Circulaire economie

In 2030 wil Amersfoort een afvalloze en CO2-neutrale stad zijn. Een slimmer gebruik van grondstoffen moet hierbij helpen. Samen met bedrijven en instellingen maakt de gemeente afspraken over maximaal hergebruik van producten en grondstoffen in de hele cyclus: van ontwerp en uitvoering tot bouw en sloop.

Circulaire economie

In 2017 is een plan gemaakt hoe de circulaire economie samen met de stad te versnellen. De raad heeft op 6 maart 2018 ingestemd met het uitvoeringsprogramma 2018. In dit plan is veel aandacht voor circulaire  bouw en sloop. Want er gaat fors gebouwd worden in Amersfoort. En door sloop komt er veel beton, zand en hout vrij, dat opnieuw gebruikt kan worden.

Wat gaan we vanaf 2018 doen?

Samen met ondernemers, VNO-NCW, MKB, gemeente en andere partijen gaan we o.a.:

  • kennis en ervaring opdoen met circulair bouwen, door een bouwagenda hiervoor op te zetten
  • hotspots in de stad ontwikkelen waar circulaire bedrijven zich kunnen vestigen
  • ondersteuning bieden aan ondernemers bij hun circulaire business case
  • kansen verkennen voor een regionale betonhub, waar gebruikt beton een nieuw leven krijgt
  • het netwerk van circulaire ondernemers in de Regio Amersfoort vergroten
  • circulair bouwen in het onderwijs laten terugkomen (human capital)
  • meer ervaring opdoen met de aanbesteding van circulaire producten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld stoeptegels en betonranden.

Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling

De gemeente is op zoek naar duurzame projecten die de CO2-uitstoot en het afval in de stad snel verminderen. Deze plannen maken kans op co-financiering vanuit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Dit is een subsidieregeling om duurzame en vernieuwende ideeën te kunnen uitvoeren. De subsidieregeling is nu gesloten. Op www.amersfoort.nl/toekomstfonds komt de datum te staan waarop u weer een aanvraag kunt indienen.

Meedoen?

Bent u (bouw- of sloop)ondernemer en wilt u meedoen? Of bent u op een andere manier geïnteresseerd in de circulaire economie in Amersfoort? Mail naar duurzamestad@amersfoort.nl of neem contact op met:

Bas Grol BPR.Grol@amersfoort.nl of

06 27085562

Meer weten over circulaire economie?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform

Zie ook:

Pdf: Artikel in Stadswerk magazine, maart 2018: Amersfoort gaat circulair.

Amersfoort Aardgasvrij