Amersfoort Smart City

Amersfoort wil een ‘Smart City’ zijn. Een stad die nieuwe technologieën inzet om de leefomgeving schoner, veiliger en comfortabeler te maken. Dit doen we door pilots uit te voeren met verschillende mensen en partijen binnen en buiten de stad, zoals inwoners, kennisinstellingen, andere overheidsorganisaties en commerciële partijen. Zo bouwen we samen aan een beter Amersfoort.

Ambitie

Amersfoort gebruikt vernieuwende digitale hulpmiddelen, nieuwe technieken en data. Daarmee lossen we maatschappelijke vraagstukken efficiënter en effectiever op. Hierin werkt de gemeente samen met de stad (inwoners, bedrijven en kennisinstellingen) en in regionaal, nationaal en internationaal verband. Als gemeente bewaken we publieke belangen, stimuleren we ontwikkelingen die bijdragen aan een betere stad en nemen we bij positief oordeel ontwikkelde producten en diensten af. Amersfoort heeft de ambitie om in 2022 één van de voorlopers binnen de G40 (40 grootste steden in Nederland) te zijn in het verbinden van stad en technologie.

Pilots binnen programma Smart City

Momenteel lopen er verschillende pilots binnen Amersfoort Smart City. Klik op het plusje om meer te lezen over de pilots.

Het doel van het project is te beschrijven hoe steden ontwikkelingen binnen hun programma’s Smart City zo kunnen organiseren dat iedere belanghebbende uit de stad hier voldoende invloed op heeft. Speciale aandacht gaat uit naar balans in vier verschillende groepen: de overheid, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners. Door hun belangen in balans te houden zorgt een stad er voor dat de ontwikkelingen voor al deze groepen positief effect hebben. Voor meer informatie zie de website van de Universiteit Twente.

Amersfoort is een bruisende stad met veel evenementen. Om geluidsoverlast te voorkomen maakt de gemeente afspraken met organisatoren over het maximale geluidsniveau en het tijdstip waarop het evenement is afgelopen. Tijdens het evenement wordt het geluid gemeten, om te kijken of dit voldoet aan de eisen. Begin 2018 zijn twee geluidssensoren geplaatst op het Lievevrouwekerkhof. Op RTV Utrecht vertelt de wethouder over het hoe en waarom.

Samen met De WAR werken we aan Meet Je Stad, waarbij inwoners metingen doen in hun leefomgeving. Inwoners bedenken zelf en samen wat ze willen meten en hoe ze dit willen doen. Als gemeente werken we hieraan mee. Momenteel meten we enkel nog temperatuur en luchtvochtigheid. Deze metingen zijn we aan het uitbreiden met metingen naar luchtkwaliteit. Wat we precies gaan meten en wat met deze informatie gaan doen is onderwerp van gesprek. Daarbij werken we niet alleen: zo werken we in regionaal verband onder meer samen met de Provincie Utrecht, inwonerscollectief SMAL Zeist en inwonerscollectief SMAL Bunnik. Wil je ook een meetkastje om luchtkwaliteit te kunnen meten? Of vind het leuk om mee te denken over hoe we de gegevens kunnen visualiseren, of om te leren hoe je deze data kunt analyseren? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar info@meetjestad.net en we nemen contact met je op!

Amersfoort wil met het herinrichten Kamp het gebied aantrekkelijker en levendiger maken. Dit is onderdeel van de Autoluwe Binnenstad. Het deel tussen de Kamperbinnenpoort en de Coninckstraat wordt als Shared Space ingericht. Hier starten we begin 2021 mee. Voor de rest van de Kamp maken we samen met de ondernemers en bewoners een integraal plan. Kijk voor meer informatie op de Telcamera's pagina.

De digitalisering van onze samenleving gaat gepaard met soms lastige technische, sociale, juridische en ethische vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de inzet van nieuwe technologieën en het verzamelen van data in de openbare ruimte. Om gemeenten houvast te bieden werkt de VNG aan spelregels (‘principes’) voor de digitale leefomgeving. Zie ook deze link voor twee korte video's.

SCOREwater is een Europees samenwerkingsproject in de steden Göteborg, Barcelona en Amersfoort. Daarbij werken verschillende steden, kennisinstellingen en bedrijven samen om beter om te gaan met waterbeheer. In Amersfoort is het doel om door de inzet van data en technologie meer grip te krijgen op wateroverlast en hittestress. Daarbij richten we ons op de gebieden Centraal Station Amersfoort en de wijk Schothorst. Door met sensoren te meten in de leefomgeving willen we meer inzicht krijgen in wat er momenteel al gebeurt in deze gebieden. Deze gegevens willen we verwerken in digitale modellen zodat we ook een inschatting kunnen maken van de toekomstbestendigheid van beide gebieden. Alle data die we met de sensoren verzamelen zal gedeeld worden op het open data platform van de gemeente.

Dit doen we niet alleen: binnen SCOREwater werken we samen met het Waterschap Vallei en Veluwe, Civity, Future City Foundation, Hydrologic en De WAR. Samen met De WAR zullen we ook inwoners betrekken om watermetingen te gaan doen, ter uitbreiding op Meet Je Stad.

Steden veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën. Om hier goed op te kunnen inspelen moeten we hier rekening mee houden bij de doorontwikkeling van onze stad. In het project Smart Stedenbouw onderzoeken we onder begeleiding van de Future City Foundation hoe we optimaal gebruik kunnen maken van veranderingen die veroorzaakt worden door nieuwe technologie. Uitgangspunt daarbij is dat technologie een middel is en geen doel op zich: we zetten het in om de stad en regio leefbaar te houden. Hierdoor willen we problemen efficiënter en effectiever oplossen. Dit betekent ook dat we keuzes maken en experimenteren. Dit gebruik we bij onze stedenbouwkundige plannen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Wateroverlast voorkomen door slimme inrichting van de openbare ruimte;
  • Parkeerdruk signaleren en in de toekomst voorkomen door deze data te gebruiken bij herinrichting;
  • Het meten van de inhoud van afvalcontainers, om zo routes van ophalen te optimaliseren.

Het resultaat van dit project is in het najaar van 2019 gepresenteerd in een magazine. Wil je het magazine inzien? Kijk voor meer informatie op de website van de Future City Foundation!

Hoe is de luchtkwaliteit op jouw dagelijkse fietsroute? Vijftig fietsers in Amersfoort zijn in juli 2019 gestart met het experiment Snuffelfiets. Aan de vijftig fietsen van vrijwilligers zijn meetkastjes gehangen. Een jaar lang meten de kastjes de fijnstof in de lucht op de fietsroutes van de deelnemers. De resultaten zijn online (geanonimiseerd en opgeteld) voor iedereen te volgen. Kijk op: www.snuffelfiets.nl en kickoff Amersfoort juli 2019.

Partijen met wie we samenwerken

Binnen het programma ‘Smart City’ werken we samen met verschillende partijen. Klik op het plusje om te zien met welke partijen wij momenteel samenwerken.

Meer informatie op de website van 033opdefiets.
Meer info op de website van Civity.

Meer info op de website van De War. Met De WAR werken we samen aan Meet Je Stad. Daarover meer informatie op de website van Meet Je Stad.

Meer informatie op de website van Economic Board Utrecht.
Meer informatie op de website van Future City Foundation.
Meer informatie op de website van Hydrologic.
Meer informatie op de website van OASC.
Meer informatie op de website van POWER.
Meer informatie op de website van Provincie Utrecht.
Meer informatie op de website van Universiteit Utrecht.
Meer informatie op de website van Universiteit Twente.

Wilt u meer weten over het programma Smart City, de aanleiding en wat de gemeenteraad hierover besloten heeft? Neem dan contact op met Janette van Dijk (via telefoonnummer 14033) voor meer informatie.

Download hier de Amersfoort Smart City informatiebrief.

Contact

Janette van Dijk (projectmanager)

14 033