Amersfoort CO2-neutraal

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale en afvalloze stad zijn. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (wind, zon en andere schone energiebronnen). In een CO2-neutrale stad koken, verwarmen en rijden we elektrisch.

Amersfoort CO2-neutraal

In 2017 is samen met de stad een plan gemaakt over wat er nodig is om de stad CO2-neutraal te krijgen. Hiervoor zijn negen bijeenkomsten geweest waar zo’n 250 bewoners en ondernemers aan hebben deelgenomen. Ook grote organisaties als de woningcorporaties en Stedin (netbeheerder) waren erbij. De raad heeft op 27 maart het uitvoeringsprogramma 2018 vastgesteld.

We hebben in beeld gebracht hoe het energiegebruik er nu uitziet in Amersfoort en hoe die eruit moet zien in 2030. Hieruit blijkt dat dit een complexe opgave is met veel gevolgen voor iedereen in de stad.

In maart 2019 is de factsheet energie uit bovenstaande rapportage geactualiseerd.

Amersfoort wil koploper zijn

CO2-uitstoot versterkt de opwarming van de aarde en klimaatverandering. In het klimaatakkoord (Parijs, 2015) staat dat alle landen in 2050 CO2-neutraal zijn, ook Nederland. Daarmee moet de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijven. Amersfoort gaat een stap verder en wil al in 2030 CO2-neutraal zijn. Een CO2-neutrale stad levert veel op: comfort in huizen en bedrijven en een betere gezondheid.

Wat gaan we doen?

Vanaf 2018 wordt – samen met allerlei partijen uit de stad – o.a. gewerkt aan:

  • een warmtevisie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen
  • verkenning voor een aardgasvrije wijk
  • een dakenbank (waarbij vraag en aanbod naar zonnepanelen bij elkaar komen)
  • uitrol van elektrische deelauto’s
  • het stimuleren van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt al veel veranderen in uw huis, in de manier waarop u reist en in de keuzes die u maakt voor uw huis of uw gezin.

Duurzaam verbouwen en wonen

Wat gebeurt er al op het gebied van duurzaam?

Er zijn in Amersfoort verschillende initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals:

Ook in andere wijken (Zielhorst, Schothorst en Nieuwland) zijn er actieve bewoners die zich inzetten voor collectieve zonnedaken. Daarnaast zijn er bewoners die hun “Nul op de meter” (NOM) woning openstellen voor bezichtiging. Er zijn voorbeeldwoningen in Soesterkwartier, Hoogland en Nieuwland die u kunt bezoeken.

Meedoen?

Wilt u weten wat u zelf (nog meer) kunt doen? Kijk dan op www.amersfoortduurzamestad.nl voor voorbeelden van andere Amersfoorters en tips.

Vragen?

Mail naar duurzamestad@amersfoort.nl of neem contact op met contact op met de projectleider Pauline Sparenburg via
14033

Naar een afvalloze stad in 2030