Bomen

Bomen vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan waarden en betekenissen voor de stad. Ze zorgen voor een prettig woon- en leefklimaat en dragen bij aan het bereiken van doelstellingen als een gezondere stad, het verminderen van de effecten van een veranderd klimaat, een betere milieukwaliteit (bomen reduceren fijnstof, CO2 en leveren zuurstof) en meer natuur in de stad.

Onderhoud van bomen
Er staan prachtige bomen in de stad en we zorgen ervoor dat onze ongeveer 85.000 bomen gezond blijven en in goede conditie zijn. Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort, verspreid over de hele stad, zo’n 4000 nieuwe bomen.

Lees meer

Een boom kappen
Voor het kappen van een boom in uw voor- of achtertuin is meestal een vergunning nodig.

Lees meer

Een melding doen over bomen
De gemeente gaat terughoudend om met verzoeken om bomen te snoeien of te kappen. Amersfoort is een groene stad. Dat betekent dat we de bomen belangrijk vinden. Niet alleen kunt u als inwoner veel plezier beleven aan de bomen, ook zijn ze belangrijk voor het klimaat, geven ze koelte en nemen CO2 op.

Lees meer

Nieuwe bomen en herplant
Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort, verspreid over de hele stad, zo’n 4000 nieuwe bomen. De bomen komen te staan op plekken waar in de afgelopen jaren zieke of dode bomen zijn weggehaald zonder deze te vervangen door nieuwe bomen.

Lees meer

Boomziekten, insecten en plagen
Ook bomen kunnen ziek worden of last hebben van insecten. Vaak herstelt de natuur dit zelf. Staat de boom in de openbare ruimte? Dan houdt de gemeente de zieke boom extra in de gaten en neemt maatregelen waar nodig. Soms is het nodig zieke bomen te kappen. Staat een zieke boom op uw terrein, bijvoorbeeld in de tuin? Dan bent u degene die maatregelen moet nemen. U kunt daarvoor ook een hovenier of boomspecialist inschakelen.

Lees meer

Monumentale bomen
Er staan prachtige oude bomen in Amersfoort. Bomen die opvallen door hun omvang of leeftijd. De gemeente wil deze bomen graag beschermen, zodat ook volgende generaties er nog van kunnen genieten. De monumentale bomen die in eigendom zijn van de gemeente staan vermeld op de kaart Monumentale bomen op Amersfoort In Beeld. Elke boom heeft een eigen paspoort waarop specifieke gegevens van de boom staan.

Lees meer

Onderhoud van houtwallen
Er zijn veel houtwallen te vinden in Amersfoort-Vathorst. De houtwallen stonden op de grenzen van weilanden en hielden het vee op hun plek. Het hout van de houtwallen werd regelmatig gekapt en gebruikt als brandhout of om gereedschappen van te maken. Houtwallen zijn rijen knotbomen soms afgewisseld met onderbegroeiing van struiken en kruiden. Ze zijn een link naar het verleden toen het nog boerenland was. En daarom zijn ze het waard om goed te onderhouden.

Lees meer

Boomveiligheids-controle
In Amersfoort staan meer dan 85.000 individueel geregistreerde bomen die door de gemeente worden beheerd. Om te zorgen dat deze bomen geen gevaar opleveren, laat de gemeente jaarlijks inspecties uitvoeren om de gezondheid van deze bomen te controleren. De gemeente controleert alleen haar eigen bomen. Particuliere eigenaren van bomen zijn zelf verantwoordelijk voor de controle van hun bomen en daarmee voor de veiligheid.

Lees meer

Contact

Heeft u een vraag over bomen?

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum of stel uw vraag op social media.

Meer weten?

Lees alles over bomen in de Bomenleidraad.