Subsidie voor promotie van hardloopevenementen

De gemeente Amersfoort wil hardlopen promoten en structuur aanbrengen en behouden in hardloopevenementen in het gebied met kengetal 033 om zo de loopsport aantrekkelijker te maken voor inwoners van de gemeente. De gemeente stelt hiervoor subsidiegeld beschikbaar.

Subsidie voor promotie van hardloopevenementen

Amersfoortse sportverenigingen die bij een NOC*NSF erkende sportbond aangesloten zijn. Amersfoortse belangenorganisaties voor sportverenigingen of een overkoepelend samenwerkingsverband van sportverenigingen uit Amersfoort of een stichting die volgens de statuten actief is op het gebied van sport en bewegen in Amersfoort.

De doelstelling van de gemeente Amersfoort met deze regeling is het promoten van de loopsport in Amersfoort en het afstemmen van loopevenementen onderling. 

Lees de voorwaarden voor deze regeling:

Subsidieaanvragen kunnen tot en met 1 maart worden ingediend via HM.Snippe@amersfoort.nl