Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens, zo ook de gemeente. Overheidsorganisaties zijn verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Soms wordt er een fout ontdekt in deze gegevens. Als er onduidelijk is bij welke organisatie aangeklopt moet worden om de fout te herstellen, is er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het Meldpunt brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is te vinden via www.rvig.nl/mfo en Rijksoverheid.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens worden drie webformulieren geplaatst: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven, zodat zij zo snel en goed mogelijk geholpen worden.

Het meldpunt is begin 2021 in basisvorm ingericht. Gedurende 2021 wordt het meldpunt doorontwikkeld.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort