Subsidieregeling verslavingspreventie jongeren

De gemeente Amersfoort werkt aan de gezondheid van haar inwoners. Een van de doelstellingen is een gezonde start voor jongeren in de stad. De subsidieregeling verslavingspreventie jongeren heeft tot doel het voorkomen van maatschappelijke en/of gezondheidsschade bij jongeren als gevolg van tabak-, alcohol- en drugsgebruik en overmatig internetgebruik.

Subsidieregeling verslavingspreventie jongeren

Deze subsidieregeling is voor partijen die werken met jongeren gericht op preventie van verslaving. Er is voor 2020 een bedrag van 20.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag als Pdf-bestand sturen naar verslavingspreventie@amersfoort.nl. De regeling is opengesteld van 30 januari 2020 tot en met 21 februari 2020. In de subsidieregeling staat beschreven waar uw aanvraag aan moet voldoen en hoe de afhandeling verloopt.