Amersfoort 75 jaar Vrijheid

Het college en de raad hebben op 16 juli 2019 de wens uitgesproken in Amersfoort te komen tot een waardige en respectvolle herdenking en viering van 75 jaar bevrijding. Het organiseren van 75 jaar Vrijheid, heeft voor de gemeente Amersfoort de doelen: Herdenken, Vieren, Verbinding en Samenwerken. Daarbij is er aandacht voor de diversiteit in onze stad en sluit het programma aan bij de doelen van het Nationaal Comité 4/5 mei.

Herdenken

De Tweede Wereldoorlog heeft grote gevolgen gehad voor de inwoners van Amersfoort. Vele stadsbewoners verloren hun leven. Meer dan 350 Joodse stadsgenoten werden vermoord in de vernietigingskampen in nazi-Duitsland. Ruim 70 verzetsmensen verloren bij hun moedige werk hun leven. In Kamp Amersfoort verbleven 37.000 geregistreerde gevangenen en 13.000 ongeregistreerde gevangenen. Het is van belang de historische momenten te herdenken en feiten en gebeurtenissen te blijven vertellen. Een voorbeeld hiervan is dat bijna niemand weet dat Amersfoort eigenlijk pas op 7 mei is bevrijd. We willen historische en actuele verhalen ophalen en brengen.

Vieren

Het is belangrijk de vrijheid waarin we leven te benoemen en te vieren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, is nog steeds kwetsbaar en vraagt inzet van iedereen. Gesprekken over wat vrijheid voor een ieder betekent (welke leeftijd of achtergrond je ook hebt) willen we aanmoedigen.

Verbinding

75 jaar Vrijheid raakt heel veel mensen, zowel ooggetuigen als nabestaanden, jong en oud, oud- en nieuwkomer. Alle activiteiten die in voorbereiding zijn versterken de samenwerking en verbondenheid met de stad bij inwoners, veteranen, bedrijven, organisaties en netwerken in de stad. We willen diverse partijen en initiatieven met elkaar verbinden.

Samenwerken

Met partners uit stad, wijk en dorpen wordt samengewerkt aan een programma. Met deze samenwerking willen we nieuwe initiatieven stimuleren en kunnen nieuwe tradities ontstaan. Nieuwe vormen van herdenken en vieren die passen in de tijd en bij een nieuwe generatie. Voor zover regiogemeenten in dit project willen samenwerken wordt dit omarmd. De historische verenigingen uit de regio worden uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Op deze bijeenkomst worden aanwezigen geïnformeerd over het programma, het communicatieplan en de mogelijkheid tot het aanvragen van aanvullende financiële bijdragen. De bijeenkomst is ook met name bedoeld voor vertegenwoordigers van organisaties om elkaar te ontmoeten, verbindingen te leggen en eventueel samenwerkingen aan te gaan.

Lees ook de Raadsinformatiebrief in de download (Pdf-bestand)

Aanvragen financiële bijdrage

Wilt u een activiteit organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid? Dan kunt u bij de stuurgroep 75 jaar Vrijheid een aanvraag doen voor een financiële bijdrage van maximaal €5.000,-.

Graag ontvangt de stuurgroep uw aanvraag vóór 1 december 2019 via 75jaarvrijheid@amersfoort.nl, o.v.v. aanvraag financiële bijdrage. Richt uw bijdrage aan Stuurgroep 75 jaar vrijheid, t.a.v. Ina Loovers, voorzitter.

Uw aanvraag, van maximaal 2 A4-jes, moet in ieder geval bevatten:

  1. Datum

  2. Projectnaam en omschrijving project

  3. Doel project en relatie naar 75 jaar vrijheid

  4. Doelgroepen (voor wie)

  5. Samenwerkingspartners (met wie)

  6. Duurzaamheidswaarde project (blijvende waarde)

  7. Planning uitvoering project

  8. Begroting (met vermelding bedrag dat wordt aangevraagd aan de stuurgroep, vermelding cofinanciering en/of aantal vrijwilligersuren en/of beschikbaar stellen van middelen of goederen)

Bij toekenning: s.v.p. mailen 2 foto’s van uitvoering project als verantwoording, alsmede vrij van copyright en bruikbaar bij persberichten en op website.

Op 6 januari 2020 worden de uitslagen van de aanvragen bekend gemaakt.

Contact

Stuurgroep 75 jaar Vrijheid

75jaarvrijheid@amersfoort.nl

De stuurgroep bestaat uit Ina Loovers (Archief Eemland, voorzitter stuurgroep), Paul Baltus (Amersfoort in C),Willemien Meershoek (Nationaal Monument Kamp Amersfoort), Lydia Edelkoort (Museum Flehite), Yvonne de Korte (gemeente Amersfoort).

Logo's

Voor 75 jaar Vrijheid in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen is een speciaal logo ontworpen. Wilt u dit logo gebruiken voor activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid? Dan kunt u hier verschillende versies downloaden:

Wilt u een ander bestandsformaat of versie met andere tekst- of achtergrondkleuren gebruiken, neem dan contact op met de stuurgroep via 75jaarvrijheid@amersfoort.nl.