Woningontruiming

De gemeente is sinds 1 april 2021 wettelijk verplicht bij een woningontruiming de ontruimde zaken (inboedel) af te voeren en op te slaan. Gerechtsdeurwaarders die van plan zijn over te gaan tot een woningontruiming worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Belastingen.

Woningontruiming

Een woning wordt niet zomaar ontruimd. De gemeente heeft een zorgplicht naar haar inwoners. Om die goed te vervullen verkennen we graag op tijd welke zorg en ondersteuning de inwoner nodig heeft, voordat ontruiming van zijn woning wordt overwogen.

Contact met de gemeente

Ben je deurwaarder en overweeg je woningontruiming en inbeslagname van inboedel van een inwoner van Amersfoort? Neem dan op tijd contact op met de afdeling Belastingen. Dat kan telefonisch via het Klant Contact Centrum op 14 033 of per e-mail via belastingen@amersfoort.nl.

Wettelijke grondslag

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen is vastgelegd in lid 3 van artikel 556 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet.