Precariobelasting terrassen

Naast verschillende andere verplichte belastingen betaalt iedere horecaondernemer precariobelasting om terrassen en uitstallingen op gemeentegrond te plaatsen. Jaarlijks betaalt de horecaondernemer precariobelasting over het aantal vierkante meter gemeentegrond waarvoor hij een vergunning heeft. Zo betaalt hij mee aan bijvoorbeeld het onderhoud.

Precariobelasting terrassen

Coronaperiode

Door coronamaatregelen moest de horeca verschillende keren de terrassen sluiten. Daardoor liepen horecaondernemers inkomsten mis.

Om horecaondernemers met een terras tegemoet te komen is voor 2020 en 2021 de volgende regeling van kracht:

  • horecaondernemers met een terras betalen geen precariobelasting over de periode waarin de terrassen gesloten waren. Verspreidt over 2020 komt dat neer op 5 maanden, te weten maart, april, mei (vanwege de sluiting vanaf half maart) en november, december (vanwege de sluiting vanaf half oktober). Wat dit betekent voor 2021 is op dit moment nog niet bekend. De gemeente informeert horecaondernemers hierover tijdig.
  • horecaondernemers met een terras betalen geen precariobelasting over de eventuele extra vierkante meters terras die zij tijdelijk gebruikten en nodig hadden om op hun terras te kunnen voldoen aan de 1,5 meter en andere coronamaatregelen.

Aanslag precariobelasting 2021

Na afloop van het jaar 2021 ontvangen horecaondernemers met een terras de aanslag precariobelasting over dat jaar. Het kabinet kondigt voorzichtig versoepelingen aan. Hoe lang horeca-ondernemers nog te maken hebben met beperkende maatregelen is nog niet bekend. De gemeente neemt ook deze effecten (beperkingen) mee in het bepalen van de aanslag precariobelasting. Naar verwachting worden deze aanslagen in het voorjaar 2022 verzonden. Wij informeren de horeca-ondernemers hier tijdig over.

Maatwerk

Als u de precariobelasting of een andere belastingaanslag (zoals OZB, rioolheffing e.a.) niet of niet op tijd kan betalen, kijken we samen met u naar de situatie en welke oplossing daarbij het beste past. Als u een maatwerkregeling nodig heeft, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de medewerkers invordering van de afdeling belastingen via 14033 of belastingen@amersfoort.nl.