Aanpak Stationsgebied: Spoorcafés

Bij de ontwikkelingen van het stationsgebied betrekken we de stad. Dat doen we onder andere tijdens Spoorcafés.

Spoorcafé

U bent van harte welkom bij de Spoorcafés. Het eerstvolgende Spoorcafé is in het voorjaar van 2020. Daar wordt onder andere de ontwikkeling van het Rechtbankgebouw besproken. We houden u op de hoogte van de datum en tijd.

Vierde Spoorcafé

Woensdag 17 april 2019 is in het Eenhoorn Meeting Center Amersfoort het vierde Spoorcafé gehouden over de toekomst van het stationsgebied. Daar waren ongeveer 80 belangstellenden. Het Spoorcafé begon met een terugblik op het derde Spoorcafé en de ontwikkelingen in de periode erna. Er was aandacht voor de concept-gebiedsvisie en planning van de aanleg van de fietskelder en de entree naar deze kelder. Daarbij werd ook het verkeerskundige rapport gepresenteerd. De ontwikkelingen van het stationsgebied en de route ernaar toe zijn verbeeld. De meest recente animatie van het gebied is te vinden op de pagina Aanpak stationsgebied Amersfoort Centraal.

Tijdens de avond gaven de aanwezigen aan dat er echt iets met hun inbreng is gedaan. Ook werden vragen gesteld en beantwoord en hebben bezoekers aangegeven dat zij betrokken willen worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Dat zal gebeuren in werkateliers, gesprekken en de spoorcafés.

Op de concept gebiedsvisie kon iedereen tot en met 12 mei 2019 reageren.

Derde Spoorcafé

Woensdag 21 november 2018 was het derde Spoorcafé. Daar waren rond de 70 betrokkenen en belanghebbenden. Wethouder Hans Buijtelaar opende de avond met het nieuws dat het stationsplein een van de zoeklocaties voor een nieuw stadhuis was. Daarna volgde een terugblik op het tweede Spoorcafé en hoe de inbreng van dat Spoorcafé in de plannen is verwerkt.

Vervolgens was er een presentatie over de nieuw te bouwen fietskelder, de planning van de bouw en de route van en naar het station. In die presentatie kwamen ook de locatie van de Kiss & Ride parkeerplekken en het busstation aan de orde. Beide blijven in de toekomstige situatie ongeveer op dezelfde plek.

Als laatste vertelde het NS Fietsteam over het invoeren van de eerste 24 uur gratis fietsparkeren in de (huidige en nieuwe) fietskelder. Dat gratis parkeren is eind januari 2019 ingegaan. Bij de ingang van het Smallepad gaat dat via zelfservice/OV-pas en op het stationsplein via de beheerder. Tijdens en na de presentaties was er tijd om vragen te stellen en ideeën in te brengen. Die gingen met name over de fietskelder en de toegang tot de kelder (ook in de toekomst) vanaf het Smallepad. Over de aan te leggen fietstunnel kwamen vragen over sociale veiligheid en overlast in het weekend. Ook waren er vragen en ideeën over de handhaving op het nieuw ingerichte plein en de mogelijkheid voor het parkeren van (elektrische) scooters in de fietskelder.

Tweede Spoorcafé

Woensdag 12 september 2018 was het tweede Spoorcafé. Zo’n 80 mensen bezochten de avond. De bijeenkomst startte met een presentatie over hoe het Stationsplein en de route erheen vanaf de binnenstad er in de toekomst uit zou kunnen zien. Met name de ingangen van de bestaande en nieuw te bouwen fietsenkelder vanaf het Smallepad en de Stationsstraat kwamen aan bod. Tijdens het eerste Spoorcafé in juni riepen die ingangen de meeste vragen en discussie op. De ideeën en suggesties die tijdens het tweede Spoorcafé zijn ingebracht zijn meegenomen in het ontwerp.

    Eerste Spoorcafé

    Het eerste Spoorcafé was op woensdag 13 juni 2018. Een verslag vindt u in het collegebericht van 10 juli 2018, inclusief bijlage.