Identiteitskaart

U wilt een identiteitskaart aanvragen of vernieuwen. Het aanvragen en afhalen gaat alleen op afspraak.

Identiteitskaart

U maakt dus twee afspraken:

  • Een voor ID-kaart aanvragen
  • Een voor het afhalen ID-kaart (minimaal vijf werkdagen na de aanvraag).

De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Bekijk het overzicht op de website van de Rijksoverheid. Reist u naar andere landen? Dan moet u een paspoort aanvragen.

AFSPRAAK MAKEN

Naar uw afspraak op het stadhuis neemt u mee:

  • Een recente (niet ouder dan 6 maanden) pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
  • Alle Nederlandse reisdocumenten op uw naam, zoals uw oude paspoort of id-kaart, ook als deze verlopen zijn. Als u deze niet heeft, neem dan bijvoorbeeld uw geldige rijbewijs mee.


U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

Geldig Kosten
tot en met 17 jaar 5 jaar € 36,98
18 jaar of ouder 10 jaar € 68,53
Spoedaanvraag € 51,62 extra

U betaalt meteen bij de aanvraag. U kunt in het stadhuis alleen pinnen. Is dat voor u niet mogelijk, bel dan 14033. Dan zoeken we samen met u naar een passende betaalwijze.

U moet uw identiteitskaart altijd persoonlijk afhalen. Dit kan in principe vijf werkdagen na de aanvraag. Ook kinderen moeten aanwezig zijn bij het afhalen van hun document.

Voor het afhalen van uw document kunt u alleen terecht wanneer u hiervoor een afspraak maakt.

Het verwerken van een spoedaanvraag vóór 14.00 uur duurt 1 werkdag. Na 14.00 uur duurt het 2 werkdagen.

U hebt 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart af te halen. Hierna wordt het document vernietigd en vervalt uw aanvraag.

Nieuwsbericht dd. 25 maart 2021:

Voor identiteitskaarten met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 blijkt dat er na het aanzetten van de inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat de identiteitskaart met een documentscanner niet goed wordt uitgelezen. Bijvoorbeeld bij een bank of ziekenhuis als hier gebruik wordt gemaakt van een documentscanner.

Wanneer dit op u van toepassing is, ontvangt u hierover een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarin u over deze storing wordt geïnformeerd.

De Nederlandse identiteitskaart wordt uitgegeven met een inlogfunctie voor DigiD. Dit betekent dat u na activatie in de DigiD app kunt inloggen met behulp van uw identiteitskaart. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens.

Om uw persoonsgegevens goed te beschermen willen organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met behulp van een identiteitskaart in de DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt voor maximale bescherming van uw persoonsgegevens.

DigiD stuurt u binnen enkele werkdagen na het ophalen van uw identiteitskaart een brief met een pincode. Daarmee kunt u de inlogfunctie van uw identiteitskaart activeren. Na activatie is uw identiteitskaart geschikt om in te loggen op de websites van de overheid, het onderwijs, de zorg en uw pensioenfonds.

Voor alle actuele informatie kunt  www.digid.nl raadplegen.

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen van de identiteitskaart aanwezig zijn. U neemt bij de aanvraag het volgende mee:

  • alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn.
  • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
    • Kinderen onder de 12 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten zij beide toestemming geven. Dat kan op drie manieren:

1. U komt allebei mee. U en de andere ouder/gezaghouder komen samen met het kind de identiteitskaart aanvragen. Beide ouders/gezaghouders nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

2. Eén ouder/gezaghouder komt mee met een geldig identiteitsbewijs. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult de digitale toestemmingsverklaring in. Doe dit vóór uw bezoek aan het stadhuis voor de aanvraag van het paspoort/identiteitskaart.

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig

Uw toestemming blijft maximaal 1 maand na indiening geldig. Hierna wordt deze vernietigd.

3. Eén ouder/gezaghouder komt mee. De ouder/gezaghouder die niet meekomt, vult onderstaande toestemmingsverklaring in en neemt deze mee naar het stadhuis. Daarnaast moet u van beiden een geldig identiteitsbewijs meenemen, dus geen kopie.

Vaders en moeders hebben soms een andere achternaam dan hun kinderen. Zij hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (zie de website van de Rijksoverheid) is er geen persoonscontrole. Naar of vanuit een niet-Schengenland is die controle er wel.

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met één volwassene reist. Kijk voor meer informatie over reizen met kinderen op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u niet meer met een ID-kaart reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK). U bent dan verplicht om een geldig paspoort te laten zien. U komt Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland dus niet meer binnen met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Wel zijn er een paar uitzonderingen. Meer informatie hierover kunt u lezen via:

Reizen naar het VK? Geldig paspoort mee! (vanaf 1 oktober)

Kan ik na de Brexit met een ID-kaart naar het VK reizen? Of heb ik een paspoort nodig?

Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen

Heeft u snel een nieuwe identiteitskaart nodig? U kunt dit met spoed aanvragen. Als de aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag na 12.00 uur afhalen. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra kosten.

Een spoedaanvraag is bij een verloren of gestolen document niet altijd mogelijk.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Dan vraagt u een nooddocument aan bij de Koninklijke Marechaussee. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.

Bent u uw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit is nodig om misbruik ervan te voorkomen. Ook moet u een nieuw reisdocument aanvragen. Het melden van een vermissing van een reisdocument is gratis. Kijk voor meer informatie en het digitale meldformulier op de pagina Paspoort of identiteitskaart, vermissing of diefstal doorgeven.

Bij diefstal of beroving adviseren wij om ook aangifte te doen bij de politie. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn voor uw verzekering of voor strafrechtelijk onderzoek door justitie.

Als u het verloren identiteitskaart later terug vindt, is het niet meer geldig. Lever het dan in bij het stadhuis.

Verlies of diefstal in het buitenland

Bij verlies of diefstal in het buitenland kunt u aangifte doen bij de buitenlandse politie. U heeft geen buitenlands aangiftebewijs nodig voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart. Uw reisverzekering kan wel om dit aangiftebewijs vragen.

Bent u door een lichamelijk beperking niet in staat om naar het stadhuis te komen om een identiteitskaart aan te vragen? In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een huisbezoek. Dit kan alleen als u op geen enkele andere manier naar het stadhuis kunt komen, bijvoorbeeld met een taxi, bus of met hulp van iemand anders. Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 033 om te bespreken of een huisbezoek voor uw situatie mogelijk is.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand ander spullen zonder te betalen. Bent u slachtoffer door misbruik van (een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Meld dit via Rijksoverheid.nl.

Bovendien is het verstandig om zo snel mogelijk een nieuw document aan te vragen.

Let op! Laat uw document niet als vermist registreren.

Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort