Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan ook met terugwerkende kracht; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.

Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP

Meer uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Het verzoek kan met terugwerkende kracht ingediend worden; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. Voorwaarde is wel dat u op het moment van de geboorte ingeschreven stond in Nederland.
 • Voor registratie in de BRP is geen minimale duur van de zwangerschap vereist.

 • U dient het verzoek in bij de gemeente waar u woont.

 • Als u in het buitenland woont, dient u het verzoek in bij de laatste gemeente waar u in Nederland woonde.

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

 • Als uw kind in Nederland is geboren: een akte levenloos geboren kind.

 • Als er nog geen akte van een levenloos geboren kind is, kunt u in de gemeente waar het kind geboren is alsnog vragen om een akte op te laten maken.
 • Als uw kind in het buitenland is geboren: een akte van een levenloos geboren kind of een ander document dat de geboorte van een levenloos geboren kind bewijst.

 • U mag het ingevulde verzoek meenemen, anders wordt het formulier bij de balie ingevuld.

Als er in de akte van de burgerlijke stand geen voornaam vermeld staat, kunt u via de rechtbank om akteverbetering vragen. Dit is niet verplicht. U kunt ook alleen voor de registratie in de BRP een voornaam kiezen. Deze voornaam hoeft niet op de akte te staan.

Geen
 • Na registratie in de BRP zijn de gegevens van uw kind zichtbaar op Mijn.overheid.nl.

 • Andere overheidsinstanties krijgen hier geen bericht van en kunnen dit niet zien.

Hier kunt u alleen telefonisch een afspraak voor maken:

14 033