Subsidieregeling verslavingspreventie jongeren

De gemeente Amersfoort werkt aan de gezondheid van haar inwoners. Een van de doelstellingen is een gezonde start voor jongeren in de stad. De subsidieregeling verslavingspreventie jongeren heeft tot doel het voorkomen van maatschappelijke en/of gezondheidsschade bij jongeren als gevolg van tabak-, alcohol- en drugsgebruik en overmatig internetgebruik.

Subsidieregeling verslavingspreventie jongeren

Deze subsidieregeling is voor partijen die werken met jongeren gericht op preventie van verslaving. Er is voor 2022 een bedrag van 20.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag als Pdf-bestand sturen naar beschermdwonen@amersfoort.nl. De regeling is opengesteld van 6 december 2021 tot en met 31 januari 2022. In de subsidieregeling staat beschreven waar uw aanvraag aan moet voldoen en hoe de afhandeling verloopt.