Aanpak stationsgebied Amersfoort Centraal

Een stationsgebied met een optimaal functionerend verkeersknooppunt, een fijne verblijfsruimte met een makkelijke toegang tot de fietsenkelder, veel groen, en een gastvrije en levendige route van station naar de binnenstad. Dat is de essentie van de gebiedsvisie voor het stationsgebied Amersfoort.

Aanpak stationsgebied Amersfoort Centraal

Amersfoort gaat verder met de ontwikkeling van het stationsgebied. De gemeenteraad stelde op 26 mei 2020 de Gebiedsvisie Amersfoort Centraal vast. Begin 2020 is de visie in de Ronde van de raad geweest en op verzoek van de Fietsersbond is er een second opinion uitgevoerd op het ontwerp van de fietsstromen. Uit het onderzoek blijkt dat de ideeën voor de fietsroutes en fietsstromen in de visie degelijk, veilig en goed onderbouwd zijn. In de second opinion zijn wel aanbevelingen gedaan om het comfort voor fietsers verder te verbeteren, zoals voorsorteervakken op fietspaden en bredere aansluitingen op het Smallepad. Deze aanbevelingen worden in het ontwerptraject uitgewerkt.

Gebouwen langs de looproute richting de stad krijgen op de begane grond een aantrekkelijke inrichting. Zo ontstaat een meer levendig gebied met een prettige, uitnodigende route richting stad. De visie is de stip op de horizon. Deze kan nu verder worden uitgewerkt tot een plan. We doen dat op dezelfde manier als bij de totstandkoming van de visie, namelijk samen met belanghebbenden. Dit proces werken we binnenkort verder uit.

Nieuwsgierig naar het gehele stationsgebied? Bekijk dan de impressie in onderstaand animatiefilmpje.

Fietsenkelder

De geplande fietsenkelder onder station Amersfoort komt er. Het gewijzigde plan voor deze ondergrondse fietsenstalling is op 3 december 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een impressie van de fietsenkelder is te zien in bovenstaand filmpje van het stationsgebied. De fietsenkelder krijgt een ruime, goed toegankelijke entree aan de Kersenbaan/Smallepad. Vanaf het Stationsplein komt een comfortabele entree met rolpaden en een luie trap. In de fietsenkelder komt ook een directe toegang naar de stationshal. De stalling biedt ruimte aan bijna 5.200 fietsen.

De aanbesteding voor de aanleg van de fietsenkelder wordt nu gestart. Als voorbereiding op de aanleg verleggen nutsbedrijven in 2020 alvast de kabels en leidingen op het Stationsplein. Dat betekent dat het plein in de loop van 2020 fietsvrij wordt gemaakt. Communicatie over de aanleg van de fietsenkelder doet de gemeente samen met ProRail en NS.

Meepraten tijdens Spoorcafé

De gebiedsvisie is tot stand gekomen na co-design sessies en uitgebreide participatie in Spoorcafés. Iedereen is welkom tijdens een Spoorcafé. Als vervolg op het participatieproces over de gebiedsvisie zullen we de aanliggende bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden en belangenorganisaties via de Spoorcafés en werkateliers blijvend bij dit traject betrekken. Tegelijk willen we onderzoeken hoe we met de belanghebbenden tot een gezamenlijke gebiedsaanpak kunnen komen om ook de gebouwen en functies verder te verduurzamen, minder monofunctioneel en vitaler te maken.

Het volgende Spoorcafé is in het derde kwartaal van 2020. Daar wordt onder andere ook de ontwikkeling van het Rechtbankgebouw besproken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het stationsgebied dan kunt u zich daarvoor inschrijven door een mail te sturen naar stationsgebied@amersfoort.nl.

Bestuurlijke besluitvorming

Stadshart Amersfoort

We willen een levendig en aantrekkelijk stadshart met winkels, horeca en culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Nu en in de toekomst. Daarom willen we meer bewoners, werkenden, bezoekers en toeristen in en rond het stadshart aantrekken. Dat bereiken we onder andere door een goed bereikbaar stadshart met meer aantrekkelijke plekken.
Het gaat om het Stationsgebied, de Binnenstad, Zonnehof en Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt).