Aan de slag met een wijkperspectief

Iedere wijk in Amersfoort is anders. In Liendert zijn bijvoorbeeld plannen om meer woningen te bouwen. Ook is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de kansen van de jeugd en extra ondersteuning van bewoners die het nodig hebben. En natuurlijk gaan we ook in Liendert aan de slag met de energietransitie. Maar wat vinden bewoners zelf belangrijk voor hun wijk?

Aan de slag met een wijkperspectief

De komende weken brengt de gemeente, samen met de bewonersorganisaties, de professionals van de woningcorporaties en andere belangrijke organisaties in de wijk in kaart waar de gemeente rekening mee moet houden als er plannen worden gemaakt voor Liendert.

Het resultaat: een wijkperspectief.

In dit wijkperspectief kun je straks lezen wat belangrijk is in en voor de wijk. Gaat de gemeente, een woningcorporatie of een ontwikkelaar aan de slag in de wijk? Dan geeft het wijkperspectief richting en advies voor de desbetreffende ontwikkeling.

Wat vind jij belangrijk in jouw wijk?

Wij horen graag hoe jij denkt over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in de wijk. Waar maak je gebruik van in de wijk? Waar ben je trots op? Heb je wensen of zie je verbeterpunten?

Hieronder kun je op twee manieren meedoen:

Mail ons met de knop hieronder jouw algemene reactie en geef aan welke onderwerpen jij belangrijk vindt en omschrijf kort waarom je dit vindt:

MAILEN

Vul één of meerdere enquêtes in over belangrijke onderwerpen in de wijk:

NAAR DE ENQUÊTES

Meedoen

Om samen in kaart te brengen wat iedereen belangrijk vindt in en voor Liendert, gaan we in gesprek. In de maanden juni en juli 2021 organiseren we meerdere bijeenkomsten en praten we op verschillende locaties in de wijk fysiek met bewoners.

28 juni – 2 juli: Week van het Wijkperspectief

In de week van 28 juni tot 2 juli 2021 gaan we de wijk in met verschillende activiteiten om gesprekken te voeren met bewoners, jong en oud. We komen op diverse momenten naar jullie toe: online via deze aftrapbijeenkomst, via de website, je kunt langskomen in de wijk bij de buitenkasten of op één van de pleintjes en er worden wandelingen en gesprekken georganiseerd met diverse groepjes mensen in de wijk. 

Waar Wanneer
Vogelplein Maandag 28-06-2021 10.00 – 12.30 uur
Ibisstraat Maandag 28-06-2021 14.00 - 16.30 uur
Zwaluwenstraat (speeltuin Buitenkast) Donderdag 01-07-2021 16.00 - 19.30 uur
Sportcomplex Amerena Vrijdag 02-07-2021 15.00 - 17.30 uur

12 juli - Inloopbijeenkomst Wijkperspectief Liendert

Voor het Wijkperspectief van Liendert komen we graag in gesprek met inwoners en ondernemers uit de wijk over onderwerpen zoals woningbouw, groen, duurzaamheid, omzien naar elkaar, zorg en ondersteuning. En vooral over wat jullie belangrijk vinden voor je wijk.

Een van de activiteiten is een inloopbijeenkomst op maandagavond 12 juli in De Bron voor inwoners, ondernemers en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom om tussen 19:00 en 21:00 uur binnen te lopen voor een gesprek over Liendert, met wijkwethouder Willem-Jan Stegeman of een van de projectteamleden.

Jouw bijdrage tijdens deze avond helpt bij het verder vormgeven van het Wijkperspectief voor Liendert. We hopen dat je langskomt!

14 juli - Raad in de wijk: Liendert

Op woensdagavond 14 juli fietsen organiseert de gemeenteraad een fietstocht door Liendert. Inwoners zijn van harte welkom om mee te fietsen.

De gemeenteraad nam op 10 november 2020 unaniem de motie Liendert aan om met de inwoners van Liendert in gesprek te gaan. Want wat kunnen raadsleden en inwoners van Liendert voor elkaar betekenen? Hoe kunnen de raadsleden de belangen van de inwoners van Liendert op een goede manier vertegenwoordigen? Deze dialoog begint in de weken van het wijkperspectief met een fietstocht van raadsleden door Liendert. De fietstocht staat in het teken van vier thema’s: Wonen, Ontmoeting, Groen en Jeugd. Na de zomer gaat de dialoog met Liendert verder met – door de raad georganiseerde – themabijeenkomsten. 

Meer informatie en aanmelden: griffie@amersfoort.nl of bel naar 033 4694379

We horen graag hoe jij denkt over leven in Liendert. Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen voor de wijk? Dit kan over alles gaan: wonen, werken, leren, vrije tijd. Bijvoorbeeld de plekken om buiten te spelen, wandelen, sporten, mensen te ontmoeten of te genieten van het groen. Of leefbaarheid, veiligheid en samenleven in de wijk. Of wonen, verkeer en parkeren. Waar maak je gebruik van in de wijk? Waar ben je trots op? Heb je zorgen of zie je verbeterpunten?

De planning volgt.

De gemeente zet zich de komende jaren in voor:

  • meer woningen in de stad, zodat er in Amersfoort voor iedereen een woning te vinden is;
  • meer betrokkenheid en kansengelijkheid voor alle Amersfoorters, zodat iedereen mee kan doen en niemand achter blijft;
  • een duurzame toekomst, waarin we onze woningen anders gaan verwarmen en de stad niet te heet of te nat gaat worden. 

De gemeente wil graag van bewoners en professionals horen hoe zij naar Liendert kijken, wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Daarom maken we een gezamenlijk wijkperspectief, waarin de aandachtspunten uit de wijk en uit het gemeentelijk beleid bij elkaar worden gebracht. De gemeente gebruikt dit wijkperspectief bij het maken van plannen voor de toekomst van Liendert.

Contact

Heb je een vraag of zoek je meer informatie? Neem contact op via liendert@amersfoort.nl.

Doe mee

Vul de enquêtes in!

NAAR DE ENQUÊTES