Aan de slag voor huisvesting en zorg

Ruim 20 organisaties hebben een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in Amersfoort.

Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amersfoort hebben eind 2017 begin 2018 gezamenlijk de vraagstukken rondom passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen verkend. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Alle betrokken organisaties zetten zich er voor in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, waarbij iedere partij zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden zal invullen.

Langer zelfstandig thuis wonen

Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad en aan beschikbare zorg en ondersteuning. Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Ook is er behoefte aan nieuwe woonvormen. Het gaat om een vraag naar schaarse (huur-)woningen in Amersfoort waar krapte op de woningmarkt is. De thema’s waarop de betrokken partijen samenwerken zijn: de inclusieve wijk, voldoende en divers aanbod aan woningen, voldoende en passende zorg en begeleiding, wonen en zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Op vrijdag 16 maart 2018 hebben de samenwerkende organisaties het statement bekrachtigd. .

Inventarisatie woningvoorraad

De eerste stap na het bekrachtigen van het statement is gezet: een inventarisatie van hoe het met de vraag en het aanbod voor wonen en zorg in Amersfoort is gesteld. Bureau Companen heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Amersfoort een flinke opgave heeft om met alle betrokken partijen aan de slag te gaan om aan deze veranderde en toegenomen huisvestingvraag te kunnen voldoen.

Bekijk de raadsinformatiebrief en het rapport.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met Els van Kooten

14 033

Nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg

Wilt u op de hoogte blijven van het Programma Wonen en Zorg? Meld u aan voor de nieuwsbrief Programma Wonen en Zorg.

AANMELDEN