Identiteitskaart

Je wilt een identiteitskaart aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak. Vergeet niet om ook een afspraak te maken voor het afhalen van je identiteitskaart.

Identiteitskaart

Wachttijden

Het duurt momenteel ongeveer 2 weken voordat je een afspraak voor de aanvraag kunt inplannen. Vervolgens duurt het maken van een identiteitskaart ook nog 1 week.

Wil je eerder over je document beschikken, dan kan een spoedaanvraag alleen de levertijd van 1 week verkorten tot 1-2 werkdagen.

Een spoedaanvraag betekent dus niet dat je eerder terecht kunt. Dit gaat alleen om eerdere uitgifte na aanvraag.

Je maakt dus 2 afspraken:

  • Een afspraak voor ID-kaart aanvragen
  • Een afspraak voor het afhalen ID-kaart (minimaal 5 werkdagen na de aanvraag. Let op: feestdagen tellen niet mee als werkdag).

De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Bekijk het overzicht op de website van de Rijksoverheid. Reis je naar andere landen? Dan moet je een paspoort aanvragen.

AFSPRAAK MAKEN

Naar je afspraak op het stadhuis neem je mee:

  • Een recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
  • Alle Nederlandse reisdocumenten op je naam, zoals je oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als je deze niet heeft, neem dan bijvoorbeeld je geldige rijbewijs mee.

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk? Bel dan naar 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Geldig Kosten
tot en met 17 jaar 5 jaar € 36,98
18 jaar of ouder 10 jaar € 68,53
Spoedaanvraag € 51,62 extra

Je betaalt meteen bij de aanvraag. Je kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor jou niet mogelijk, bel dan naar 14 033. Dan zoeken we samen naar een passende betaalwijze.

Je moet je identiteitskaart altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe 5 werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.

Voor het afhalen van je document kun je alleen terecht wanneer je hiervoor een afspraak maakt.

Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.

Je hebt 3 maanden de tijd om je identiteitskaart af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt je aanvraag.

Nieuwsbericht dd. 25 maart 2021:

Voor identiteitskaarten met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 blijkt dat er na het aanzetten van de inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat de identiteitskaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen. Bijvoorbeeld bij een bank of ziekenhuis als hier gebruik wordt gemaakt van een documentscanner.

Geldt dit voor jou? Dan krijg je hierover een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin je over deze storing wordt geïnformeerd.

De Nederlandse identiteitskaart wordt uitgegeven met een inlogfunctie voor DigiD. Dit betekent dat je na activatie in de DigiD-app kunt inloggen met je identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kun je gegevens inzien die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens.

Om je persoonsgegevens goed te beschermen, willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een identiteitskaart in de DigiD-app geeft die extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van je persoonsgegevens.

DigiD stuurt je binnen enkele werkdagen na het ophalen van je identiteitskaart een brief met een pincode. Daarmee kun je de inlogfunctie van je identiteitskaart activeren. Na activatie is je identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en je pensioenfonds.

Kijk voor alle actuele informatie op www.digid.nl.

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen van de identiteitskaart aanwezig zijn. Neem bij de aanvraag het volgende mee:

  • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
  • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.

Kinderen onder de 12 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er 2 gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op 3 manieren:

1. Je komt allebei mee. Jij en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind de identiteitskaart aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

2. Eén ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. Doe dit vóór je bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van het paspoort/identiteitskaart.

Voor dit formulier heb je DigiD nodig.

Je toestemming blijft maximaal 2 maanden na indiening geldig. Hierna wordt deze vernietigd.

3. Eén ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de toestemmingsverklaring in en neemt deze mee naar het stadhuis. Daarnaast neem je van beiden een geldig identiteitsbewijs mee, dus geen kopie.

Vaders en moeders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met 1 volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Sinds 1 oktober 2021 kun je niet meer met een ID-kaart reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Je bent dan verplicht om een geldig paspoort te laten zien. Je komt Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland dus niet meer binnen met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Wel zijn er een paar uitzonderingen. Meer informatie hierover kunt u lezen via de website van de Rijksoverheid:

Reizen naar het VK? Geldig paspoort mee! (vanaf 1 oktober)

Kan ik na de Brexit met een ID-kaart naar het VK reizen? Of heb ik een paspoort nodig?

Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen

Ben je je identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan moet je dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik te voorkomen. Ook moet je een nieuw reisdocument aanvragen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Als u het verloren identiteitskaart later terug vindt, is het niet meer geldig. Lever het dan in bij het stadhuis.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kun je aangifte doen bij de buitenlandse politie. Je hebt geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Je reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Ben je door een lichamelijk beperking niet in staat om naar het stadhuis te komen om een identiteitskaart aan te vragen? In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een huisbezoek. Dit kan alleen als je op geen enkele andere manier naar het stadhuis kunt komen, bijvoorbeeld met een taxi, bus of met hulp van iemand anders. Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 033 om te bespreken of een huisbezoek voor jouw situatie mogelijk is.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Ben je slachtoffer door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via de website van de Rijksoverheid.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat je document niet als vermist registreren.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Let op! Maak voor het juiste product of de juiste dienst een afspraak.

Voor algemene vragen; info@amersfoort.nl

Bekijk de sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort