onderzocht is welke materiaalstromen vrijkomen uit sloopprojecten en welke materialen nodig zijn voor nieuwbouw in de stad. Door vrijkomende materialen (vooral beton, zand, hout) uit sloop- en renovatieprojecten te hergebruiken bij nieuwbouw kan tot wel 25% bespaard worden op nieuwe bouwmaterialen.
 • Als gemeente zetten we hoog in op duurzaamheidseisen bij aanbestedingen voor onze eigen organisatie en voor de openbare ruimte, zoals stoeptegels, betonranden, onderhoud verkeerslichten en rioolrenovatie.
 • Ga je als particulier aan de slag met de (ver)bouw van uw woning? Lees in deze checklist hoe je dit zo duurzaam mogelijk kunt doen.

Bedrijventerreinen

Ondernemers zijn onmisbaar bij de ambitie om van Amersfoort een CO₂-neutrale en afvalloze stad te maken. Verduurzamen van een bedrijf biedt kansen voor de toekomst. Ook geeft het de Amersfoortse economie een impuls en worden(verouderde) bedrijventerreinen aantrekkelijker. In 2018 heeft bedrijventerrein de Wieken-Vinkenhoef een Greendeal met de gemeente gesloten. Deze deal gaat onder andere over duurzame verwerking van bedrijfsafval en een grondstoffenbank. Als gemeente willen we het bedrijventerrein de Vinkenhoef circulair ontwikkelen. Zo kijken we welke soorten bedrijven zich hier kunnen vestigen, welke materialen gebruikt worden bij de nieuwbouw van bedrijvenpanden en de aanleg van de openbare ruimte. Bij de verduurzaming van bedrijventerreinen gaat het ook om energiebesparing en aardgasvrij ondernemen, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Retourboulevard

We onderzoeken hoe we met ontwerpers, makers, kringloopwinkels en de afvalinzamelaar meer consumentenproducten in Amersfoort een tweede leven kunnen geven. Dat kan door ze te repareren of te up-cyclen (van iets ouds iets nieuws maken). Zo wordt circulair winkelen steeds aantrekkelijker. Ben je als bedrijf, ontwerper of maker ook bezig met up-cycling of reparatie? En wil je meedenken hoe we dit in Amersfoort verder kunnen brengen? Neem dan contact met ons op.

HOE?

Lees hier enkele inspirerende voorbeelden zoals Fabriek aan de Eem en Kringloop Amersfoort.

Subsidies en cofinanciering

Kennis over grondstofstromen en circulaire mogelijkheden

Samenwerking

 • Nederland Circulair: een online community voor ondernemers met circulaire vragen, ideeën en kennis. Ook bieden specialisten ondersteuning bij specifieke vraagstukken.

 • Sluit de Cirkel’: Natuur en Milieu Utrecht brengt partijen in de regio Utrecht met elkaar in contact om samen circulaire stappen te zetten en grondstofcirkels te sluiten.

 • BouwCirculair: organiseert regionale betonketens en asfaltketens met als doel meer circulariteit en CO₂-vermindering.  

 • Get Connected is het netwerk van de Economic Board Utrecht waarin bedrijven met innovatieve initiatieven samen worden gebracht met overheden en kennisinstellingen om deze initiatieven verder te ontwikkelen.

Business Case ontwikkeling

Circo Tracks: Economic Board Utrecht biedt het MKB hulp bij het ontwikkelen van een circulaire business case. Deelnemers ontdekken in drie dagen circulaire kansen voor hun bedrijf en zetten concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe business modellen.

Helpdesk

Doet u mee?

Ben je (bouw- of sloop)ondernemer en wil je meedoen, op de hoogte blijven van ontwikkelingen of ben je op een andere manier geïnteresseerd in de circulaire economie in Amersfoort?

Mail dan naar: duurzamestad@amersfoort.nl.

Meer weten over circulaire economie?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform