Nederlandse nationaliteit aanvragen

U woont in Nederland en u wilt Nederlander worden. U regelt dit bij de gemeente. Dat kan op twee manieren: door optie of door naturalisatie. Voor beide aanvragen komt u persoonlijk naar het stadhuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 033.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. U hoeft hierbij geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Tenzij u meerderjarig bent en vanaf uw vierde jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland woont. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit is toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, verliest u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit.

U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. We kijken dus niet naar uw kennis van de Nederlandse taal. De procedure duurt maximaal drie maanden. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). U vraagt de optie aan op het stadhuis.

 • een geldig paspoort
 • uw verblijfsvergunning
 • een afschrift van uw geboorteakte. U dient originele stukken te overleggen. Kopieën worden niet geaccepteerd.

De afhandeling van een aanvraag tot optie duurt maximaal 13 weken. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie.

Verklaring 1 persoon (zonder kinderen) € 196,-
Verklaring gemeenschappelijk (zonder kinderen) € 335,-
Medeopterende minderjarige € 22,- per persoon

Nederlander worden door naturalisatie, vraagt u aan op het stadhuis. De gemeente beoordeelt uw verzoek en stelt een advies op. Dit duurt ongeveer drie tot vier weken. Uw aanvraag gaat samen met het advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND stuurt u een brief met een beslissing. Bij een positieve beslissing nodigt de gemeente u uit voor de naturalisatieceremonie.

De voorwaarden voor een aanvraag voor naturalisatie vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

 • een geldig paspoort
 • uw verblijfsvergunning
 • een afschrift van uw geboorteakte. U dient originele stukken te overleggen. Kopieën worden niet geaccepteerd.
 • een bewijs van inburgering of de naturalisatietoets. U dient originele stukken te overleggen. Kopieën worden niet geaccepteerd.

De afhandeling van een aanvraag tot naturalisatie duurt zes tot twaalf maanden.

Verzoek 1 persoon (zonder kinderen) € 925,-
Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen) € 1.181,-
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen), verlaagd* € 688,-
Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen), verlaagd ** € 945,-
Meenaturaliserend minderjarige, per persoon € 137,-

* Verlaagd tarief geldt alleen voor wie een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft of staatloos is.

** Verlaagd tarief geldt bij een gemeenschappelijk verzoek als één of allebei de partners een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben of staatloos zijn.

Wanneer uw aanvraag positief is ontvangen, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Bij deze feestelijke ceremonie ontvangt u de bekendmaking dat u Nederlander bent.

Het is verplicht dat u hierbij bent. U legt tijdens deze ceremonie uw verklaring van verbondenheid af. Als u dit gedaan hebt, krijgt u de Nederlandse nationaliteit.

Data

De data waarop de ceremonies in 2020 plaatsvinden, zijn:

 • 12 november
 • 15 december (is nationale ceremoniedag, valt op een dinsdag!)

De data waarop de ceremonies in 2021 plaatsvinden, zijn (onder voorbehoud):

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 25 maart
 • 22 april
 • 27 mei
 • 17 juni
 • 15 juli
 • 19 augustus
 • 16 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 15 december (= nationale ceremoniedag, valt op een woensdag!)

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort