Toeristenbelasting

Amersfoort heft vanaf 1 juli 2021 toeristenbelasting. In Amersfoort overnachtende gasten betalen vanaf dat moment € 2,40 per persoon per nacht.

Toeristenbelasting

Met toeristenbelasting dragen niet-inwoners die in de stad overnachten bij aan de voorzieningen en het onderhoud van de stad. Aanbieders van overnachtingen ontvangen na het kalenderjaar van de gemeente een aanslagbiljet.

Aangifte doen

Aanbieders van overnachtingen houden vanaf 1 juli 2021 bij wie er bij hen overnacht. Dit kan door het bijhouden van een register waarin men de overnachtingen van mensen die niet in Amersfoort wonen opneemt. Vaak kan een uitdraai uit het boekingssysteem ook volstaan. Uiterlijk begin 2022 ontvangen aanbieders die bij de gemeente bekend zijn een verzoek om aangifte te doen van het aantal overnachtingen. Na ontvangst van de aangifte controleert de gemeente de gegevens en stuurt de belastingaanslag.

Aanbieders die geen bericht hebben gehad, kunnen bij de afdeling Belastingen een aangiftebiljet opvragen.

De voorwaarden voor het heffen van de toeristenbelasting

Om toeristenbelasting te kunnen heffen, heeft de gemeenteraad de verordening toeristenbelasting vastgesteld.

Meer informatie en vragen

Heeft u vragen over toeristenbelasting, dan kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen door te bellen met 14033 of een mail te sturen aan belastingen@amersfoort.nl.