Beheer park Schothorst

Om park Schothorst aantrekkelijk en gezond te houden is een beheerplan voor tien jaar gemaakt. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn naast het gewone beheer. De gemeente werkt deze maatregelen uit in fasen samen met geïnteresseerde Amersfoorters.

Beheer park Schothorst

Plan voor de Rode Beukenlaan

Met trots presenteert de werkgroep bomenlanen het plan om de Rode Beukenlaan duurzaam in stand te houden. De waardevolle oude beuken kunnen langer mee door de harde grond in de laan te verbeteren en de sloot te verleggen. Tegelijk worden nieuwe jonge beuken geplant om het gemis van uitgevallen bomen op te vangen en zo in de verre toekomst de karakteristieke laan te behouden. In de laan staan twee borden met afbeeldingen van dit plan:

Plan goed ontvangen

Op het plan om de Rode Beukenlaan in stand te houden, zijn ruim 100 reacties gekomen.. Dat is gebeurd via de e-mail, op een bijeenkomst op 9 mei en tijdens de Groene Dag op 27 mei. Uit de reacties en gesprekken blijkt dat het voorgestelde plan in goede aarde valt. De werkgroep krijgt daarbij veel waardering voor alle zorg en aandacht die aan deze oude en karakteristieke laan is besteed. De werkgroep heeft het plan daarom nu afgerond. De gemeente gaat het met hulp van werkgroepleden verder uitwerken en in gang zetten.

Lees ook de toelichting op veelgestelde vragen en reacties:

Maatregelen in uitvoering

Laatste geedeelte van maatregel 5; Onder Hamseweg door (faunatunnel naar het land van boer Kok) is nog niet gereed.

Maatregelen in planvorming

Een werkgroep heeft een plan gemaakt voor het vitaal houden van twee oude lanen op het landgoed: de rode beukenlaan en de aangrenzende Potboschlaan. Dit is onderdeel van de maatregelen 8 en 11 uit het beheerplan.

Maatregelen die klaar zijn
 • Ecologische verbinding van de Molenweg, langs de Schothorsterlaan naar de Hamseweg (maatregel 5).
 • Het opknappen van de parkeerplaats plus het vervangen van bomen tussen de Schothorsterlaan en de Bovenkruier (maatregel 10).
 • Vervanging en verrijking Kersenlaan en –boog.

Alle maatregelen

In het beheerplan Park Schothorst uit 2013 staat een aantal maatregelen dat is vastgesteld om het park mooi en gezond te houden.

Bekijk het beheerplan:

De gemeente verzorgt een aantal procesmaatregelen:

 1. Nieuwe ontwikkelingen afwegen tegen de functievan het park als geheel.
 2. Voorwaarden stellen voor het beheer van sportvelden en volkstuinen.
 3. Op termijn opzeggen van huurovereenkomsten westelijke weidegebieden.

  Samen met de betrokken bewoners zorgt de gemeente voor de volgende maatregelen:
 4. Verbeteren van de verbinding langs het Winkelpad.
 5. Aanleg van de verbinding Molenweg langs de Schothorsterlaan naar de Hamseweg.
 6. Herinrichting van de nog verhuurde weidegebieden.
 7. Verbetering van de verbinding tussen landgoed Schothorst en de oostkant van de vijver Emiclaer.
 8. Gefaseerde vernieuwing van twee bomenlanen op het landgoed Schothorst.
 9. Inrichten van de akker aan de westkant.
 10. Opknappen van de parkeerplaats en vervangen van de bomen tussen de Schothorsterlaan en de Bovenkruier.
 11. Bomen vervangen langs de zichtlijn van het Rosarium.

  Noodzakelijke maatregel vanwege slijtage:
 12. Opnieuw bestraten van een aantal bestaande voetpaden.

Vragen?

Stuur een e-mail naar de werkgroep:

Willem van Laar (coördinator Park Schothorst)

06 4966 5924

beheerparkschothorst@amersfoort.nl

Nieuwsbrief Beheer park Schothorst

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in park Schothorst? Meld u aan voor de nieuwsbrief Beheer park Schothorst.

AANMELDEN