Beheerplan groengordel Soesterkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2021 het geactualiseerde beheerplan groengordel Soesterkwartier 2021-2030 bestuurlijk vastgesteld. Het beheerplan bevat concrete maatregelen voor het onderhoud en het beheer van deze belangrijke groenstrook in het Soesterkwartier.

Welke bomen, planten en bloemen worden geplant in de periode tot en met 2030? Hoe en wanneer moet er worden gesnoeid en gemaaid? En hoe onderhouden we de speeltoestellen in de groengordel? Deze en tal van andere beheer- en onderhoudsvragen beantwoorden we in het beheerplan groengordel Soesterkwartier 2021-2030.

Beheerplan

Kaarten

Download hieronder de belangrijkste kaarten uit het beheerplan.

Waarom een geactualiseerd beheerplan?

Het bestaande beheerplan voor de groengordel voor de periode 2010-2020 liep af. Daarom pasten we in 2019 en 2020 het plan aan zodat we het weer tien jaar kunnen gebruiken. Dat deden we niet alleen. Een kerngroep van 15 actieve bewoners van het Soesterkwartier hielp ons daarbij. Ook in de periode 2021-2030 blijven de gemeente en de kerngroep met elkaar in contact over het beheerplan.