Meerjarige subsidieregeling Marathon Amersfoort 2022 – 2025

De gemeente Amersfoort wil graag zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen en houden. Met de meerjarige subsidie voor de marathon wil de gemeente een jaarlijks evenement mogelijk maken dat voor iedereen toegankelijk is. Als deelnemer en als toeschouwer.

Meerjarige subsidieregeling Marathon Amersfoort 2022 – 2025

U kunt aanvragen indienen vanaf 3 november 2021 tot en met 1 december 2021. Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende aspecten:

  • invulling van de marathon en aantrekkelijkheid parcours;
  • de variatie van het ondersteunende activiteitenaanbod;
  • inclusiviteit: activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

AANVRAGEN

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager te voldoen aan één van de onderstaande vereisten:

  • de aanvrager is bij een door NOC*NSF erkende sportbond aangesloten vereniging, of
  • de aanvrager is een belangenorganisatie voor sportverenigingen of een overkoepelend samenwerkingsverband van sportverenigingen, of
  • de aanvrager is een stichting die volgens de statuten actief is op het gebied van sport en bewegen.

Waarvoor?

Een jaarlijkse marathon in de jaren 2022 tot en met 2025 met een startpunt en eindpunt binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort.

Wet- en regelgeving