Beheer park Schothorst

Om park Schothorst aantrekkelijk en gezond te houden is een beheerplan voor tien jaar gemaakt. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn naast het gewone beheer. De gemeente werkt deze maatregelen uit in fasen samen met geïnteresseerde Amersfoorters. Dat gebeurt in coproductie met grote invloed van de werkgroepleden.

Beheer park Schothorst

  Bekijk het beheerplan

  Plan Rode Beukenlaan

  Het plan om de Rode Beukenlaan duurzaam in stand te houden, is klaar. De waardevolle oude beuken kunnen langer mee door de harde grond in de laan te verbeteren en de sloot te verleggen. Tegelijk worden nieuwe jonge beuken geplant om het gemis van uitgevallen bomen op te vangen en zo in de verre toekomst de karakteristieke laan te behouden.

  Wat vindt u van het plan?

  De leden van de werkgroep zijn benieuwd wat u van het plan voor de Rode Beukenlaan vindt. Mail de werkgroep uw tips of vragen via beheerparkschothorst@amersfoort.nl.

  U kunt ook met de werkgroep in gesprek over het plan. Dat kan op woensdag 9 mei vanaf 19.30 in het Groene Huis. De werkgroep loopt (na een aftrap binnen) samen met u buiten door de laan. Tenslotte kunt u leden van de werkgroep spreken op de Groene Dag op zondag 27 mei bij het Groene Huis

  Maatregelen in uitvoering

  Laatste gedeelte van maatregel 5; Onder Hamseweg door (faunatunnel naar het land van boer Kok) is nog niet gereed.


  Maatregelen in planvorming

  Een werkgroep werkt op dit moment ideeën uit voor het vitaal houden van twee oude lanen op het landgoed: de rode beukenlaan en de aangrenzende Potboschlaan. Dit is onderdeel van de maatregelen 8 en 11 uit het beheerplan.

  Maatregelen die klaar zijn
  • Ecologische verbinding van de Molenweg, langs de Schothorsterlaan naar de Hamseweg (maatregel 5).
  • Het opknappen van de parkeerplaats plus het vervangen van bomen tussen de Schothorsterlaan en de Bovenkruier (maatregel 10).
  • Vervanging en verrijking Kersenlaan en –boog.

  Op 23 februari 2018 plantten bewoners van de werkgroep bomenlanen en wethouder Menno Tigelaar samen een boom ter verbetering van de laan en boog van het rosarium naar de witte villa in Park Schothorst. De Kersenlaan is hiermee omgetoverd in een Lindenlaan en in de boog staat een variëteit van bloeiende boomsoorten:

  Alle maatregelen

  In het beheerplan Park Schothorst uit 2013 staat een aantal maatregelen dat is vastgesteld om het park mooi en gezond te houden.

  De gemeente verzorgt een aantal procesmaatregelen:

  1. Nieuwe ontwikkelingen afwegen tegen de functievan het park als geheel.
  2. Voorwaarden stellen voor het beheer van sportvelden en volkstuinen.
  3. Op termijn opzeggen van huurovereenkomsten westelijke weidegebieden.

   Samen met de betrokken bewoners zorgt de gemeente voor de volgende maatregelen:
  4. Verbeteren van de verbinding langs het Winkelpad.
  5. Aanleg van de verbinding Molenweg langs de Schothorsterlaan naar de Hamseweg.
  6. Herinrichting van de nog verhuurde weidegebieden.
  7. Verbetering van de verbinding tussen landgoed Schothorst en de oostkant van de vijver Emiclaer.
  8. Gefaseerde vernieuwing van twee bomenlanen op het landgoed Schothorst.
  9. Inrichten van de akker aan de westkant.
  10. Opknappen van de parkeerplaats en vervangen van de bomen tussen de Schothorsterlaan en de Bovenkruier.
  11. Bomen vervangen langs de zichtlijn van het Rosarium.

   Noodzakelijke maatregel vanwege slijtage:
  12. Opnieuw bestraten van een aantal bestaande voetpaden.

  Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
  Stuur deze pagina door

  Vragen over het plan voor de bomenlanen? Stuur een e-mail naar de werkgroep:

  Willem van Laar (coördinator Park Schothorst)

  06 49 66 59 24

  beheerparkschothorst@amersfoort.nl

  Nieuwsbrief Beheer Park Schothorst
  Meld je aan.