Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Op deze pagina kunnen bedrijven en (private) onderwijsinstellingen een subsidieregeling aanvragen. Met die regeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers.

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Direct aanvragen

Om een aanvraag in te dienen, kunt u zowel het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier als de eigen verklaring vóór 1 mei 2021 opsturen naar subsidies@amersfoort.nl. Kijk voor uw aanvraag wel eerst even of u aan alle voorwaarden voldoet.

U kunt het aanvraagformulier en de eigen verklaring hieronder downloaden:

  Waar is de subsidieregeling voor bedoeld?

  Samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven heeft de gemeente een agenda met 4 speerpunten opgesteld. Daaraan willen de 3 partijen samen werken. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op één of meer van de volgende vier speerpunten:

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op voortgezet onderwijs en mbo;
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven;
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen;
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen;

  De volledige regeling kunt u hier vinden:

  Voorwaarden van de regeling

  • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste één (private) onderwijsinstelling (niet primair onderwijs) en tenminste één bedrijf.
  • De activiteiten zijn gericht op één of meer van de speerpunten.
  • De uitvoering van het activiteitenplan levert een aantoonbare positieve bijdrage aan de speerpunten die van toepassing zijn op het initiatief.
  • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2021. De activiteiten hebben een looptijd van één of twee schooljaren.
  • Er is een duidelijk en compleet projectplan met bewijs van eigen middelen. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan de activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- bij projecten van één schooljaar en maximaal € 40.000,- bij projecten van twee schooljaren.  
  • Het activiteitenplan beschrijft helder en compleet hoe, wanneer, met welke partners, welke activiteiten en welke middelen wordt bijgedragen aan een of meer speerpunten.

    Wat er gebeurt met de aanvraag

     • De Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt beoordeelt het initiatief. Deze adviesgroep bestaat uit 3 externe leden. Zij hebben elk een expertise in het onderwijsveld, het bedrijfsleven en/of een overheidsorganisatie.
     • De commissie brengt een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. Bij meerdere aanvragen gebeurt dit op volgorde van kwaliteit van het plan en het belang voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tenslotte wordt gekeken naar het beschikbare budget (subsidieplafond).
     • U krijgt binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningtermijn schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor subsidieverlening. Bij een positief besluit wordt de subsidiebeschikking direct meegezonden.
     • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling vindt grotendeels plaats bij wijze van voorschot. De verdeling van de aangevraagde gelden is als volgt: 80% bij aanvang van de activiteiten, bij wijze van voorschot, 20% aan het einde van de looptijd van de activiteiten, bij vaststelling van de subsidie.

     Speerpunten en voorbeeldinitiatieven

     Benieuwd naar voorbeelden van (private) onderwijsinstellingen of bedrijven die eerder al gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt? Die vindt u hier:

     Vragen?

     Stuur dan een mail naar:

     onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl