Subsidieregeling Programmering Kleine Podia – Covid-19

Met de Subsidieregeling Programmering Kleine Podia – Covid-19 wordt podiumprogrammering op de kleinere podia in Amersfoort gestimuleerd, door het financiële risico deels bij de aanvragende partijen weg te nemen. Een organisatie kan aanspraak maken op de regeling als de geldende Covid-19 maatregelen – zoals een maximaal aantal bezoekers per optreden of tegenvallende kaartverkoop – een negatief effect hebben op de opbrengsten van optredens.

Subsidieregeling Programmering Kleine Podia – Covid-19

De subsidie is gericht op het vergoeden van kosten voor artiesten en technici. Hierbij is het belangrijk dat artiesten en technici worden betaald volgens de Fair Pay-normen (zie de regeling). Subsidie aanvragen doe je door uiterlijk zes weken voor het evenement het formulier in te vullen. Daarbij stuur je een beknopte begroting mee met daarin de kosten voor artiesten, technici en eventueel de verwachtte ticketinkomsten.

De organisatie en afhandeling worden belegd bij poppodium FLUOR. Bij vragen kan je contact opnemen met Joris Postulart via podiumsubsidie@fluor033.nl.

Alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een aanvraag leest u in Subsidieregeling Programmering Kleine Podia –Covid-19.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen met behulp van het formulier Subsidieregeling Programmering Kleine Podia:

AANVRAGEN

Beschikbaar budget

Voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Podiumprogrammering is € 100.000,- beschikbaar.

Format begroting Programmering Kleine Podia

Vragen

Neem dan contact op via cultuur@amersfoort.nl