Overlijden aangeven

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartverzorger aangegeven bij de gemeente. Als nabestaande (familie of bekende) mag u ook zelf aangifte doen. Dat doet u bij de afdeling Burgerzaken in de gemeente waar de persoon is overleden. Doe dit zo spoedig mogelijk.

Overlijden aangeven

Online aangifte voor de uitvaartverzorger

U kunt een overlijden online aangeven. U heeft hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar de website eHerkenning.nl.
De gegevens van uw onderneming moeten wel bekend zijn en opgenomen in onze applicatie. Als dat niet het geval is, krijgt u een foutmelding. Neem in dat geval contact op via 14 033.

Aangifte door uitvaartverzorger

Persoonlijk aangifte aan de balie

Beschikt u (nog) niet over eHerkenning of wilt u als nabestaande zelf de aangifte doen? Dat kan. Maak hiervoor een afspraak om persoonlijk de aangifte aan de balie te regelen.

AFSPRAAK MAKEN

Belangrijk

 • U doet aangifte bij de gemeente Amersfoort als de persoon in onze gemeente is overleden.
 • De begrafenis of crematie moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na het overlijden. plaatsvinden. Daarom is het belangrijk om de aangifte zo spoedig mogelijk te regelen.
 • Uitvaartverzorgers kunnen online aangifte doen. Hiervoor is eHerkenning met een minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ vereist.
 • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente van de overledene.

Meenemen

Als u persoonlijk het overlijden komt aangeven, neemt u het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een verklaring van overlijden (ook wel A-verklaring) afgegeven door de behandelend arts.
 • Een doodsoorzaak verklaring (ook wel B-verklaring) voor het Centraal Bureau voor Statistiek.
 • Als de crematie of begrafenis moet worden uitgesteld:
  -een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een arts
  -en verzoek om uitstel met de reden waarom dit uitstel nodig is.
 • Eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje.
 • Bankpas voor de betaling van een afschrift van de akte.
 • Als de begrafenis in het buitenland plaats zal vinden: een Medical Statement/ Geneeskundige verklaring.

Hoe nu verder na de aangifte?

Online aangifte (uitvaartverzorger)

 • Na de online aangifte ontvangt u per e-mail het verlof tot begraven en het uittreksel van de akte van overlijden als u dit besteld heeft.
 • De originele B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na de aangifte: Gemeente Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA AMERSFOORT.

Loket (persoonlijk)

 • Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de akte van overlijden en het verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten.
 • De wachttijd bij onze balie is minimaal omdat wij alleen op afspraak werken.

Overlijden in het buitenland

Een overlijden in het buitenland geeft u in het buitenland aan. Daarna meldt u zich als nabestaande met een gelegaliseerde of internationale overlijdensakte bij de gemeente waar de overledene staat ingeschreven. Als de akte niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is opgesteld, moet de akte vertaald worden door een beëdigd vertaler. De gemeente past de gegevens vervolgens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen wanneer iemand in het buitenland overlijdt.

Kosten

De aangifte van overlijden is zonder kosten. Aan een uittreksel van de overlijdensakte zijn wel kosten verbonden, deze betaalt u direct bij de aangifte met uw bankpas.

Meer informatie over begraven

Meer informatie over begraven en cremeren in Amersfoort vindt u op de website Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.