Geslacht veranderen

U staat als man ingeschreven bij de burgerlijke stand en u wilt als vrouw ingeschreven zijn. Of andersom. U kunt de inschrijving laten veranderen in de gemeente waar u geboren bent. U hoeft daarvoor niet naar een rechter.

Geslacht veranderen

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft een deskundigenverklaring (zie het kopje Deskundigenverklaring).
 • Nadat uw geslacht gewijzigd is, vervangt u alle officiële documenten (zoals rijbewijs, paspoort) waarin uw geslacht en/of voornaam staan.

 • U maakt telefonisch, via nummer 14 033, een afspraak met de Burgerlijke Stand voor op het stadhuis.
 • U overhandigt de verklaring (zie: deskundigenverklaring) van de arts en vraagt of de geboorteakte aangepast kan worden.
 • U kunt meteen uw voornaam veranderen. Als u dit pas later doet, gaat dat via de rechtbank.
 • Na de geslachtswijziging zijn uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart en rijbewijs niet meer geldig, omdat die informatie niet meer klopt.
Geen

Voor de wijziging heeft u nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat u de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren. Deze verklaring is afgegeven door een aangewezen deskundige. De verklaring mag maximaal zes maanden oud zijn. Zie ook het kopje Deskundigenverklaring.

Een deskundigenverklaring komt van een arts of psycholoog, die met u gesprekken heeft gehad. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in:

 • het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
 • het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
 • het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden

Artsen en psychologen die deze verklaring mogen afgeven, staan in het CIBG. Het CIBG houdt gegevens bij over zorgverleners. U kunt opzoeken of uw arts of psycholoog hiervoor is aangewezen op de website van het CIBG.


Openingstijden Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Ook afhalen van paspoort, ID-kaart of rijbewijs kan alleen nog op afspraak.

Belangrijk! Wij houden ons aan de regels van het RIVM. Als u verkoudheidsklachten met koorts heeft en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Maak dan een nieuwe afspraak.

Bekijk de overige sluitingsdata.

Bezoekadres

Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort