Aan de slag met een wijkperspectief

Iedere wijk in Amersfoort is anders. In Liendert zijn bijvoorbeeld plannen om meer woningen te bouwen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor kansen van de jeugd en voor extra ondersteuning van bewoners die het nodig hebben. En natuurlijk gaan we ook in Liendert aan de slag met de energietransitie. Maar wat vinden de bewoners en professionals belangrijk voor Liendert?

Aan de slag met een wijkperspectief

De gemeente heeft samen met inwoners, organisaties en ondernemers een wijkperspectief voor Liendert gemaakt. In het wijkperspectief komen vraagstukken die spelen in de wijk, behoeften van bewoners en kansen en opgaven voor de wijk samen. Dit wordt beschreven in zeven thema’s: samen leven en meedoen, publieke ruimte/leefomgeving, goed wonen, voorzieningen en wijkeconomie, veiligheid, (op)groeien, beter klimaat. Toekomstige ontwikkelingen en plannen voor de wijk Liendert kunnen dankzij het Wijkperspectief Liendert beter beoordeeld worden.

In gesprek met de wijk

Het Wijkperspectief Liendert is het resultaat van een intensief traject met inwoners, organisaties, ondernemers en professionals in de wijk Liendert. Het afgelopen jaar zijn op verschillende manieren gesprekken gevoerd met wijkbewoners en met professionals die werkzaam zijn in en voor de wijk. Onder andere over de belangrijkste thema’s, de karakteristieken van de buurten, de kansen en opgaven en de plekken van betekenis in de wijk. Alles wat is opgehaald, is verwerkt in het Wijkperspectief Liendert.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 11 januari besloten het Wijkperspectief Liendert ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad praat op dinsdag 18 januari in een Rondetafelgesprek over het Wijkperspectief Liendert. 

Meedoen

1 februari 2022: Inspreken bij de Raad

Op 1 februari 2022 vergadert de gemeenteraad over het Wijkperspectief Liendert. Iedereen die dat wil, kan dan bij de Raad inspreken over het wijkperspectief. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over het Wijkperspectief Liendert. Op www.amersfoort.nl/gemeenteraad staat de definitieve planning en de procedure om in te spreken.

19 november 2021: Individuele gesprekken

Geïnteresseerde inwoners en professionals, die niet bij het grote wijkgesprek over het wijkperspectief konden zijn, kregen de mogelijkheid om zich aan te melden voor een individueel gesprek met leden van het projectteam. Deze gesprekken vonden online of fysiek plaats op vrijdag 19 november in de Amerena.

17 november 2021: Praat mee over de toekomst van Liendert

Het projectteam Wijkperspectief Liendert organiseerde op woensdagavond 17 november samen met de gemeenteraad een groot wijkgesprek in De Bron in Liendert. Inwoners en professionals gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over thema’s als wonen, gezondheid, ontmoeten, de buitenruimte, veiligheid, voorzieningen en een beter klimaat.

11 november 2021: Werkbijeenkomst met professionals

Verschillende professionals uit de wijk, professionals die stadsbreed werken en beleidsmedewerkers en projectmanagers van de gemeente waren donderdag 11 november aanwezig bij een werkbijeenkomst over het wijkperspectief Liendert. In kleine groepen gingen ze aan de slag met een aantal onderwerpen en vraagstukken. Ze kregen ook de mogelijkheid om aandachtspunten te benoemen en aanbevelingen te doen voor de toekomst van Liendert.

14 juli 2021: Raad in de wijk Liendert

Op woensdagavond 14 juli organiseerde de gemeenteraad een fietstocht door Liendert. Inwoners waren van harte welkom om mee te fietsen.

De gemeenteraad nam op 10 november 2020 unaniem de motie Liendert aan om met de inwoners van Liendert in gesprek te gaan. Want wat kunnen raadsleden en inwoners van Liendert voor elkaar betekenen? Hoe kunnen de raadsleden de belangen van de inwoners van Liendert op een goede manier vertegenwoordigen? Deze dialoog is begonnen in de weken van het wijkperspectief met een fietstocht van raadsleden door Liendert. De fietstocht stond in het teken van vier thema’s: Wonen, Ontmoeting, Groen en Jeugd.

12 juli 2021: Inloopbijeenkomst Wijkperspectief Liendert

Maandagavond 12 juli was er voor inwoners, ondernemers en belangstellenden een inloopbijeenkomst in De Bron. Iedereen was van harte welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen voor een gesprek over Liendert, met wijkwethouder Willem-Jan Stegeman of met een van de projectteamleden.

28 juni - 2 juli 2021: Week van het Wijkperspectief

Van 28 juni tot en met 2 juli 2021 gingen we de wijk Liendert in om gesprekken te voeren met bewoners, jong en oud.

Waar Wanneer
Vogelplein Maandag 28-06-2021 van 10.00 – 12.30 uur
Ibisstraat Maandag 28-06-2021 van 14.00 - 16.30 uur
Zwaluwenstraat (speeltuin Buitenkast) Donderdag 01-07-2021 van 16.00 - 19.30 uur
Sportcomplex Amerena Vrijdag 02-07-2021 van 15.00 - 17.30 uur

We vroegen inwoners naar de belangrijke onderwerpen voor de wijk. En dit kon over alles gaan: wonen, werken, leren, vrije tijd, veiligheid, leefbaarheid of samen leven in de wijk. Over plekken om buiten te spelen, wandelen, sporten, mensen ontmoeten of genieten van het groen. Over verkeer en parkeren. Maar we vroegen inwoners ook waar ze trots op zijn, waar ze zorgen over hebben, verbeterpunten zien en van welke voorzieningen ze gebruik maken.

Er werden tijdens de Week van het Wijkperspectief ook wandelingen met groepjes mensen georganiseerd.

24 juni 2021: Online startbijeenkomst

Op donderdag 24 juni om 19.30 uur vond een online bijeenkomst plaats als start van de Week van het Wijkperspectief (28 juni tot en met 2 juli). De bijeenkomst was bedoeld om inwoners en professionals te informeren over de Week van het Wijkperspectief. En om samen in gesprek te gaan over Liendert.

juni - september 2021: Antwoordkaart, online enquête, e-mail

We hebben in Liendert in de week van 14 juni huis aan huis een antwoordkaart verspreid. In de kaart vroegen we inwoners naar wat zij belangrijk vinden in hun wijk en hun buurt. Inwoners konden daarvoor de kaart invullen en inleveren. Of zij konden daarover in gesprek tijdens een van de activiteiten in de Week van het Wijkperspectief.

Inwoners en professionals konden ook via deze internetpagina een online enquête invullen of een e-mail sturen over wat zij belangrijk vinden in Liendert.

De onderwerpen die opgehaald zijn:

  • Meedoen (werk en inkomen, ontmoeten en activiteiten, binding met je omgeving, inclusiviteit)

  • Leefomgeving (groen, parkeren en verkeer, bereikbaarheid, sporten, bewegen en spelen)

  • Goed wonen (bestaande bouw, nieuwbouw, doorstroming, samen leven)

  • Veiligheid (criminaliteit en drugs, overlast)

  • (Op)groeien (gezondheid, preventie, onderwijs, opvoeden)

  • Beter klimaat (energiebesparing, vergroenen, zonnepanelen, klimaatregelingen)

  • Voorzieningen en wijkeconomie (ontmoetingsplekken, winkels, ondernemerschap, horeca)

De gemeente zet zich de komende jaren in voor:

  • meer woningen in de stad, zodat er in Amersfoort voor iedereen een woning te vinden is;

  • meer betrokkenheid en kansengelijkheid voor alle Amersfoorters, zodat iedereen mee kan doen en niemand achter blijft;

  • een duurzame toekomst, waarin we onze woningen anders gaan verwarmen en de stad niet te heet of te nat gaat worden. 

De gemeente wil graag van bewoners en professionals horen hoe zij naar Liendert kijken en wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Nu en in de toekomst. Aandachtspunten uit de wijk en uit het gemeentelijk beleid worden in een wijkperspectief bij elkaar gebracht.

Gaat de gemeente, een woningcorporatie of een ontwikkelaar aan de slag in de wijk? Dan geeft het wijkperspectief richting en advies voor de desbetreffende ontwikkeling.

Contact

Heb je een vraag of zoek je meer informatie? Neem contact op via liendert@amersfoort.nl.